Header

Gedragsbevraging snelheid 2020

Naar aanleiding van de Beloofd-snelheidscampagne in het najaar 2020, liet de VSV in juni 2020 een gedragsbevraging over snelheid uitvoeren bij 735 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 65 jaar. De infografiek vat de voornaamste conclusies samen.

Relevante artikels