Overdreven snelheid

 • Snelheidsovertredingen vergroten het risico op ongevallen, daarom wordt er streng op gecontroleerd en kunnen de boetes en straffen hoog oplopen.
 • In de tabellen hieronder geven we een bondige samenvatting van de boetes en straffen voor snelheidsovertredingen.
Boetes bebouwde kom, zone 30, enz - tabel
* Bijvoorbeeld: je reed 44 km/u in een zone 30, dan betaal je 53 + 4 x 11 euro = 97 euro.
Boetes andere wegen - tabel
** Je verliest gedurende een periode je recht om een voertuig te besturen. Het herstellen van dit recht kan gekoppeld worden aan herstelonderzoeken (medisch, psychologisch, theoretisch, praktisch). 

Deze boetes en sancties zijn van toepassing voor wie in België woont of er een vaste verblijfplaats heeft en minstens 2 jaar een rijbewijs bezit. Rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank blijft altijd mogelijk, los van de sancties door de politie en/of het parket. Voor personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België en bepaalde doelgroepen of verzwarende omstandigheden gelden andere regels.

Kan je een boete krijgen voor te traag rijden?

JA

 • In theorie kan je een boete krijgen, omdat je te traag rijdt. In de praktijk zal dat niet zo vaak gebeuren, tenzij je anderen daardoor in gevaar brengt.
 • In de wegcode staat dat je de 'normale gang' van andere bestuurders niet mag hinderen door 'abnormaal traag' te rijden wanneer daar geen geldige reden voor is. Wat 'abnormaal traag' is, wordt verder niet uitgelegd.

Maar vergeet ook niet

 • De snelheidslimieten zijn maxima, geen enkele verkeersregel bepaalt dat je steeds met de maximumsnelheid moét rijden. Je moet je snelheid in de eerste plaats aanpassen aan de omstandigheden (basisregels).
 • Enkel op autosnelwegen geldt een minimumlimiet van 70 km/u. Maar ook daar mag je in sommige omstandigheden minder snel rijden dan 70 km/u. Het is in soms zelfs aanbevolen (bv. bij hevige regenval, slechte zichtbaarheid of druk verkeer). Alles hangt af van de situatie ter plekke.
 • Je snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen of het verkeer hinderen.
 • Er zijn er jaarlijks miljoenen personen die een boete krijgen wegens te snel rijden. Omdat overdreven en onaangepaste snelheid het grootste gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, wordt er streng gecontroleerd en gestraft. Snelheid speelt een rol in ongeveer 1 op de 3 dodelijke ongevallen.

Wanneer riskeer je strengere straffen?

snelheid zone 30

Sommige snelheidsovertredingen kunnen leiden tot hogere boetes en strengere straffen dan normaal. Maar ook recidivisten of beginnende bestuurders worden zwaarder gestraft bij zware overtredingen.

Daarmee krijgen deze chauffeurs het signaal dat hun gedrag niet getolereerd wordt door de maatschappij. Ze hebben andere weggebruikers ernstig leed toegebracht of hebben grote en onverantwoorde risico's genomen.

In 1 op de 3 dodelijke ongevallen speelt overdreven of onaangepaste snelheid een rol.

Strengere straffen voor recidivisten.

 • Als je binnen de 3 jaar na een eerste veroordeling een tweede keer betrapt wordt op een snelheidsovertreding, dan ben je een recidivist en dan verdubbelt het boetebedrag.
 • Je krijg bovendien een verval van het recht tot sturen opgelegd (rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar).
 • Je mag pas opnieuw rijden als je opnieuw slaagt voor het theorie- en praktijkexamen, en na het afleggen van medische en psychologische proeven.

Strengere straffen voor veroorzakers van ernstige ongevallen.

 • Als je een ongeval met lichamelijke letsels of dodelijke afloop veroorzaakt, kan je een strengere sanctie oplopen.
 • De geldboete kan oplopen tot 6.000 euro bij een ongeval met lichamelijk letsel en tot 12.000 euro bij een dodelijk ongeval.
 • Ook gevangenisstraffen zijn mogelijk (tot 1 jaar cel bij een ongeval met lichamelijk letsel, tot 5 jaar bij een dodelijk ongeval).

Strengere straffen voor beginnende bestuurders.

Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs? Dan gelden extra strenge straffen bij snelheidsovertredingen

 • als je meer dan 20 km/u te snel rijdt in een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf.
 • als je meer dan 30 km/u te snel rijdt op andere wegen
 • als je je snelheid niet aanpast aan de omstandigheden (bv. weer, drukte, hindernissen,...)

De straffen:

1) Je krijgt sowieso een verval van het recht tot sturen (rijverbod) opgelegd van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar.

2) Je mag pas opnieuw rijden als je slaagt in het theorie- en/of praktijkexamen.

Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval  Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval 
Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval  Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval 
Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval  Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval 
Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een ongeval
Lees meer

Update: 25.09.2023