• Snelheidsovertredingen zorgen voor een aanzienlijk risico op ongevallen, daarom wordt er streng op gecontroleerd en kunnen de boetes en straffen hoog oplopen.
 • In de tabellen zie je een bondige samenvatting van de sancties voor snelheidsovertredingen.
* Bijvoorbeeld: je reed 44 km/u in een zone 30, dan betaal je 53 + 4 x 11 euro = 97 euro.
** Je verliest gedurende een periode je recht om een voertuig te besturen. Het herstellen van dit recht kan gekoppeld worden aan herstelonderzoeken (medisch, psychologisch, theoretisch, praktisch). 

Deze boetes en sancties zijn van toepassing voor wie in België woont of er een vaste verblijfplaats heeft en minstens 2 jaar een rijbewijs bezit. Rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank blijft altijd mogelijk, los van de sancties door de politie en/of het parket. Voor personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België en bepaalde doelgroepen of verzwarende omstandigheden gelden andere regels.

 

Wanneer riskeer je  strengere straffen?

Sommige snelheidsovertredingen kunnen leiden tot hogere boetes en strengere straffen dan normaal.

Daarmee krijgen chauffeurs het signaal dat hun gedrag niet getolereerd wordt door de maatschappij. Ze hebben andere weggebruikers ernstig leed toegebracht of hebben grote en onverantwoorde risico's genomen.

Ook recidivisten of beginnende bestuurders worden zwaarder gestraft bij zware overtredingen.

 

1. Bij een zware snelheidsovertreding

Bij een zware snelheidsovertreding, kan de politie, op bevel van het parket, je rijbewijs onmiddellijk intrekken voor 15 dagen (en dat kan verlengd worden tot 6,5 maanden):

 • Als je meer dan 20 km/u te snel rijdt in een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of een (woo)nerf.
 • Als je meer dan 30 km/u te snel rijdt op andere wegen.
 • Als je met met onaangepaste snelheid rijdt (bv. weer, drukte, hindernissen, in de buurt van kwetsbare weggebruikers,...).

 

In 1 op de 3 dodelijke ongevallen speelt overdreven of onaangepaste snelheid een rol.

2. Strengere straffen voor bepaalde doelgroepen

Voor recidivisten

 • Als je binnen de drie jaar na een eerste veroordeling een tweede keer betrapt wordt op een snelheidsovertreding, dan ben je een recidivist en dan verdubbelt het boetebedrag.
 • Je krijg bovendien een verval van het recht tot sturen opgelegd (rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar).
 • Je mag pas opnieuw rijden als je opnieuw slaagt voor het theorie- en praktijkexamen, en na het afleggen van medische en psychologische proeven.

Voor veroorzakers van ernstige ongevallen

 • Als je een ongeval met lichamelijke letsels of dodelijke afloop veroorzaakt, kan je een strengere sanctie oplopen.
 • De geldboete kan oplopen tot 6.000 euro bij een ongeval met lichamelijk letsel en tot 12.000 euro bij een dodelijk ongeval.
 • Ook gevangenisstraffen zijn mogelijk (tot 1 jaar cel bij een ongeval met lichamelijk letsel, tot 5 jaar bij een dodelijk ongeval).

Voor beginnende bestuurders

Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs? Dan gelden extra strenge straffen bij snelheidsovertredingen

 • als je meer dan 20 km/u te snel rijdt in een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf.
 • als je meer dan 30 km/u te snel rijdt op andere wegen
 • als je je snelheid niet aanpast aan de omstandigheden (bv. weer, drukte, hindernissen,...)

De straffen:

1) Je krijgt sowieso een verval van het recht tot sturen (rijverbod) opgelegd van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar.

2) Je mag pas opnieuw rijden als je slaagt in het theorie- en/of praktijkexamen.

Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval  Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval 
Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval  Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval 
Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval  Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval 
Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval
Lees meer