Waarom zijn er strenge boetes en straffen voor snelheid?

autobestuurder stopt aan zebrapad om voetgangers over te laten

Snelheid is en blijft de belangrijkste oorzaak van ongevallen

Daar kunnen we samen iets aan doen door ons rijgedrag aan te passen. Wie met een aangepaste snelheid rijdt, ervaart heel wat positieve effecten.

 1. Je ziet meer.
 2. Je staat sneller stil.
 3. Je hebt minder kans op een ongeval met ernstige gevolgen als je met een aangepaste snelheid rijdt. 

Controles en boetes zijn een deel van de oplossing 

Het snelheidsprobleem in het verkeer succesvol aanpakken, kan alleen door in te zetten op een combinatie van factoren.

 • Logische snelheidslimieten toepassen voor de verschillende categorieën van wegen.
 • Aangepaste en veilige infrastructuur voorzien, zoals een leesbaar wegbeeld, snelheidsremmers of veilige kruispunten aanleggen.
 • Weggebruikers informeren en sensibiliseren over het gewenste gedrag en/of het gevaar via campagnes en andere communicatiekanalen.
 • Handhaving van de snelheidsmaatregelen door controles, boetes en andere straffen.
positieve snelheidscontrole, bord met smiley voor wie zich aan de snelheidslimiet houdt

Hoe vermijd je boetes en straffen voor te snel rijden?

1. Snelheid aanpassen aan de omstandigheden

 • Voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers moet je snelheid altijd aanpassen aan de omstandigheden. En dat zijn er heel wat. Fris deze verkeersregels over snelheid even op.
 • Bijvoorbeeld: je mag geen kwetsbare verkeersdeelnemers in gevaar brengen en je moet zelfs dubbel voorzichtig zijn in hun buurt of als je hun aanwezigheid kan voorzien (art. 7.1).
fietser op de rijbaan op helling voor bocht

2. Snelheid aanpassen aan de snelheidslimiet

 • Als je je snelheid eerst hebt aangepast aan de omstandigheden, mag je de maximaal toegelaten snelheid rijden als dat veilig kan.
 • Trager mag, sneller niet.
auto die 50 km/u rijdt bij snelheidsbord

Hoeveel kost een boete voor te snel rijden in België?

 • Toch geflitst? Dat is jammer. Probeer in de toekomst nog meer op je snelheid te letten, zo kan je boetes vermijden.
 • Altijd en overal met een aangepaste snelheid rijden, is een goeie gewoonte met veel positieve effecten.

Als alle bestuurders zich aan de snelheid houden, zullen er minder ongevallen gebeuren en minder verkeersslachtoffers vallen. Ook jouw kleine inspanning kan een groot verschil maken.

 

Bondig overzicht boetes en straffen te snel rijden

Boetes bebouwde kom, zone 30, enz - tabel
* Bijvoorbeeld: je reed 44 km/u in een zone 30, dan betaal je 53 + 4 x 11 euro = 97 euro.
Boetes andere wegen - tabel
** Je verliest gedurende een periode je recht om een voertuig te besturen. Het herstellen van dit recht kan gekoppeld worden aan herstelonderzoeken (medisch, psychologisch, theoretisch, praktisch). 

Deze boetes en sancties zijn van toepassing voor wie in België woont of er een vaste verblijfplaats heeft en minstens 2 jaar een rijbewijs bezit. Rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank blijft altijd mogelijk, los van de sancties door de politie en/of het parket. Voor personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België en bepaalde doelgroepen of verzwarende omstandigheden gelden andere regels.

Bij onmiddellijke inningen moet je nog een administratieve toeslag betalen bovenop de vermelde bedragen.

Kan je een boete krijgen voor te traag rijden?

JA

 • In theorie kan je een boete krijgen, omdat je te traag rijdt. In de praktijk zal dat niet zo vaak gebeuren, tenzij je anderen daardoor in gevaar brengt.
 • In de wegcode staat dat je de 'normale gang' van andere bestuurders niet mag hinderen door 'abnormaal traag' te rijden wanneer daar geen geldige reden voor is. Wat 'abnormaal traag' is, wordt verder niet uitgelegd.

Maar vergeet ook niet

 • De snelheidslimieten zijn maxima, geen enkele verkeersregel bepaalt dat je steeds met de maximumsnelheid moét rijden. Je moet je snelheid in de eerste plaats aanpassen aan de omstandigheden (verkeersregels aangepaste snelheid).
 • Enkel op autosnelwegen geldt een minimumlimiet van 70 km/u. Maar ook daar mag of moet je in sommige omstandigheden minder snel rijden dan 70 km/u. Bijvoorbeeld bij hevige regenval, slechte zichtbaarheid of druk verkeer. Verkeersborden kunnen een lagere snelheidslimiet opleggen, bijvoorbeeld bij wegenwerken. Er bestaat ook variabele signalisatie naargelang de verkeersdrukte of bij ongevallen. Alles hangt af van de situatie ter plekke. Je snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, en je mag het verkeer niet hinderen.

Hogere boetes en extra strenge straffen voor te snel rijden

Wie krijgt welke strengere straffen?

chauffeur in auto met handen aan het stuur
 • Sommige chauffeurs krijgen voor hun rijgedrag en snelheidsovertreding hogere boetes en strengere straffen dan normaal.
 • De reden is dat ze andere weggebruikers ernstig leed toegebracht hebben of dat ze onverantwoorde risico's genomen hebben voor de verkeersveiligheid.
 • Politierechters geven deze chauffeurs hiermee het signaal dat hun gedrag niet getolereerd wordt door de maatschappij

Recidivisten

 • Als je binnen de 3 jaar na een eerste veroordeling een tweede keer betrapt wordt op een snelheidsovertreding, dan ben je een recidivist en dan verdubbelt het boetebedrag.
 • Je krijg bovendien een verval van het recht tot sturen opgelegd (rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar).
 • Je mag pas opnieuw rijden als je opnieuw slaagt voor het theorie- en praktijkexamen, en na het afleggen van medische en psychologische proeven.

Chauffeurs die een zwaar ongeval veroorzaken

 • Als je een ongeval met lichamelijke letsels of dodelijke afloop veroorzaakt, kan je een strengere sanctie oplopen.
 • De geldboete kan oplopen tot 6.000 euro bij een ongeval met lichamelijk letsel en tot 12.000 euro bij een dodelijk ongeval.
 • Ook gevangenisstraffen zijn mogelijk (tot 1 jaar cel bij een ongeval met lichamelijk letsel, tot 5 jaar bij een dodelijk ongeval).

Beginnende bestuurders

Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs? Dan gelden extra strenge straffen bij snelheidsovertredingen

 • als je meer dan 20 km/u te snel rijdt in een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf
 • als je meer dan 30 km/u te snel rijdt op andere wegen
 • als je je snelheid niet aanpast aan de omstandigheden (bv. weer, drukte, hindernissen,...)

De straffen:

1) Je krijgt sowieso een verval van het recht tot sturen (rijverbod) opgelegd van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar.

2) Je mag pas opnieuw rijden als je slaagt in het theorie- en/of praktijkexamen.

Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden?   Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden?  
Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden?   Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden?  
Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden?   Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden?  
Hoe kan je je makkelijker aan de limieten houden? 
Ontdek tips