Samengevat

Er zijn een aantal objectieve, wetenschappelijke redenen die het gevaar van te snel rijden verklaren:

 • Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd je hebt om alles rondom jou te zien en te reageren.
 • Bij hogere snelheden krijg je last van tunnelzicht.
 • Je stopafstand wordt groter naarmate je sneller rijdt.
 • Bij een ongeval is de impact van de botsing groter naarmate je sneller rijdt.
 • Als je te snel rijdt, vergroot de kans op zware ongevallen.

Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd om alles te zien

infografiek afgelegde afstand in 1 seconde

Afgelegde afstand in 1 seconde

 • Als je sneller rijdt, leg je meer afstand af in 1 seconde.
 • Dat betekent dat je minder tijd hebt om alles gezien te hebben.
 • Daardoor heb je minder tijd om te reageren als er iets onverwachts gebeurt.

Bij hogere snelheden krijg je last van tunnelzicht

 • Als je sneller rijdt, zie je minder van wat er links en rechts rondom jou gebeurt.
 • In een zone 30 of bebouwde kom is het belangrijk dat je een heel breed gezichtsveld hebt. Want op die plaatsen delen veel verschillende weggebruikers dezelfde ruimte. Als je je aan de snelheidslimiet houdt, zie je alles en iedereen beter en kan je nog op tijd remmen en stoppen. 
 • Bij hogere snelheden kan er tunnelzicht optreden. Dan zit je gezichtsfocus in een smalle kegelvorm, die ver vooruit gericht is. Een groot deel van wat er links en rechts van jou gebeurt, zie je dan niet meer scherp (het raast voorbij) en valt als het ware buiten je gezichtsveld.
gezichtsveld bij 30 km/u en 90 km/u

Hoe sneller je rijdt, hoe groter je stopafstand

Stoppen = reageren + vertragen

afgelegde afstand in 1 seconde

Hoe sneller je rijdt, hoe groter je reactie-afstand

 • Een bestuurder heeft gemiddeld 1 seconde nodig om te reageren (reactietijd): het gevaar zien en beslissen om het rempedaal in te duwen.
 • Hoe sneller je rijdt, hoe meer afstand je aflegt in die ene seconde. Die afstand noemen we de reactie-afstand.
 • Bijvoorbeeld: als je 50 km/u rijdt, leg je 14 meter af in 1 seconde. Dat is je reactie-afstand (je bent dan al 3 rijhuizen gepasseerd!).
stopafstand is reactie-afstand + remafstand

Hoe sneller je rijdt, hoe groter je remafstand

 • Nadat je het rempedaal hebt ingeduwd (na 1 seconde), begint je auto te vertragen.
 • Als je sneller rijdt, zal je auto meer tijd nodig hebben om te vertragen en helemaal tot stilstand te komen
 • In die tijd leg je ook meer afstand af naarmate je sneller rijdt. Die afstand noemen we de remafstand.

Stopafstand = reactie-afstand + remafstand

 • Je totale stopafstand is altijd de som van je reactie-afstand + je remafstand. Naarmate je sneller rijdt, wordt je stopafstand veel langer.
 • Op de tekening vergelijken we de stopafstanden bij verschillende snelheden met de afmetingen van een voetbalveld.
 • Rij je met een snelheid van 120 km/u, dan heb je meer dan een voetbalveld nodig om tot stilstand te komen!
stopafstand vergelijking voetbalveld
Afstanden afgelegd met een auto in perfecte staat en op een droog wegdek. Met een slecht onderhouden auto, versleten banden of op een nat wegdek wordt de stopafstand nóg groter.

Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval

 • Hoe sneller je rijdt, hoe groter de krachten die vrijkomen bij een botsing. Wanneer je met een hoge snelheid tegen een vast obstakel botst, overleef je de klap meestal niet.
 • De kracht die je lichaam moet opvangen bij een botsing is enorm. Je kunt de impact van die botsing vergelijken met een vrije val, bijvoorbeeld van een flatgebouw. Hoe harder je rijdt als je botst, van hoe hoger je auto van het flatgebouw neerstort.
 • Ondanks de kreukelzones, veiligheidsgordels en airbags in je auto, kan je heel zwaar gewond raken bij botsingen met relatief lage snelheden. Kwetsbare weggebruikers zijn al helemaal kansloos, omdat ze niet beschermd zijn.
Met een snelheid van 50 km/u tegen een muur rijden, is vergelijkbaar met een vrije val van 10 meter maken. Ofwel van de derde verdieping naar beneden storten.
Hoe worden de snelheidslimieten bepaald?  Hoe worden de snelheidslimieten bepaald? 
Hoe worden de snelheidslimieten bepaald?  Hoe worden de snelheidslimieten bepaald? 
Hoe worden de snelheidslimieten bepaald?  Hoe worden de snelheidslimieten bepaald? 
Hoe worden de snelheidslimieten bepaald?
Lees meer

Update 01.10.2023