Wegbeheerders bepalen snelheidslimieten

verkeersbord 70 km/u
 • In Vlaanderen zijn er 2 wegbeheerders: het Vlaams Gewest en de steden/gemeenten.
 • Ze zijn elk bevoegd voor hun wegen:

           - de gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen (Vlaams Gewest)

           - de lokale wegen (gemeenten)

Snelheidslimiet in eerste plaats veiligheidslimiet

verkeersplateau
 • De belangrijkste factor om de snelheidslimiet te bepalen, is de veiligheid van alle weggebruikers. Op alle wegen moet de kans op ongevallen en slachtoffers zo klein mogelijk zijn. 
 • Hoe meer verschillende weggebruikers (fietsers, voetgangers, automobilisten, motorrijders,...) dezelfde weg delen, hoe meer kans op ongevallen en hoe lager de snelheidslimieten.
 • De snelheidslimiet is in de eerste plaats een veiligheidslimiet.

Duidelijkheid: zelfde snelheidslimieten op zelfde soort wegen

veilig zebrapad
 • Alle wegen worden door de wegbeheerders ingedeeld in categorieën. De hoofdfunctie van de wegen speelt daarbij een belangrijke rol, bv. een winkelstraat, een verbindingsweg, weg in een industrieterrein, enzovoort.
 • De wegbeheerders kiezen zo veel mogelijk dezelfde snelheidslimieten voor dezelfde categorieën van wegen.
 • Want duidelijkheid is belangrijk voor weggebruikers. De ligging, inrichting en het uitzicht van een weg, moeten de bestuurders al automatisch doen vermoeden hoe snel je op die plaats zou mogen rijden.

Doorstroming op sommige plaatsen doorslaggevend voor snelheidslimiet

buiten bebouwde kom, afgescheiden fietspad naast de rijbaan
 • Op sommige wegen speelt de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer ook een belangrijke rol voor de keuze van de snelheidslimiet. 
 • Op een verbindingsweg tussen 2 gemeenten of op een voorrangsweg zullen de snelheidslimieten bijvoorbeeld vaak iets hoger liggen.
 • De wegbeheerders moeten dan voldoende veilige alternatieven voorzien voor fietsers en voetgangers (bv. afgescheiden fiets- of voetpaden, alternatieve veiligere routes voor kwetsbare weggebruikers).

Snelheidslimiet soms afhankelijk van drukte, wegenwerken, geluidoverlast,...

file op ringweg
 • Soms wordt de snelheidslimiet aangegeven met elektronische borden (vooral op autosnelwegen). De limiet kan dan worden aangepast volgens de verkeersdrukte of de weersomstandigheden.
 • Ook bij wegenwerken gelden tijdelijke snelheidsverlagingen.
 • Soms gelden lagere snelheidslimieten op bruggen om geluidsoverlast te vermijden.
 • Of de limieten kunnen lager liggen in de nabijheid van dichtbevolkte woonzones om de luchtkwaliteit gezond te houden.

Waarom wordt het veiliger als we op bepaalde plaatsen trager rijden?

 • Als je je aan die toegelaten limiet houdt, kan je beter zien en anticiperen op wat er rondom jou gebeurt.
 • Bovendien kan je nog op een veilige manier reageren of stoppen als er plots iets onverwachts gebeurt.bv. een onverwachte file of een obstakel op de weg.
 • Gebeurt er toch een ongeval? Dan is de klap minder hard en zijn de gevolgen minder ernstig bij lagere snelheden. Zeker voetgangers en fietsers hebben veel meer overlevingskansen bij een ongeval met een lage snelheid.

Op welke plaatsen is de kans op ongevallen groter?

De kans op ongevallen is groter:

 • op drukke plaatsen en op plaatsen met 'gemengd verkeer', waar o.a. fietsers, automobilisten, bussen, leveranciers en voetgangers dezelfde openbare weg moeten delen, zoals in een dorpskern of schoolomgeving.
 • op plaatsen met veel in- en uitritten zoals winkelstraten of industriezones.
 • op kruispunten, omdat weggebruikers er voorrang moeten verlenen aan elkaar.

Dit zijn dan ook logische plaatsen waar de wegbeheerder zal kiezen voor lagere snelheidslimieten.

De snelheidslimiet is altijd de veiligheidslimiet. Bedoeld om alle weggebruikers maximaal te beschermen. Want snelheid blijft de voornaamste oorzaak van zware en dodelijke verkeersongevallen.

7 tips om je makkelijker aan de snelheidslimiet te houden

Ontdek ze snel
Zone 30, waarom zo traag?   Zone 30, waarom zo traag?  
Zone 30, waarom zo traag?   Zone 30, waarom zo traag?  
Zone 30, waarom zo traag?   Zone 30, waarom zo traag?  
Zone 30, waarom zo traag? 
Lees meer