De wegbeheerders

 • De wegbeheerders, het Vlaams Gewest en de steden/gemeenten, beslissen in Vlaanderen hoe snel je op iedere plaats mag rijden.

Verkeersveiligheid

 • De belangrijkste factor om de snelheidslimiet te bepalen, is de veiligheid van alle weggebruikers. Op alle wegen moet de kans op ongevallen en slachtoffers zo klein mogelijk zijn. 
 • Hoe meer verschillende weggebruikers (fietsers, voetgangers, auto's, vrachtwagens,...) dezelfde weg delen, hoe meer kans op ongevallen en hoe lager de snelheidslimieten.
 • De snelheidslimiet is in de eerste plaats een veiligheidslimiet.

Duidelijkheid

 • Alle wegen worden door de wegbeheerders ingedeeld in categorieën. De hoofdfunctie van de wegen speelt daarbij een belangrijke rol, bv. een winkelstraat, een verbindingsweg, weg in een industrieterrein, enzovoort.
 • De wegbeheerders kiezen zo veel mogelijk dezelfde snelheidslimieten voor dezelfde categorieën van wegen.
 • Want duidelijkheid is belangrijk voor weggebruikers. De ligging, inrichting en het uitzicht van een weg, moeten bij bestuurders ook al een belletje doen rinkelen in verband met de snelheidslimiet.

Doorstroming

 • Op sommige wegen speelt de doorstorming van het gemotoriseerde verkeer ook een belangrijke rol voor de keuze van de snelheidslimiet. 
 • Op een verbindingsweg tussen 2 gemeenten of op een voorrangsweg zullen de snelheidslimieten bijvoorbeeld vaak iets hoger liggen.
 • De wegbeheerders moeten dan voldoende veilige alternatieven voorzien voor fietsers en voetgangers (bv. afgescheiden fiets- of voetpaden, alternatieve veiligere routes voor kwetsbare weggebruikers).

Andere mogelijke factoren

 • Soms wordt de snelheidslimiet aangegeven met elektronische borden (vooral op autosnelwegen). De limiet kan dan worden aangepast volgens de verkeersdrukte of de weersomstandigheden.
 • Ook bij wegenwerken gelden tijdelijke snelheidsverlagingen.
 • Soms gelden lagere snelheidslimieten op bruggen om geluidsoverlast te vermijden.
 • Of de limieten kunnen lager liggen in de nabijheid van dichtbevolkte woonzones om de luchtkwaliteit gezond te houden.

Waarom wordt het veiliger als we op bepaalde plaatsen trager rijden?

 • Als je je aan die toegelaten limiet houdt, kan je beter zien en anticiperen op wat er rondom jou gebeurt.
 • Bovendien kan je nog op een veilige manier reageren of stoppen als er plots iets onverwachts gebeurt.bv. overstekende voetgangers.
 • Gebeurt er toch een ongeval? Dan is de klap minder hard en zijn de gevolgen minder ernstig bij lagere snelheden. Zeker voetgangers en fietsers hebben veel meer overlevingskansen bij een ongeval met een lage snelheid.

Op welke plaatsen is de kans op ongevallen groter?

De kans op ongevallen is groter

 • op drukke plaatsen en op plaatsen met 'gemengd verkeer', waar o.a. fietsers, automobilisten, bussen, leveranciers en voetgangers dezelfde openbare weg moeten delen, zoals in een dorpskern of schoolomgeving.
 • op plaatsen met veel in- en uitritten zoals winkelstraten of industriezones.
 • op kruispunten, omdat weggebruikers er voorrang moeten verlenen aan elkaar.

Dit zijn dan ook logische plaatsen waar de wegbeheerder zal kiezen voor lagere snelheidslimieten.

De snelheidslimieten zijn veiligheidslimieten, bedoeld om alle weggebruikers maximaal te beschermen in het verkeer. Want helaas blijft snelheid de voornaamste oorzaak van zware en dodelijke verkeersongevallen.

7 tips om je makkelijker aan de snelheidslimiet te houden

Lees ze snel
Zone 30, waarom zo traag?   Zone 30, waarom zo traag?  
Zone 30, waarom zo traag?   Zone 30, waarom zo traag?  
Zone 30, waarom zo traag?   Zone 30, waarom zo traag?  
Zone 30, waarom zo traag? 
Lees meer