Basisregels snelheid voor álle bestuurders

 • De basisregels snelheid gelden voor alle bestuurders: automobilisten, motorrijders, bromfietsers, (elektrische) fietsers, e-steppers, bestuurders van speedpedelecs, enzovoort.
 • Ze staan boven de snelheidslimieten.
 • Je moet ze altijd en overal op de openbare weg toepassen. 

Ken jij de 12 'basisregels snelheid' nog?

Fris je kennis van het verkeersreglement snel op.
1
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan....
 • de andere weggebruikers, in het bijzonder aan de meest kwetsbare (kinderen, senioren, personen met een beperking)
2
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan....
 • de verkeersdrukte
3
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan....
 • het zicht (bv. vrachtwagen die voor je rijdt)
4
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan....
 • de weersomstandigheden (bv. hevige regen, mist)
5
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan....
 • de situatie ter plaatse en eventuele belemmeringen (bijvoorbeeld wegenwerken)
6
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan....
 • de staat van de weg (bv. beschadigde weg, wateroverlast)
7
Je moet je snelheid altijd aanpassen aan...
 • de staat en de lading van je voertuig
8
Geen ongevallen of hinder veroorzaken
 • Je snelheid mag geen ongevallen veroorzaken en je mag het verkeer niet hinderen door je snelheid.
9
Altijd kunnen stoppen
 • Je moet je snelheid aanpassen, zodat je in alle omstandigheden kan stoppen voor een hindernis die je kan voorzien, bv. een auto die verderop in panne staat.
hindernis op de weg, stoppen, snelheid aanpassen
10
Op veilige afstand van voorligger blijven
 • Je moet je snelheid aanpassen, zodat je altijd genoeg veiligheidsafstand houdt tot je voorligger. Lees meer over hoeveel afstand je moet laten.
11
Niet aansporen of uitdagen
 • Je mag andere bestuurders niet aansporen of uitdagen om overdreven snel te rijden.
12
Openbare weg niet beschadigen
 • Je mag de openbare weg niet beschadigen. Als dat nodig is, moet je daarvoor trager rijden, je lading verminderen of een andere weg nemen.
vluchtheuvel, snelheid aanpassen, 30 km/u

Algemene snelheidslimieten

Binnen bebouwde kom

 • Vlaanderen en Wallonië: 50 km/u.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 30 km/u.

Buiten bebouwde kom

 • Vlaanderen en Brussel: 70 km/u.
 • Wallonië: 90 km/u.

Autosnelwegen

 • Én wegen met minimaal  2 x 2 rijstroken in elke richting, gescheiden door een met middenberm (tekening rechts).
 • Vlaanderen, Brussel en Wallonië: 120 km/u.

Welke uitzonderingen zijn er op de algemene snelheidslimieten?

Verkeersborden

 • Op sommige plaatsen wijken de snelheidslimieten af van de algemene regels. Dat wordt altijd aangegeven met verkeersborden. 
 • Dat kan zowel op autosnelwegen als binnen en buiten de bebouwde kom.

Wanneer wijken de algemene limieten af en waarom?

 

 • Op snelwegen geldt bijvoorbeeld vaak een lagere limiet op een ringweg, aan een verkeerswisselaar, op een brug, door wegenwerken
 • Op veel plaatsen binnen de bebouwde kom geldt een limiet van 30 km/u in plaats van de algemene 50 km/u, zoals in dorpscentra, woonwijken en schoolomgevingen. 
 • Op veel plaatsen binnen en buiten de bebouwde kom zijn er afwijkingen van de algemene snelheidslimieten.
  • bv. lagere limieten: in scherpe bochten, aan oversteekplaatsen of op gevaarlijke plaatsen op gewestwegen
  • bv. hogere limieten: op brede, rechte trajecten zonder conflictpunten

 

Aard van de weg

Er zijn ook heel wat snelheidslimieten die gekoppeld zijn aan de 'aard van de weg',  zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 • fietszone: 30 km/u
 • erven & woonerven: 20 km/u
 • voorbehouden wegen voor voetgangers, fietsers, landbouwvoertuigen: 30 km/u
 • ...

Voertuiggebonden snelheidsbeperkingen

Voor bepaalde voertuigen gelden er voertuiggebonden snelheidslimieten. Die mag je natuurlijk nooit overschrijden. Bijvoorbeeld:

 • bromfiets klasse A: max. 25 km/u
 • bromfiets klasse B: max. 45 km/u
 • voertuigen +3,5 ton: 90 km/u

Snelheidsregels en verkeersborden

Test je kennis!
1
Tot waar geldt deze snelheidslimiet?
 • verbodsbord snelheidslimiet
verkeersbord snelheid 70 km/u
2
Tot en met het volgende kruispunt of bord.
 • De snelheid die op het bord staat, is geldig vanaf het bord tot en met het volgende kruispunt óf tot een volgende bord een andere snelheidslimiet aangeeft.
verkeersbord snelheid 70 km/u
3
Hoe snel mag je rijden vanaf dit bord?
 • een erf of woonerf
verkeersbord erf, woonerf
4
20 km/u
 • In een erf of woonerf mag je maar 20 km/u rijden.
 • Snelheidsbeperkingen gelden voor alle bestuurders, dus ook (elektische) fietsers, e-steppers, bromfietsers, speedpedelecs mogen hier max. 20 km/u rijden.
verkeersbord erf, woonerf
5
Hoe snel mag je hier rijden?
 • een voorbehouden weg
verkeersbord voorbehouden weg
6
30 km/u
 • Dit bord staat bij een weg voorbehouden voor de weggebruikers die erop afgebeeld zijn.
 • Er mogen ook uitzonderingen zoals hulpdiensten, voertuigen voor onderhoud en vuilniswagens rijden.
 • De weggebruiker die er mogen komen, mogen elkaar niet in gevaar brengen en mogen maximaal 30 km/u rijden.
verkeersbord voorbehouden weg
7
Tot waar geldt deze snelheidslimiet?
 • begin snelheidszone
zone 30 verkeersbord
8
Tot het bord 'einde zone'.
 • De snelheidslimiet eindigt pas op de plaats waar je de zone uitrijdt en een bord 'einde snelheidszone' staat.
 • De snelheidslimiet op het bord is van toepassing in een hele zone, bv. een hele dorpskern of een aantal straten in de binnenstad. Het bord wordt niet voortdurend herhaald.
einde zone 30 verkeersbord
9
Hoe snel mag je hier rijden?
 • begin fietszone
verkeersbord fietszone
10
30 km/u
 • In een fietszone mag je maximaal 30 km/u rijden. Die regel geldt ook voor de fietsers zelf en voor bestuurders van een speedpedelec.
 • Gemotoriseerd verkeer mag hier geen fietsers of speedpedelecs inhalen. Omgekeerd mag dat wel, als ze zelf niet sneller dan 30 km/u rijden.
Einde fietszone verkeersbord
11
Hoe snel mag je op deze weg buiten de bebouwde kom?
 • 2 x 2 rijstroken zonder middenberm
12
70 km/u
 • De algemene regel in Vlaanderen is 70 km/u buiten de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven met verkeersborden.
kan je een boete krijgen voor te traag rijden?  kan je een boete krijgen voor te traag rijden? 
kan je een boete krijgen voor te traag rijden?  kan je een boete krijgen voor te traag rijden? 
kan je een boete krijgen voor te traag rijden?  kan je een boete krijgen voor te traag rijden? 
kan je een boete krijgen voor te traag rijden?
Meer info

Bronnen: wegcode.be art. 7.4, 10, 22 en 65

Update: 25.08.23