Geef je mening

Waarom hou jij je aan de limiet?

   Waarom maakt 30 km/u het verschil?

   Op plaatsen met veel kwetsbare weggebruikers 

   • Het is je vast ook al opgevallen dat de voorbije jaren steeds meer steden en gemeenten ervoor kiezen om in het centrum en in woonwijken een zone 30 in te voeren.
   • Niet toevallig zijn dat plaatsen waar kwetsbare weggebruikers de ruimte delen met gemotoriseerde weggebruikers.
   • Om de veiligheid van álle weggebruikers maximaal te garanderen is een snelheidslimiet van 30 km/u de meest verantwoorde keuze. 
   3 kinderen die hand in hand oversteken op een zebrapad

   Als je 30 km/u rijdt, zie je meer 

   • Hoe trager je rijdt, hoe meer je ziet van wat er links en rechts van jou gebeurt. En dat verkleint het risico op ongevallen.
   • In een zone 30 heb je gemengd verkeer. Je kan er veel scholieren, winkelende mensen, leveranciers, overstekende weggebruikers, fietsers, voetgangers, enzovoort, verwachten.
   • In theorie zijn er daardoor veel potentiele verkeersconflicten tussen weggebruikers mogelijk. 
   • Daarom is het van groot belang dat je traag rijdt, dan zie je méér. Zo kan je altijd op tijd reageren en ongevallen vermijden.
   fietsende kinderen met volwassenen op straat

   Als je 30 km/u rijdt, sta je sneller stil als je moet remmen

   Als je 30 rijdt, sta je veel sneller stil als je (onverwachts) moet remmen. Want hoe hoger je snelheid, hoe groter je stopafstand.

   stopafstand 30 km/u, 50 km/u
   Verschil in stopafstand: 30 km/u tegenover 50 km/u.

   Stel dat je in een woonwijk rijdt. En ongeveer 13 meter voor je ogen rent plots een kind de straat op.

   • Als je 30 km/u rijdt op het moment dat je dat ziet gebeuren en je duwt onmiddellijk je rempedaal in, dan sta je na 13 meter stil. 
   • Rij je 50 km/u op dat moment en je duwt onmiddellijk je rempedaal in, dan sta je pas na 27 meter stil. Je kan dus onmogelijk nog op tijd stoppen. Erger nog, na 13 meter zou je het kind aanrijden met de volle snelheid van 50 km/u want je reactieafstand alleen al is 14 meter. Pas daarna begint de remafstand. Je hebt nog eens 13 meter nodig voor je volledig stilstaat (14 + 13 = 27).

   Lees meer over stopafstand = reactieafstand + remafstand.

   Als je 30 km/u rijdt, heeft een kwetsbare weggebruiker veel meer overlevingskans

   Als er toch een ongeval in een zone 30 gebeurt, zijn de gevolgen meestal minder zwaar dan wanneer een zelfde ongeval met een hogere snelheid zou gebeuren. Want de klap bij een aanrijding is veel harder naarmate je snelheid hoger ligt. 

   Bij een aanrijding met 50 km/u loopt een voetganger ongeveer 3 keer meer risico op zware verwondingen en 6 keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u.

   Hoeveel tijd win je door sneller te rijden?

   fietser in bebouwde kom

   Op lokale wegen

   • In de bebouwde kom is het al helemaal een illusie om te denken dat je tijd zou kunnen winnen door sneller te rijden. 
   • Want die mogelijke tijdswinst ben je zo weer kwijt, omdat je vaak moet vertragen, voorrang verlenen of stoppen aan kruispunten, verkeerslichten of zebrapaden.
   • Je zou kwetsbare weggebruikers alleen maar extra in gevaar brengen door je niet aan de limiet te houden.
   • Bovendien riskeer je hoge boetes of zware straffen voor snelheidsovertredingen.

   Als je van Brussel naar Gent rijdt met een snelheid van 140 km/u in plaats van 120 km/u, bega je niet alleen een grote snelheidsovertreding, maar win je maar een dikke drie minuten.

   Op snelwegen

   • Een van de grootste misverstanden is dat je door sneller te rijden véél tijd kunt winnen. Het tegendeel is waar. Sneller rijden, levert maar een heel beperkte tijdswinst op. 
   • De kans op een ongeval met ernstigere gevolgen wordt groter. Want hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een botsing.
   • Je brengt jezelf en anderen nodeloos in gevaar door te snel te rijden. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet voor iedereen. Lees hoe snelheidslimieten worden bepaald door de wegbeheerders.
   snelweg

   Hoeveel kost een snelheidsovertreding in een zone 30?

   Lees meer

   Update: 08.07.2024

   Bronnen:

   • Jurewicz, C., Sobhani, A., Woolley, J., Dutschke, J., & Corben, B. (2016). Exploration of Vehicle Impact Speed - Injury Severity Relationships for Application in Safer Road Design. Transportation Research Procedia, 14, 4247–4256. Meer info.
   • Martin, J. L., & Wu, D. (2018). Pedestrian fatality and impact speed squared: Cloglog modeling from French national data. Traffic Injury Prevention, 19(1), 94–101. Meer info.
   • Factsheet van de Europese Commissie, 2021. Meer info