Waarom maakt 30 km/u het verschil?

 • Steeds meer steden en gemeenten kiezen ervoor om in het centrum en woonwijken een zone 30 in te voeren.
 • Niet toevallig zijn dat plaatsen waar kwetsbare weggebruikers de ruimte delen met gemotoriseerde weggebruikers.
 • Om de veiligheid van álle weggebruikers maximaal te garanderen is een snelheidslimiet van 30 km/u de meest verantwoorde keuze. 

1. Meer overlevingskans bij een aanrijding

Als er een ongeval in een zone 30 gebeurt, zijn de gevolgen meestal minder zwaar dan wanneer een zelfde ongeval met een hogere snelheid zou gebeuren.

Want de klap bij een aanrijding is veel harder naarmate je snelheid hoger ligt. Een aanrijding met een hogere snelheid heeft daarom zwaardere gevolgen dan een aanrijding met een lagere snelheid. 

Bij een aanrijding met 50 km/u loopt een voetganger ongeveer drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u.

2. Als je 30 km/u rijdt, sta je sneller stil als je moet remmen

Als je 30 rijdt, sta je veel sneller stil als je (onverwachts) moet remmen. Want hoe hoger je snelheid, hoe groter je stopafstand.

Bijvoorbeeld

'Je rijdt in een woonwijk en +/- 13 meter voor je ogen zie je plots een kind de straat op rennen achter zijn bal aan.'

 • Als je 30 km/u rijdt op het moment dat je dat ziet gebeuren en je trapt onmiddellijk op je rempedaal, dan sta je na 13 meter stil. Je legt 8 meter af tijdens je reactietijd en hebt nog 5 meter remafstand nodig om volledig tot stilstand te komen (8 + 5 = 13).
 • Rij je 50 km/u op dat moment en je trapt onmiddellijk op je rempedaal, dan sta je pas na 27 meter stil. Je kan dus onmogelijk nog op tijd stoppen. Erger nog, na 13 meter zou je het kind aanrijden met de volle snelheid van 50 km/u want je reactie-afstand alleen al is 14 meter. Pas daarna begint de remafstand. Je hebt nog eens 13 meter nodig voor je volledig stilstaat (14 + 13 = 27).

Meer weten over snelheid, reactie-afstand en remafstand? Lees het hier.

3. Als je 30 km/u rijdt, zie je meer 

 • Hoe trager je rijdt, hoe meer je ziet van wat er links en rechts van jou gebeurt. En dat verkleint het risico op ongevallen.
 • In een zone 30 heb je gemengd verkeer. Je kan er veel scholieren, winkelende mensen, leveranciers, overstekende weggebruikers, fietsers, voetgangers, enzovoort, verwachten.
 • In theorie zijn er daardoor veel potentiele verkeersconflicten tussen weggebruikers mogelijk. 
 • Daarom is het van groot belang dat je traag rijdt, dan zie je méér. Zo kan je altijd op tijd reageren en ongevallen vermijden.

Hoeveel bedraagt je stopafstand op de snelweg als je 120 km/u rijdt?

Lees meer

 Samengevat: nut van zone 30

 • Gebeurt er toch een aanrijding, dan is de klap minder groot en zijn de gevolgen minder zwaar.
 • Je kan sneller reageren en staat sneller stil als je moet remmen.
 • Het risico op ongevallen verkleint, want je ziet meer wat er rondom je gebeurt.

Update: 04.09.2023

Bronnen:

 • Jurewicz, C., Sobhani, A., Woolley, J., Dutschke, J., & Corben, B. (2016). Exploration of Vehicle Impact Speed - Injury Severity Relationships for Application in Safer Road Design. Transportation Research Procedia, 14, 4247–4256. Meer info.
 • Martin, J. L., & Wu, D. (2018). Pedestrian fatality and impact speed squared: Cloglog modeling from French national data. Traffic Injury Prevention, 19(1), 94–101. Meer info.
 • Factsheet van de Europese Commissie, 2021. Meer info