Wanneer moet je je snelheid aanpassen?

Bestuurders moeten altijd en overal hun snelheid aanpassen

 • Bestuurders moeten altijd en overal met een aangepaste snelheid rijden om de veiligheid in het verkeer te garanderen en om ongevallen te vermijden.
 • De limiet bepaalt niet met welke snelheid je moét rijden, maar geeft enkel aan wat de maximum toegelaten snelheid is.
 • Dat geldt voor alle bestuurders: automobilisten, motorrijders, bromfietsers, (elektrische) fietsers, bestuurders van e-steps of speedpedelecs, vrachtwagenchauffeurs, enzovoort.
auto die stopt voor zebrapad

Rij jij altijd met een aangepaste snelheid?

Fris je kennis op en pas deze regels altijd toe!
1
Andere weggebruikers, drukte, het zicht

Waaraan moet je je snelheid altijd aanpassen?

 • aan de andere weggebruikers, in het bijzonder aan de meest kwetsbare (kinderen, senioren, personen met een beperking)
 • aan de verkeersdrukte
 • aan het zicht (bv. vrachtwagen die voor je rijdt)
2 fietsers naast elkaar in bebouwde kom
2
Weer, situatie, staat van de weg, lading

Waaraan moet je je snelheid ook altijd aanpassen?

 • aan de weersomstandigheden
 • aan de situatie ter plaatse, bv. wegenwerken
 • aan de staat van de weg, zoals bv. een beschadigde weg of wateroverlast
 • aan de staat en de lading van je voertuig
auto op autosnelweg bij regenweer
3
Veilige volgafstand, kunnen stoppen, geen ongevallen

Je moet je snelheid aanpassen:

 • zodat je altijd een veilige afstand houdt tot je voorliggerLees meer over hoeveel afstand je moet laten.
 • zodat je in alle omstandigheden kan stoppen voor een hindernis die je kan voorzien, bijvoorbeeld een auto die in panne staat op de weg.

Je snelheid mag geen ongevallen veroorzaken.

motorrijders achter vrachtwagen
4
Verkeer niet hinderen, niet uitdagen, weg niet beschadigen

En hiermee moet je ook rekening houden:

 • Je mag het verkeer niet hinderen door je snelheid.
 • Je mag niemand aansporen of uitdagen om overdreven snel te rijden.
 • Je mag de openbare weg niet beschadigen. Als dat nodig is, moet je daarvoor trager rijden, je lading verminderen of een andere weg nemen.
auto's bij rood licht aan een kruispunt

Wat is de maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom en op de snelweg in België?

Binnen de bebouwde kom

 • Vlaanderen en Wallonië snelheidslimiet: max. 50 km/u.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: max. 30 km/u.

Buiten de bebouwde kom

 • Vlaanderen en Brussel snelheidslimiet: max. 70 km/u.
 • Wallonië: max. 90 km/u.
verkeersbord bebouwde kom, fietsers op fietspad

Op de autosnelweg

 • max. 120 km/u in heel België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië)
 • Ook op andere wegen met minstens 2 rijstroken in elke richting, gescheiden door een middenberm: snelheidslimiet max. 120 km/u
 • Op autosnelwegen geldt een minimumsnelheid van 70 km/u. Maar je moet wel trager rijden als de omstandigheden dat vereisen (= altijd aangepaste snelheid, zie hoger), bv. file, extreme regen, een ongeval, enzovoort.
autosnelweg

Waar of wanneer wijken de snelheidslimieten af?

Verkeersborden 

Op sommige plaatsen wijken de snelheidslimieten af van de algemene regels. Dat wordt altijd aangegeven met verkeersborden. 

file op ringweg
1. Snelweg met een snelheidslimiet van 50 km/u.
Bebouwde kom met verkeersbord zone 30
2. Bebouwde kom met een snelheidslimiet van 30 km/u.
einde bebouwde kom met verkeersbord snelheidslimiet 50 km/u
3. Weg buiten bebouwde kom met een snelheidslimiet van 50 km/u.

Aard van de weg gekoppeld aan lagere snelheid

 • Er zijn ook heel wat snelheidslimieten die gekoppeld zijn aan de 'aard van de weg', zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Hieronder enkele voorbeelden van specifieke plaatsen waar specifieke snelheidslimieten gelden.
verkeersbord fietszone
Fietszone: 30 km/u
verkeersbord voorbehouden weg
Voorbehouden weg: 30 km/u
verkeersbord woonerf
Erf of woonerf: 20 km/u

Voertuigcategorie met snelheidsberperking 

 • Voor bepaalde voertuigcategorieën gelden er snelheidsbeperkingen.
 • Die mag je natuurlijk nooit overschrijden, om het even waar je met het voertuig rijdt.
bromfiets klasse A
Bromfiets klasse A: max. 25 km/u
Bromfiets klasse B: max. 45 km/u
vrachtwagen op snelweg
Voertuig +3,5 ton: max. 90 km/u

Test je kennis: verkeersborden en snelheidslimieten

Vraag 1/5
Tot waar geldt deze snelheidslimiet?
Tot en met het volgende kruispunt óf tot een volgende bord dat een andere snelheidslimiet aangeeft.
Vraag 2/5
Hoe snel mag je rijden vanaf dit bord?
Maximum 20 km/u 
Vraag 3/5
Hoe snel mag je hier rijden?
Maximum 30 km/u
Vraag 4/5
Tot waar geldt deze snelheidslimiet?
Tot waar een bord 'einde snelheidszone' staat. De snelheidslimiet geldt in de hele zone. Het bord wordt niet voortdurend herhaald.
Vraag 5/5
Hoe snel mag je hier rijden?
Maximum 30 km/u

Bronnen: wegcode.be art. 7.4, 10, 11 , 65 en 68

Update: 15.07.2024