Op snelwegen

 • Een van de grootste misverstanden is dat je door sneller te rijden véél tijd kunt winnen. Het tegendeel is waar. Sneller rijden, levert maar een heel beperkte tijdswinst op. 
 • Een voorbeeld: je rijdt van Brussel naar Gent, een afstand van 50 km. Rij je 140 km/u in plaats van 120 km/u win je amper 3,5 minuten. Je begaat niet alleen een grote snelheidsovertreding, maar je hebt ook meer risico op een zwaar ongeval.
  • 120 km/u: 25 minuten
  • 130 km/u: 23 minuten
  • 140 km/u: 21'30''

Als je van Brussel naar Gent rijdt met een snelheid van 140 km/u in plaats van 120 km/u, bega je niet alleen een grote snelheidsovertreding, maar win je maar een dikke drie minuten.

Op andere wegen

 • In de bebouwde kom is de limiet meestal beperkt tot 50 of 30 km/u, omdat voetgangers, fietsers, speedpedelecs, auto's, vrachtwagens, enz. dezelfde rijbaan moeten delen.
 • Daar is het al helemaal een illusie om te denken dat je tijd zou kunnen winnen door sneller te rijden. 
 • Want die mogelijke tijdswinst ben je zo weer kwijt, omdat je vaak moet vertragen, voorrang verlenen of stoppen aan kruispunten, verkeerslichten of zebrapaden.
 • Je zou andere kwetsbaardere weggebruikers alleen maar extra in gevaar brengen door je niet aan de limiet te houden.

Samengevat

 • Tijdswinst door sneller te rijden is verwaarloosbaar.
 • Je neemt bovendien een onverantwoord risico voor de verkeersveiligheid, de kans op ongevallen vergroot.
 • Je brengt jezelf en anderen nodeloos in gevaar door te snel te rijden.
 • Bovendien is de kans op een hoge boete reëel.

De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet voor iedereen.

Update: 20.09.2023