Op snelwegen

  • Een van de grootste misverstanden is dat je door sneller te rijden véél tijd kunt winnen. Het tegendeel is waar. Sneller rijden, levert maar een heel beperkte tijdswinst op. 

snelweg

Als je van Brussel naar Gent rijdt met een snelheid van 140 km/u in plaats van 120 km/u, bega je niet alleen een grote snelheidsovertreding, maar win je maar een dikke drie minuten.

fietser in bebouwde kom

Op andere wegen

  • In de bebouwde kom is het al helemaal een illusie om te denken dat je tijd zou kunnen winnen door sneller te rijden. 
  • Want die mogelijke tijdswinst ben je zo weer kwijt, omdat je vaak moet vertragen, voorrang verlenen of stoppen aan kruispunten, verkeerslichten of zebrapaden.
  • Je zou kwetsbare weggebruikers alleen maar extra in gevaar brengen door je niet aan de limiet te houden.

De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet voor iedereen.

Update: 15.07.2024