Header

Hoe verloopt een alcoholcontrole?

Sampling

 • De politie maakt vaak gebruik van een sampler, een toestelletje dat toelaat om snel in te schatten of je alcohol gedronken hebt. Zo kan ze sneller de juiste personen verder controleren.
 • Door je even in de richting van het toestel te laten blazen, heeft de politie al een indicatie of je gedronken hebt of niet.
 • De sampler geeft geen definitief uitsluitsel. Daarvoor is een ademtest en/of ademanalyse nodig.
 • De politie hoeft de sampler niet te gebruiken en kan je ook meteen een ademtest laten afleggen.


Ademtest*

 • Je blaast in een toestel dat het alcoholniveau in de uitgeademde lucht meet.
 • Als de ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22mg/l in je adem aangeeft, dan voert de politie een ademanalyse uit om de precieze alcoholconcentratie te bepalen.
 • De politie hoeft geen ademtest uit te voeren, ze kan ook meteen overgaan tot een ademanalyse.
 • Je kunt de ademtest weigeren, maar dat heeft consequenties.

Ademanalyse*

 • Bij een ademanalyse blaas je in een toestel dat de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet.
 • Als je dat wil, heb je recht op een tweede ademanalyse. Is het verschil tussen de twee resultaten te groot, dan volgt een derde analyse.
 • Je kunt de ademanalyse ook weigeren maar dat heeft consequenties. 

* Kwartier uitstel

Je mag een kwartier uitstel vragen bij een ademtest óf een ademanalyse (slechts bij één van de twee).

Bloedproef

 • De politie neemt via een geneesheer een bloedproef af:
  • Als een ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22 mg/l in je adem aangeeft en er geen ademanalyse uitgevoerd kan worden of het verschil tussen twee opeenvolgende ademanalyses te groot is.
  • Als er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden en je duidelijke tekenen van alcoholgebruik vertoont, of in staat van dronkenschap bent of in een gelijkaardige staat door het gebruik van drugs of medicijnen (bijvoorbeeld als je te versuft bent om in het toestel te blazen).
  • Als je betrokken bent bij een ongeval als vermoedelijke dader of als slachtoffer, en er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden én de politie onmogelijk kan nagaan of je tekenen van alcoholgebruik vertoont (bijvoorbeeld als je zwaargewond of bewusteloos bent bij een ongeval).
 • Je mag ook zelf een bloedproef vragen als tegenexpertise, op voorwaarde dat uit je ademanalyse blijkt dat je ten minste 0,8 promille alcohol in je bloed hebt (0,35 mg/l in de uitgeademde lucht). Je draait wel zelf op voor de kosten als je schuld bewezen is.
 • Je mag de bloedproef ook weigeren, maar dat  heeft consequenties (een boete van 1600 tot 16.000 euro als je geen wettige reden hebt om te weigeren).
 • Een bloedstaal wordt altijd door een arts afgenomen. Dat staal gaat naar een erkend laboratorium voor verder onderzoek.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie