Dronken of onder invloed bij een politiecontrole?

Onder invloed of in staat van dronkenschap zijn, is niet hetzelfde. Maar het is wel allebei gevaarlijk en daarom verboden als je rijdt.

Onder invloed van alcohol of illegale drugs

alcoholcontrole, politie houdt meettoestel voor bestuurder die moet blazen
 • De politie meet bij een alcoholcontrole of je onder invloed bent van alcohol. Daarvoor gebruikt ze een ademtest of -analyse.
 • De politie meet bij een drugscontrole of je onder invloed bent van bepaalde illegale drugs. Dat gebeurt met een speekseltest of speekselanalyse.
 • De test is een eerste indicatie, de analyse het wettelijke bewijs.
 • Als de wettelijk bepaalde drempelwaarden overschreden zijn, ben je onder invloed en is het verboden om te rijden.
 • Lees meer over alcoholcontroles en drugscontroles.

In staat van dronkenschap

ballonnen lachgas
 • Het is ook verboden om een voertuig te besturen als je in een staat van "dronkenschap of in een soortgelijke staat bent ten gevolge van drugs of geneesmiddelen". Je vertoont uiterlijke kenmerken die erop wijzen dat je jezelf niet meer onder controle hebt.
 • Dronkenschap is niet altijd een gevolg van alcohol. Je kunt dus tekenen van dronkenschap vertonen, terwijl je toch een negatieve alcoholtest aflegt. Sommige mensen vertonen ook bij hele kleine hoeveelheden alcohol al tekenen van dronkenschap.
 • Er bestaat geen meetinstrument voor dronkenschap. De politie oordeelt of je "dronken" bent op basis van uiterlijke kenmerken die je vertoont.

"Dronkenschap of een soortgelijke staat" houdt in dat je uiterlijke kenmerken vertoont die erop wijzen dat je jezelf niet meer onder controle hebt. Bijvoorbeeld op je benen wankelen, met dubbele tong spreken of verward overkomen.

Boetes en straffen voor rijden in staat van dronkenschap

Of voor rijden in een soortgelijke staat door drugs of geneesmiddelen:
1
Altijd een tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur
2
Risico op onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden
3
Altijd een dagvaarding voor de politierechtbank
4
Risico op een geldboete tot 16.000 euro
5
Risico op verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar of voorgoed
6
Risico op een tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar
7
Risico op verbeurdverklaring van je voertuig (je verliest de eigendom) in sommige zware gevallen
8
Risico op een alcoholslot

Lees meer over het alcoholslot.

Dronkenschap door medicijnen, alcohol, illegale drugs, chemische stoffen of lachgas

Wat kan je 'dronken' maken?

blisters en verpakkingen medicijnen en pillen

Er zijn verschillende legale en illegale stoffen die je "in staat van dronkenschap of een soortgelijke staat" kunnen brengen en waardoor je tekenen vertoont dat je de controle over jezelf in mindere of meerdere mate verliest:

 • alcohol of illegale drugs
 • lachgas
 • (combinatie van) medicijnen
 • lijm, ether of andere chemische stoffen
Vraag 1/6
Kan je in staat van dronkenschap zijn zonder dat je alcohol gedronken hebt?
Vraag 2/6
Kan je dronken zijn ten gevolge van lachgas?
Vraag 3/6
Kan je dronken zijn door zware pijnstillers die je neemt?
Vraag 4/6
Kan je onder invloed van alcohol zijn, maar niet dronken?
Vraag 5/6
Kan je dronken zijn door de anti-conceptiepil die je neemt?
Vraag 6/6
Kan je dronken zijn door het gebruik van xtc?

Rijden onder invloed van medicijnen

Bepaalde geneesmiddelen of combinaties van medicijnen kunnen je rijvaardigheid beïnvloeden. Soms kan medicatie je zelfs in een toestand brengen die vergelijkbaar is met dronkenschap en dan ben je strafbaar. Hou het veilig, in de eerste plaats voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je passagiers en andere weggebruikers. Lees altijd aandachtig de bijsluiter als je medicijnen neemt en met de auto wil rijden.

hoestsiroop met codeïne

Welke medicijnen beïnvloeden je rijgedrag?

Zowel medicijnen op voorschrift als medicijnen zonder voorschrift kunnen je rijvermogens beïnvloeden. Denk in de eerste plaats aan:

 • slaap- en kalmeringsmiddelen
 • middelen tegen allergie
 • maar ook: hoestsiropen, antidepressiva, anti-epileptica, oogdruppels, enz.
jongeren die op een Lijnbus zitten

Welke effecten kunnen gevaarlijk zijn voor je rijvaardigheid?

Deze medicijnen kunnen negatieve effecten hebben op je rijvaardigheid. De belangrijkste zijn:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • verminderde reflexen
 • afname van het gezichtsvermogen

Tips: rijden als je medicijnen gebruikt

1

Lees altijd aandachtig de bijsluiter. Meestal staat er een aparte rubriek over de invloed op je rijvaardigheid.

bijsluiter medicatie met invloed op rijvaardigheid
2

Hou je aan de dosering van de bijsluiter of het doktersvoorschrift. Overdosering kan ernstige gevolgen hebben, ook voor je rijvermogens.

verschillende soorten pillen
3

Hou je aan de voorgeschreven momenten van inname. Sommige medicijnen moet je voor het slapengaan innemen, net omdat ze je slaperig maken.

Blister met medicatie, pillen
4

Drink geen alcohol als je medicijnen moet nemen. De combinatie met medicatie kan onverwachtse of versterkende effecten hebben.

vrienden op cafe
5

Rij liever overdag dan 's nachts.

oudere man achter het stuur
6

Let nog meer op als je verschillende medicijnen moet combineren. De interactie van sommige medicijnen kan versterkende of onverwachtse effecten hebben.

verschillende soorten medicijnen
7

Vraag bij twijfel altijd raad aan je apotheker of (huis)arts!

bijsluiter

Nieuw: lachgas verboden voor recreatief gebruik, als roesmiddel

Lees meer
De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid  De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid 
De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid  De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid 
De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid  De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid 
De effecten van cannabis, coke of xtc op je rijvaardigheid
Lees meer