Welk effect heeft lachgas op je lichaam en geest?

 • Lachgas heeft een kort en sterk effect. Wie lachgas gebruikt, ervaart een intense roes. Als je het gas inhaleert, treden de effecten vrijwel onmiddellijk op. 
 • Tijdens die roes treden duidelijke kenmerken van dissociatie op. Dan bevind je je in een staat waarin je niet alles meer bewust waarneemt.
 • De effecten zijn ook afhankelijk van de dosis. Het bewustzijnsverlies wordt sterker als er veel gas in één keer wordt ingeademd of wanneer het verschillende keren kort na elkaar gebruikt wordt.
ampules lachgas
ampules lachgas tussen afval op de grond

Gevaar van lachgas in het verkeer

 • Door de dissociatieve kenmerken ben je niet in staat om veilig deel te nemen aan het verkeer en is het erg gevaarlijk om onder invloed een voertuig te besturen.
 • De roes is +/- 1 minuut na inhalatie zo goed als verdwenen. Maar de gedragseffecten van lachgas zijn niet helemaal verdwenen na de eerste minuut.
 • Tot minstens 45 minuten na het inhaleren, kan je nog last hebben van functionele beperkingen (koershouden, reactietijd).

Welke impact heeft lachgas op je rijgedrag?

Denk altijd aan de veiligheid, van jezelf, je passagiers en andere weggebruikers. Rij nooit onder invloed van alcohol, lachgas of illegale drugs. Spreek op voorhand af hoe je veilig thuis geraakt.
Werner De Dobbeleer, woordvoerder VSV

Je reageert trager of merkt andere weggebruikers te laat op.

Waarom?

Je wordt lichter in je hoofd van lachgas en je spieren ontspannen. Daardoor word je minder aandachtig tijdens het rijden en reageer je trager. Een gevolg kan zijn dat je andere weggebruikers te laat opmerkt.

Lachgas zorgt ook voor duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Je kan zelfs flauwvallen.

Je schat verkeerssituaties moeilijker in en reageert ongepast.

Waarom?

De dissociatieve werking van lachgas verstoort je waarneming, oriëntatie- en coördinatievermogen. Je bent je niet meer ten volle bewust van wat er rondom jou gebeurt. Bovendien verslappen je spieren waardoor het moeilijker is om je lichaamsbewegingen te controleren. Deze effecten kunnen zich minstens 45 minuten na de roes van de eerste minuut nog altijd voordoen.

Als je rijdt, zal je situaties moeilijker inschatten en misschien te laat of verkeerd reageren.

Je neemt meer risico's en rijdt roekelozer.

Waarom?

Na de roes kan je agressief, verward en roekeloos zijn. Als je rijdt, kan je meer risico's gaan nemen, waardoor je een grotere kans op ongevallen hebt. Als je veel lachgas gebruikt, kan je hallucinaties krijgen waardoor je geen realistisch beeld meer hebt van het verkeer en je omgeving verkeerd inschat, dat is niet verantwoord tijdens het rijden.

Je kan bewusteloos raken tijdens het rijden.

Waarom?

Lachgas veroorzaakt een zuurstoftekort in je hersenen. Daardoor kan je hoofdpijn krijgen, angstig of onrustig en misselijk worden. In het ergste geval kan je daardoor bewusteloos raken terwijl je rijdt, dat is levensgevaarlijk.

Spreek op voorhand een waterdicht plan af, regel al een alternatief om veilig thuis te geraken.

Lees hoe

Is het gebruik van lachgas verboden?

Sinds 8 april 2024 is het gebruik, bezit en de aan- en verkoop van lachgas voor recreatief gebruik verboden door de Belgische wetgeving.

Verschil tussen recreatief en professioneel gebruik van lachgas

 • Sinds april 2024 is een nieuw KB van kracht dat verbiedt om lachgas te bezitten, gebruiken, kopen of verkopen*. Vroeger kon je een GAS-boete krijgen voor het bezit of gebruik van lachgas. Dat is nu door het nieuwe KB anders geregeld. Politie en parket kunnen je nu beboeten of straffen.
 • De wet maakt  een onderscheid tussen "eigenlijk" gebruik en "oneigenlijk" gebruik:

  • Oneigenlijk of recreatief gebruik van lachgas is verboden (= gebruik als roesmiddel). 
  • Eigenlijk gebruik, (ook bezit, aankoop, verkoop) van lachgas voor bepaalde professionele doelen is wel nog toegelaten. Bijvoorbeeld in de medische wereld als verdovingsmiddel of in de culinaire wereld als drijfgas om slagroom te spuiten. Daarvoor is lachgas "eigenlijk" bedoeld. Wie voor medische of culinaire doeleinden lachgas bezit, moet dat ook uitdrukkelijk kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met facturen.

Hoe kan de politie controleren op lachgas?

Wat staat in de verkeerswetgeving over lachgas?

 • Er zijn geen specifieke artikels in de verkeerswet die betrekking hebben op lachgas.
 • Maar het is sowieso verboden om lachgas voor recreatief gebruik te bezitten of gebruiken sinds april 2024. 
 • Dus ook tijdens het rijden, mag je geen lachgas op zak hebben, zelfs al heb je het niet gebruikt. Daarvoor kan je een boete of straf krijgen.
feestende jonge mensen die dansen
alcoholcontrole politie

Is de aanwezigheid van lachgas meetbaar in je lichaam?

 • Bij wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat je de aanwezigheid van lachgas kan opsporen in adem, bloed en urine. Er bestaan dus wel degelijk testen die dat aantonen, maar ze zijn op dit moment complex en duur. De politie gebruikt ze niet bij controles.
 • Maar je kan wél een boete of straf oplopen voor rijden onder invloed van lachgas!

In staat van dronkenschap door lachgas

 • Want volgens artikel 35 van de verkeerswet is het verboden om een voertuig te besturen als je "in een staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat bent ten gevolge van drugs of geneesmiddelen".
 • Als je onder invloed bent van lachgas, kan je tekenen van dronkenschap vertonen. Het betekent dat je uiterlijke kenmerken vertoont waardoor je jezelf niet meer onder controle hebt. Bijvoorbeeld op je benen wankelen, verward overkomen, met dubbele tong spreken.
 • De politie oordeelt op basis van uiterlijke kenmerken die je vertoont en op basis van een checklist of je je 'in staat van dronkenschap of een soortgelijke staat' bevindt.
grote alcoholcontrole door politie

Test jezelf

Vraag 1/4
Mag je lachgas bij je hebben als je met vrienden op een bank in het park zit?
Nee, dat mag alleen als je kan bewijzen dat je lachgas bij je hebt voor professioneel gebruik (culinair, medisch bv.). Bezit voor recreatief gebruik is verboden en strafbaar. 
Vraag 2/4
Mag je online lachgas kopen?
Nee, de aankoop en verkoop van lachgas voor "oneigenlijk/recreatief gebruik" is verboden.
Vraag 3/4
Kan de politie met een drugstest vaststellen dat je onder invloed van lachgas bent?
Nee, maar je kan wel een boete of straf oplopen als de politie vaststelt dat je je in staat van dronkenschap bevindt door bv. lachgas. 
Vraag 4/4
Ben je strafbaar als je tijdens een politiecontrole geen abnormaal gedrag en geen tekenen van "dronkenschap" vertoont. Maar er ligt wel een lachgasampule in je auto.
Ja, want het is verboden en strafbaar om lachgas te bezitten voor recreatief gebruik. 
Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas?  Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas? 
Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas?  Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas? 
Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas?  Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas? 
Wat zijn de boetes of straffen voor rijden onder invloed van lachgas?
Lees meer