Wat is de limiet voor rijden onder invloed van alcohol in België?

jongeren op cafe met alcoholvrije dranken

Het gevaar van alcohol in het verkeer

 • Rijden onder invloed van alcohol verhoogt  je  kans  op ernstige ongevallen gigantisch.
 • Er bestaat een groot risico dat je daarbij zelf zwaargewond raakt.
 • Je kan je passagiers of andere onschuldige weggebruikers ernstig in gevaar brengen of verwonden.
 • Rijden onder invloed is een van de 3 belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen en ongevallen met zwaargewonden. Daarom is de verkeerswet erg streng. Ze moet de veiligheid van alle weggebruikers beschermen en verhogen.
We zien de laatste tijd een positieve trend waarbij steeds meer bestuurders helemaal geen alcohol (willen) drinken als ze nog moeten rijden. 2 op de 3 kiest ervoor helemaal niets te drinken.
VSV-meting bij 600 autobestuurders van 18 tot 54 jaar, maart 2024

Hoeveel promille is de limiet voor alcohol in België?

alcoholcontrole door de politie
 • Zodra bij een alcoholcontrole 0,5 promille alcohol meetbaar is in je bloed, ben je strafbaar en kan je een fikse boete of straf verwachten.
 • Een bestuurder is strafbaar zodra er een concentratie van 0,22 mg/l alcohol zit in de uitgeademde lucht bij een ademanalyse. Dat komt overeen met een alcoholconcentratie van 0,5 g/l bloed in een bloedanalyse.
 • "0,5 promille" in de volksmond.

Hoeveel mag je drinken als je moet rijden?

 • Een veelgestelde vraag, waarop we maar één antwoord hebben. Rijden en alcohol of illegale drugs gaan niet samen. Groot gelijk dat je nuchter rijdt.
 • Het is veiliger om helemaal niets alcoholisch te drinken als je nog moet rijden. Want glazen tellen biedt geen garantie. Lees waarom.
flesje water dat in glas geschonken wordt
De VSV raadt je aan om niets alcoholisch te drinken als je nog moet rijden. Kies een lekker alcoholvrij alternatief van bij het begin van de avond als je de chauffeur bent. Groot gelijk dat je nuchter rijdt!
Werner De Dobbeleer, woordvoerder VSV

Geef je mening

Hoe komen jij en je vrienden veilig thuis na een avondje feesten?

   Geldt er nultolerantie voor alcohol voor jonge bestuurders of chauffeurs die pas hun rijbewijs hebben?

   Is de wet strenger voor beginnende bestuurders die rijden onder invloed?

   • Er geldt geen nultolerantie voor alcohol voor beginnende bestuurders. Dat is een misvatting die soms heerst.
   • De alcohollimiet is voor hen dezelfde als voor andere gewone bestuurders. Ze zijn strafbaar vanaf 0,5 promille.
   • MAAR! Er zijn wel zwaardere straffen voor beginnende bestuurders die rijden onder invloed.
   • Een beginnende bestuurder is voor de wet iemand die minder dan 2 jaar zijn rijbewijs B op zak heeft. De leeftijd speelt geen rol.
   jongeman die autosleutel aan vriend geeft
   jongeman aan het stuur van auto met passagiers

   Wat zijn de straffen voor rijden onder invloed voor beginnende bestuurders?

   Straffen voor beginnende bestuurders die betrapt worden op rijden onder invloed van alcohol:

   • Je moet altijd voor de rechter verschijnen.
   • Je krijgt in elk geval een verval van het recht tot sturen opgelegd, dat is een rijverbod van minstens 8 dagen tot maximaal 5 jaar.
   • Om weer te mogen rijden, moet je eerst opnieuw een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

   Ligt de alcohollimiet lager voor professionele bestuurders?

   vrachtwagen
   • Professionele bestuurders zijn bijvoorbeeld vrachtwagenbestuurders, koeriers, rijlesgevers of bus- en taxichauffeurs.
   • Voor hen is het ten strenste verboden om te rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ze hebben een zeer grote verantwoordelijkheid, omdat ze heel wat uren in het verkeer doorbrengen.
   • De limiet is strenger voor hen en ligt op 0,2 promille.
   • In de praktijk komt dat neer op nultolerantie* voor drinken en rijden.

   *De limiet laat nog nét toe dat je als professionele bestuurder bijvoorbeeld een gerecht of praline zou eten waar een scheutje alcohol in verwerkt is.

   Hoe verloopt een alcoholcontrole?

   De overgrote meerderheid van de bestuurders rijdt niet onder invloed. Bij de BOB-controle van afgelopen winter bleken 98,7% van de geteste bestuurders niet boven de wettelijke limiet van 0,5 promille te zitten.
   Bron: resultaten winter BOB-campagne 2023-2024 Vlaanderen
   alcoholcontrole sampling
   Sampling
   ademtest blazen alcoholcontrole
   Ademtest

   In België is de politie bevoegd om te controleren of weggebruikers de verkeersregels en -wetgeving naleven. Ze voert ook alcohol- en drugscontroles uit. Maak er een goeie gewoonte van om geen alcohol te drinken als je nog moet rijden, dan hoef je ook geen controles voor rijden onder invloed te vrezen. De wettelijke limiet voor alcohol ligt op 0,5 promille. Loop je bij een controle tegen de lamp en stelt de politie vast dat er meer alcohol in je bloed zit dan wettelijk is toegestaan, dan riskeer je een zware boete of straf.

   Sampling

   • De politie maakt vaak gebruik van een sampler, een toestelletje dat toelaat om snel in te schatten of je alcohol gedronken hebt. Zo kan ze sneller de juiste personen verder controleren.
   • Door je even in de richting van het toestel te laten blazen, heeft de politie al een indicatie of je gedronken hebt of niet.
   • De sampler geeft geen definitief uitsluitsel. Daarvoor is een ademtest en/of ademanalyse nodig.
   • De politie hoeft de sampler niet te gebruiken en kan je ook meteen een ademtest laten afleggen.

   Ademtest

   • Je blaast in een toestel dat het alcoholniveau in de uitgeademde lucht meet.
   • Als de ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22mg/l in je adem aangeeft, dan voert de politie een ademanalyse uit om de precieze alcoholconcentratie te bepalen.
   • De politie hoeft geen ademtest uit te voeren, ze kan ook meteen overgaan tot een ademanalyse.
   • Je kunt de ademtest niet weigeren. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

   Ademanalyse

   • Bij een ademanalyse blaas je in een toestel dat de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet.
   • Als je dat wil, heb je recht op een tweede ademanalyse. Is het verschil tussen de 2 resultaten te groot, dan volgt een derde analyse.
   • Je kunt de ademanalyse niet weigeren. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

   Bloedproef

   • De politie neemt via een geneesheer een bloedproef af: 
    • als een ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22 mg/l in je adem aangeeft en er geen ademanalyse uitgevoerd kan worden of het verschil tussen 2 opeenvolgende ademanalyses te groot is.
    • als er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden en je duidelijke tekenen van alcoholgebruik vertoont, of in staat van dronkenschap bent of in een gelijkaardige staat door het gebruik van drugs of medicijnen (bijvoorbeeld als je te versuft bent om in het toestel te blazen).
    • als je betrokken bent bij een ongeval als vermoedelijke dader of als slachtoffer, en er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden én de politie onmogelijk kan nagaan of je tekenen van alcoholgebruik vertoont (bijvoorbeeld als je zwaargewond of bewusteloos bent bij een ongeval).
   • Je mag ook zelf een bloedproef vragen als tegenexpertise, op voorwaarde dat de ademanalyse een alcoholgehalte van minstens 0,35 mg/l in je adem aangeeft én op voorwaarde dat je 2 ademanalyses hebt ondergaan. Je draait wel zelf op voor de kosten als je schuld bewezen is.
   • Als je de bloedproef weigert, heeft dat consequenties (een boete van 1600 tot 16.000 euro als je geen wettige reden hebt om te weigeren).

   Een bloedstaal wordt altijd door een arts afgenomen. Dat staal gaat naar een erkend laboratorium voor verder onderzoek.

   Mag je een kwartier uitstel vragen?

   NEE

   Sinds 1 mei 2024 mag je bij een ademtest of ademanalyse geen kwartier uitstel meer vragen. Die regel werd afgeschaft, omdat hij door het gebruik van geavanceerde meettoestellen geen nut meer heeft.

   Boetes en straffen voor rijden onder invloed van alcohol

   Omdat rijden onder invloed van alcohol een groot risico is voor de verkeersveiligheid, volgen er zware boetes of straffen voor bestuurders die hun verantwoordelijkheid niet nemen en dronken rijden. Meer info over de juridische stappen bij een verkeersovertreding.

   Van de bestuurders die bij letselongevallen betrokken raken, blijkt 10,3% onder invloed te zijn (Jaarrapport Verkeersveiligheid 2022).

   Meest voorkomende boetes en straffen alcohol

   Rijden onder invloed van alcohol
   1
   Van 0,5 promille tot < 0,8 promille
   • onmiddellijke inning: 179 euro + administratiekost
   • minnelijke schikking: 240 euro
   • tijdelijk rijverbod: min. 3 uur
   • dagvaarding voor de politierechtbank ook mogelijk met zwaardere straffen: boete tot 4.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar 
   politie die alcoholcontrole houdt
   2
   Van 0,8 promille tot < 1,2 promille
   • onmiddellijke inning: 420 euro (< 1promille) of 578 euro (vanaf 1 promille) + administratiekost
   • minnelijke schikking: 600 euro (< 1 promille) of 800 euro (vanaf 1 promille)
   • tijdelijk rijverbod: min. 6 uur
   • mogelijk onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
   • dagvaarding voor de politierechtbank ook mogelijk met zwaardere straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig voor 5 jaar /  verplicht alcoholslot in je auto (zelf te betalen)
   toestel blazen alcoholcontrole politie
   3
   1,2 promille of meer
   • tijdelijk rijverbod: min. 6 uur
   • altijd onmiddellijke intrekking rijbewijs voor min. 15 dagen tot 6,5 maanden
   • altijd dagvaarding voor de politierechtbank
   • mogelijke straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig voor 5 jaar / verplicht alcoholslot in je auto (zelf te betalen)
   alcoholcontrole

   Rijden doe je nuchter: geen alcohol of illegale drugs. Zo breng je niemand in gevaar en hoef je ook nooit te vrezen voor een controle, zware boete of straf.

   Wist je dat?

   Mag je in je auto slapen als je gedronken hebt?

   • In je auto je roes uitslapen, is echt niet de veiligste keuze.
   • Op zich is het niet verboden als je op een plaats staat waar je mag parkeren.
   • Maar weet dat er in sommige gemeenten een gemeentelijk reglement bestaat dat verbiedt om in je auto te overnachten. In die gemeenten mag het niet.
   • Als de politie je slapend in je auto aantreft, mag ze je sowieso wel een ademtest opleggen. Als je positief blaast, zal je een tijdelijk rijverbod krijgen, maar geen boete.
   • Het grootste probleem is, dat je zelf niet weet wanneer de alcohol uit je lichaam is en op welk moment je dan wel weer veilig kan en mag rijden. Er bestaan zelftests, maar die zijn niet betrouwbaar.
   • Denk daarom op voorhand na over een waterdicht plan om veilig thuis te geraken

   Mag je onder invloed van alcohol met de fiets rijden?

   NEE, als fietser ben je ook een bestuurder.

   • Rijden onder invloed van alcohol (vanaf 0,5 promille) is verboden voor alle bestuurders, ook voor fietsers, bestuurders van een e-step, een skateboard,...zelfs voor ruiters.
   • Fietsers of andere bestuurders kunnen er ook dure boetes of straffen voor oplopen.
   • Een fietser of andere bestuurder mag ook niet onder invloed van drugs rijden of zich "in staat van dronkenschap bevinden".
   • Rij niet onder invloed, maar kies een veilig alternatief om thuis te geraken. Lees onze tips.

   Kan een fietser die onder invloed rijdt daardoor zijn rijbewijs B verliezen als straf?

   JA, maar... 

   • Een fietser die bij een alcoholcontrole tegen de lamp loopt, kan dezelfde zware boetes of straffen oplopen als een autobestuurder (zie hoger). De geldboetes kunnen hoog oplopen!
   • Als je vroeger als fietser voor de politierechtbank moest verschijnen (bij een zware intoxicatie), was een rechter verplicht om je altijd te straffen met een rijverbod (verbod om met gemotoriseerde voertuigen te rijden waar je een rijbewijs voor nodig hebt).
   • Sinds 2017 heeft de rechter de mogelijkheid nog, maar is het geen verplichte straf meer. De rechter zal eerder in uitzonderlijke gevallen een rijverbod opleggen als straf, omdat een rijverbod in dit geval vaak buiten proportie is. Een rechter zal rekening houden met alle elementen die meespelen. Bijvoorbeeld ook de mate van het gevaar voor de verkeersveiligheid van andere weggebruikers of recidive. De fietser zal vaak vooral zichzelf in gevaar brengen als hij onder invloed rijdt. Een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig vormt daarbovenop vaak ook een groot gevaar voor andere onschuldige weggebruikers. 
   • Als je met de fiets of e-step betrapt wordt op onder invloed of dronken rijden, zal je wel altijd een tijdelijk rijverbod krijgen (3, 6 of 12 uur, naagelang de situatie). Je zal niet verder mogen rijden met je voertuig. Dat is een veiligheidsmaatregel.

   Wat is een alcoholslot?

   Een alcoholslot is een apparaat in je voertuig dat de alcoholconcentratie in je adem meet. Als die te hoog is voorkomt het alcoholslot dat je je voertuig kan starten. Een rechter kan een alcoholslot opleggen als straf voor rijden onder invloed, van 1 tot 5 jaar of zelfs levenslang. Als je met een alcoholslot rijdt, moet je ook een verplichte begeleiding volgen (omkaderingsprogramma).

   Kijk Uit, februari 2020

   Test jezelf: rijden onder invloed, boetes, straffen

   Vraag 1/7
   Ben je zelf strafbaar als je iemand die duidelijk alcohol of drugs gebruikt heeft, aanzet om met zijn auto naar huis te rijden?
   Vraag 2/7
   Wordt de geldboete op zijn minst verdubbeld als je binnen de 3 jaar een 2de keer betrapt wordt op rijden onder inlvoed?
   Vraag 3/7
   Kan je zelf een rijverbod krijgen als je iemand die duidelijk onder invloed is van alcohol of drugs, je auto uitleent om naar huis te rijden?
   Vraag 4/7
   Gelden er zwaardere boetes of straffen voor beroepschauffeurs als ze betrapt worden met 0,7 promille?
   Vraag 5/7
   Kan je rijbewijs mogelijks voor meer dan 6 maanden ingetrokken worden als je een alcoholcontrole weigert?
   Vraag 6/7
   Moet je altijd voor de politierechtbank verschijnen als je onder invloed een ongeval veroorzaakt met gewonden?
   Vraag 7/7
   Kan je voertuig 'verbeurd verklaard worden' (je verliest de eigendom) als je het uitleent aan een vriend die zonder jouw medeweten betrapt wordt op rijden onder invloed met jouw auto?

   Ben je verrast over het antwoord op sommige van de bovenstaande vragen? Hieronder vind je meer uitleg, nuance en details over de verschillende situaties.

   Krijg je een straf als je een alcoholcontrole weigert?

   JA

   Als je geen wettige reden hebt om een ademtest, -analyse of bloedproef te weigeren (bv. een medische aandoening):

   • tijdelijk rijverbod van min. 6 uur
   • mogelijk onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden
   • altijd dagvaarding voor de politierechtbank
   • mogelijke straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar 

   Krijg je een zwaardere straf als je een ongeval met gewonden of doden veroorzaakt?

   JA

   • Als je onder invloed rijdt en een ongeval veroorzaakt waarbij gewonden of doden vallen, moet je altijd voor de rechtbank verschijnen.
   • De rechter kan in dat geval strengere straffen uitspreken en zelfs een gevangenisstraf opleggen.
   • Dat zijn verzwarende omstandigheden.

   Worden recidivisten zwaarder gestraft?

   JA

   • Recidivisten zijn bestuurders die herhaaldelijk dezelfde zware verkeersinbreuken plegen. Daarom worden ze zwaarder gestraft. 
   • Word je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt op rijden onder invloed, dan verdubbelt de geldboete op zijn minst.
   • Een onmiddellijke inning is niet meer mogelijk, je moet voor de politierechtbank verschijnen.
   • Vanaf 0,8 promille in je bloed zul je van de rechter bovendien minimaal 3 maanden rijverbod opgelegd krijgen.
   • Om opnieuw te mogen rijden, kan men je verplichten om eerst medische en psychologische proeven af te leggen en een theoretische en praktische proef.
   • In bepaalde gevallen kan de rechter zelfs een gevangenisstraf opleggen.

   Worden beroepschauffeurs zwaarder gestraft als ze onder invloed rijden?

   JA en NEEN, want

   • De wet is strenger voor beroepschauffeurs, omdat de toegelaten limiet lager ligt voor hen: 0,2 promille.
   • Zij kunnen gestraft worden als ze betrapt worden met een alcoholpercentage vanaf 0,2 promille en < 0,5 promille:
    • onmiddelijke inning verplicht: 105 euro
    • minnelijke schikking mogelijk: 145 euro
    • tijdelijk rijverbod van min. 2 uur verplicht
    • of politierechtbank met mogelijk zwaardere straffen: boete tot 4.000 euro / verval van het recht tot sturen tot 5 jaar / immobilisering voertuig tot 5 jaar
   • Vanaf 0,5 promille gelden dezelfde straffen als voor andere bestuurders.

   Kan je voertuig verbeurd verklaard worden als je betrapt wordt op rijden onder invloed?

   'Verbeurd verklaren' betekent dat je definitief het eigendomsrecht over je voertuig verliest. Als je voor de politierechtbank moet verschijnen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs kan de rechter in sommige gevallen je voertuig verbeurd verklaren:

   • als hij een verval van het recht tot sturen van minstens 3 maanden uitspreekt
   • en als het voertuig eigendom is van de overtreder.

   Als je een voertuig toevertrouwt aan iemand die duidelijk onder invloed is (alcohol en/of drugs), kan het voertuig zelfs verbeurd verklaard worden als het géén eigendom is van de overtreder.

   Is het strafbaar om iemand die onder invloed is, aan te zetten of uit te dagen om te rijden?

   Je bent zelf strafbaar als je iemand die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruikaanzet of uitdaagt

   • om te rijden of 
   • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

   Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

   Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijke immobilisering van je voertuig.

   Ben je strafbaar als je iemand die onder invloed is met jouw auto laat rijden?

   Je bent zelf strafbaar als je aan iemand die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, een voertuig verleent

   • om te rijden of
   • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

   Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

   Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijke immobilisering van je voertuig.

   Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
   Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
   Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
   Tips om veilig thuis te geraken
   Meer info