1. Onmiddellijke inning

 • Afhankelijk van de overtreding, kan je een voorstel tot onmiddellijke inning krijgen. In opdracht van het parket stelt de politie je voor om de overtreding af te handelen door een geldsom te betalen
  • Als je akkoord gaat, betaal je de onmiddellijke inning via overschrijving of online. Na betaling heeft het parket nog 30 dagen de tijd om anders te beslissen en je alsnog te dagvaarden.
  • Ben je niet akkoord, dan kan je de overtreding betwisten via het antwoordformulier. Het parket zal je dossier bekijken en een beslissing nemen.
  • Als je niet reageert op het voorstel tot onmiddellijke inning, gaat je dossier naar het parket.

Meer info over de betaling van onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen vind je op de website van justitie.

2. Minnelijke schikking

Een minnelijke schikking is een voorstel van het parket om de overtreding af te handelen door een geldsom te betalen.

 • Het parket kan een minnelijke schikking voorstellen, als je het voorstel tot onmiddellijke inning niet betaalde of wanneer je bezwaren ongegrond zijn.
 • De minnelijke schikking is altijd duurder dan de onmiddellijke inning.
 • Ben je niet akkoord of reageer je niet, dan neemt het parket opnieuw een beslissing om de overtreding af te handelen.
 • Het parket kan een ‘bevel tot betalen’ sturen of besluiten je te dagvaarden voor de politierechtbank.

Meer info over de betaling van onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen vind je op de website van justitie.

3. Dagvaarding voor de politierechtbank

 • Wanneer het parket oordeelt dat er andere sancties nodig zijn om de overtreding af te handelen, zal men je dagvaarden. Je moet dan verschijnen voor de politierechtbank.
 • Bij ernstige overtredingen en in het geval van recidive zal het parket altijd beslissen tot een dagvaarding.
 • De politierechter zal je dossier behandelen en een oordeel vellen over de overtreding, de schuldvraag en de mogelijke bestraffing. Afhankelijk van de overtreding heeft de politierechter de keuze uit verschillende mogelijke sancties. De politierechter kan een geldboete en een verval van het recht tot sturen opleggen, maar ook een werkstraf of gevangenisstraf kunnen tot de mogelijkheden behoren.
 • Naast een hoofdstraf kan een rechter ook een bijkomende straf uitspreken, bijvoorbeeld een verbeurdverklaring of een beroepsverbod.
Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen  Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen 
Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen  Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen 
Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen  Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen 
Tips om veilig thuis te geraken na een avondje stappen
Lees meer

Update: 04.06.2024