Alcohol

Welk effect heeft alcohol op je lichaam en geest?

Achter het stuur kunnen zowel kleine als grote hoeveelheden alcohol tot gevaarlijke situaties leiden.

 • Ook kleine hoeveelheden alcohol hebben een effect op je hersenen en gedrag. Je kan je al snel zelfverzekerder en meer ontspannen voelen.
 • Bij grotere hoeveelheden overheerst een meer verdovende werking.
nuchtere bestuurder en uitgelaten passagier in een auto
In het weekend, en vooral 's nachts, zijn meer dan 1 op de 4 bestuurders die bij een ongeval betrokken raken onder invloed van alcohol.

Welke impact heeft alcohol op je rijgedrag?

Je rijdt roekelozer en bent geneigd meer risico's te nemen.

Waarom?

Een van de voornaamste effecten van alcohol is, dat het je euforischer, zelfzekerder en meer ontspannen maakt.

Je hebt meer moeite om een rechte koers te houden en je zal sneller van je baanvak afwijken.

Waarom?

Als je alcohol drinkt heb je minder controle over je coördinatievermogen en bewegingen.

Je krijgt last van 'tunnelvisie' en hebt minder aandacht voor wat er rondom jou gebeurt.

Waarom?

Je ogen reageren trager, je blikveld vernauwt en je dieptezicht neemt af.

Je reageert trager of je merkt andere weggebruikers te laat op.

Waarom?

Een ander effect van alcohol is dat je reflexen verminderen onder invloed en dat je reactietijd langer is. 

Je riskeert in slaap te vallen achter het stuur.

Waarom?

Nog een belangrijk effect van alcohol is dat het risico op slaperigheid verhoogt.

Nochtans rijden niet zo veel bestuurders onder invloed: 93% van de bestuurders rijdt nuchter of drinkt heel beperkt alcohol.

Hoeveel glazen "mag" je drinken? 

Hoeveel alcohol bevat een consumptie?

 • Eén standaardeenheid bier, wijn of sterkedrank bevat gemiddeld 10 gram zuivere alcohol. Dat zijn de hoeveelheden die in de horeca worden geschonken.
 • Een zwaar bier bevat dubbel zoveel zuivere alcohol: 20 gram.
 • Als je alcohol drinkt, komt die via je slokdarm en je maag in je bloed terecht.
standaardeenheden alcohol horeca
vrienden op café met alcoholvrije dranken

Hoe lang blijft alcohol in je lichaam?

 • Via je lever wordt de alcohol weer uit je bloed verwijderd.
 • Een gezonde lever kan ongeveer 7 gram alcohol per uur afbreken.
 • Je lever zal er dus ongeveer 1,5 uur over doen om 1 standaardglas bier, wijn of sterkedrank af te breken en 3 uur voor 1 glas zwaar bier
Rijden doe je nuchter. Kies alcoholvrij vanaf het eerste drankje.
Werner De Dobbeleer, woordvoerder VSV

Veel mensen willen graag weten hoeveel je mag drinken om onder de wettelijke limiet te blijven als chauffeur. Helaas is op die vraag geen helder antwoord te formuleren. Want de afbraak van alcohol door je lever is een complex proces dat door vele parameters wordt beïnvloed. 

Te veel individuele factoren spelen een rol

 • Niet alleen het aantal glazen dat je drinkt, speelt een rol voor het alcoholgehalte in je bloed.
 • Alcohol heeft ook een zekere tijd nodig om in je bloed te worden opgenomen. Die varieert o.a. naargelang je hebt gegeten of niet.
 • Ook je gewicht en je geslacht zijn bepalend voor de alcoholconcentratie in je bloed.
 • De snelheid waarmee je lever de alcohol verwerkt hangt bovendien af van je gezondheidstoestand en tal van andere factoren.
handen met glazen die toasten met alcoholische en non-alcoholische dranken

Wie rijdt, blijft nuchter

Er bestaan formules om je alcoholgehalte te berekenen, maar geen enkele formule kan 100% garanderen dat je bij een controle niet positief zal blazen. Er is maar één formule die altijd klopt.

Gebruik geen alcohol of illegale drugs als je nog moet rijden. Zo hou je het veilig voor jezelf, je passagiers en andere weggebruikers en riskeer je geen zware boetes of straffen. 

Hoeveel promille alcohol is strafbaar?

Als bestuurder ben je strafbaar zodra er 0,5 promille alcohol in je bloed meetbaar is.

Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen  Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen 
Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen  Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen 
Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen  Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen 
Alcohol: de regels, controles, boetes en straffen
Lees meer

Wist je dat?

Zijn vrouwen gevoeliger voor alcohol?

JA

...maar, voor mannen en vrouwen geldt dezelfde regel: drink geen alcohol als je nog moet rijden.

 • Naast het aantal glazen dat je drinkt, zijn ook je geslacht en je gewicht bepalend voor het alcoholgehalte in je bloed.
 • Lichaamsvocht verdunt namelijk de alcohol, en mannen hebben meer lichaamsvocht (vrouwen meer vetweefsel).
 • Mannen zijn gemiddeld ook zwaarder.

Daarom zijn vrouwen over het algemeen gevoeliger voor dezelfde hoeveelheid alcohol dan mannen. En zal een glas alcohol bij een gemiddelde vrouw tot een hogere alcoholconcentratie in het bloed leiden dan bij een gemiddelde man.

Wat kan de afbraak van alcohol in je bloed versnellen?

NIETS

Je kunt de afbraak van alcohol in je bloed op geen enkele wijze versnellen: niet door koffie of andere dranken te drinken, niet door frisse lucht te scheppen of te bewegen en al helemaal niet met bepaalde pillen of ‘wonderdrankjes’.

Update: 11.12.2023