Header

Glazen tellen: geen garantie

Als je alcohol drinkt, komt die via je slokdarm en je maag in je bloed terecht. Via je lever wordt de alcohol weer uit je bloed verwijderd.

  • Een gezonde lever kan ongeveer 7 gram alcohol per uur afbreken.
  • Eén standaardglas bier, wijn of sterkedrank bevat gemiddeld 10 gram zuivere alcohol (opgelet: bij zware bieren is dat dubbel zoveel!).
  • Je lever zal er dus ongeveer anderhalf uur over doen om één standaardglas af te breken (en dubbel zo lang voor één glas zwaar bier). 

 Maar...

  • Je moet ook nog rekening houden met de tijd die de alcohol nodig heeft om in je bloed te worden opgenomen. Die varieert o.a. naargelang je hebt gegeten of niet.
  • Naast het aantal gedronken glazen zijn ook je gewicht en je geslacht bepalend voor de alcoholconcentratie in je bloed.
  • De snelheid waarmee je lever de alcohol verwerkt hangt bovendien af van je gezondheidstoestand en tal van andere factoren.

Je kunt de afbraak van alcohol op geen enkele wijze versnellen: niet door koffie of andere dranken te drinken, niet door frisse lucht te scheppen of te bewegen, en al helemaal niet met bepaalde pillen of ‘wonderdrankjes’.

Er bestaan formules om je alcoholgehalte te berekenen op basis van het aantal gedronken glazen en de tijd die je gedronken hebt. Maar geen enkele formule kan 100% garanderen dat je bij een controle niet positief zal blazen. De gouden regel is dus: niet rijden als je gedronken hebt.

Een voorbeeld

Om je een idee te geven, elk van deze drie standaardglazen bevat ongeveer 10 gram zuivere alcohol. Eén glas leidt tot een alcoholpromillage van gemiddeld 0,2 promille bij een man van 75 kg, en gemiddeld 0,3 promille bij een vrouw van 60 kg. De lever doet er gemiddeld 1,5 uur over om de hoeveelheid alcohol van één standaardglas af te breken.

In België worden veel zware bieren gedronken (abdijbieren,…). De hoeveelheid alcohol in één glas zwaar bier (33 cl aan 8°) komt overeen met ongeveer twee standaardglazen! Om één glas zwaar bier te verwerken, heeft je lever dus gemiddeld 3 uur nodig.