Header

Boetes en straffen, rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs is niet alleen zeer gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, maar het kan je ook duur te staan komen. De sancties die politie en justitie kunnen opleggen zijn zwaar. Een overzicht van de meest voorkomende situaties:

De speekseltest is positief

 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden.

De speekselanalyse of bloedproef toont aan dat je sporen van illegale drugs in je lichaam hebt

 • Je wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • Je riskeert een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. In bepaalde gevallen kan de rechter je voertuig verbeurd verklaren.

Je weigert de speekseltest, speekselanalyse of bloedproef zonder wettige reden 

 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijstot 6,5 maanden.
 • Je wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • Je riskeert een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. In bepaalde gevallen kan de rechter je voertuig verbeurd verklaren.

Je bent in staat van dronkenschap of soortgelijke staat door gebruik van drugs of geneesmiddelen

 • Je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur.
 • Je riskeert de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden.
 • Je wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • Je riskeert een geldboete tot 16.000 euro, een verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar of voorgoed, en de tijdelijke immobilisering van je voertuig voor dezelfde periode. In bepaalde gevallen kan de rechter je voertuig verbeurd verklaren. Hij kan ook een alcoholslot opleggen.