Header

Alcohol, één van de grote killers in het verkeer

  • Naar schatting een kwart van alle verkeersdoden in Europa is alcoholgerelateerd. Hiermee is alcohol een van de grote ‘killers’ in het verkeer.
  • Omgerekend naar Vlaanderen zou het gaan om meer dan 70 dodelijke slachtoffers per jaar.
  • In 2020 bleek 9,2% van de geteste bestuurders bij een ongeval onder invloed van alcohol.

Bronnen:

  • European Commission (2021) Road safety thematic report – Alcohol, drugs and medicine
  • Ongevallencijfers Vlaanderen 2021
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Jaarrapport Verkeersveiligheid 2020