De wegcode bevat een paar belangrijke verkeersregels die álle bestuurders moeten toepassen ten opzichte van voetgangers. 

 • Ze gelden voor autobestuurders en alle andere bestuurders van gemotoriseerde voertuigen zoals bromfietsers of motorrijders.
 • En ze zijn verplicht voor fietsers, e-steppers, speedpedelecs, skaters, enz. Zij zijn ook 'bestuurders' volgens de wegcode.

Voorrang verlenen als je van richting verandert

 • Bestuurders die van richting veranderen, (bv. links of rechts afslaan of een rotonde oprijden of verlaten) moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die rechtdoor stappen op de andere delen van dezelfde openbare weg (bv. een voetpad, een berm, een parkeerstrook).
 • Je moet ook voorrang verlenen aan voetgangers die de rijbaan oversteken die jij gaat oprijden.
 • Dat moet je ook doen als er geen zebrapaden zijn!

Voorrang verlenen aan een doorlopend voetpad

 • Wanneer je als bestuurder een doorlopend voetpad wil oversteken moet je voorrang verlenen aan de weggebruikers op dat voetpad.
 • Dat zullen meestal voetgangers zijn, maar denk eraan dat er nog weggebruikers het voetpad mogen gebruiken, zoals rolstoelgebruikers of kinderen op een fietsje.

Voorrang verlenen en alle andere regels aan een zebrapad.

Lees meer

Verplichte veiligheidsafstand houden

 • Als je een voetganger wil voorbijrijden die op de rijbaan stapt , moet je 1 meter veiligheidsafstand laten tussen de voetganger en je voertuig in de bebouwde kom. En 1,5 meter buiten de bebouwde kom.

 • Als je een hindernis voorbijrijdt waar voetgangers rond moeten gaan op de rijbaan, moet je 1 meter afstand laten.
 • Als die minimumafstanden niet mogelijk zijn, mag je de voetganger alleen stapvoets voorbijrijden en moet je stoppen als dat nodig is.

Vertragen of stoppen aan bus- of tramhalte

 • Als bestuurder moet je vertragen als je een bus of tram passeert die stilstaat om reizigers te laten in- of uitstappen.
 • Als je moet passeren langs de in- of uitstapkant van een halte zonder vluchtheuvel, moet je stoppen om reizigers veilig te laten in- en uitstappen.
 • Daarna mag je alleen met matige snelheid terug  vertrekken.

Parkeren op 'begaanbare' berm:        1,5 m doorgang vrijlaten

 • Op plaatsen waar je op de gelijkgrondse berm moet parkeren (of buiten de bebouwde kom, op gelijk welke berm), moet je 1,5 meter vrij laten voor de voetgangers, als de voetgangers deze berm ook moeten gebruiken.
 • Met andere woorden het moet een 'begaanbare berm' zijn. Als er bv. hoog gras tot aan de rijbaan groeit, beschouwt men dat niet als ' veilig begaanbaar' voor de voetgangers. Maar op een berm met een stabiele ondergrond moet je wel 1,5 meter ruimte voor de voetgangers laten, bv. laag gras of een grindstrook.

Kijken voor je je portier opent

 • In de wegcode staat dat het verboden is om je portier te openen, open te laten, in- of uit te stappen zonder dat je zeker bent dat je geen andere weggebruikers in gevaar brengt of hindert. In de eerste plaats voetgangers en fietsers.

Geen overstekende groepen doorbreken

 • Andere weggebruikers mogen een groep overstekende voetgangers (met of zonder leider) niet doorbreken.
 • Een groep voetgangers mag dus in één keer oversteken (als ze reglementair is begonnen met oversteken!).*
 • De andere weggebruikers moeten de aanwijzingen van de groepsleider opvolgen.

Lees meer: info over stappen en oversteken in groep.

*Een groep mag niet door het rood lopen en moet de bevelen van een agent opvolgen. 

 

Geen kwetsbare verkeersdeelnemers in gevaar brengen

Bestuurders mogen geen kwetsbaardere verkeersdeelnemers in gevaar brengen, zeker wanneer het gaat over voetgangers en fietsers. 

 

Kwetsbare groepen: dubbel voorzichtig zijn!

Je moet dubbel voorzichtig zijn in de buurt van kinderen, senioren of personen met een beperking of op plaatsen waar je ze kan verwachten. Je moet vertragen en stoppen als het nodig is.

Bron: wegcode art. 7.1 en art. 40.2

Geen voetgangers in gevaar brengen

 • Er zijn heel wat plaatsen met 'gemengd verkeer', waar bestuurders en voetgangers de ruimte moeten delen.
 • Zeker op die plaatsen moeten bestuurders extra op voetgangers letten.
 • Ze mogen hen niet in gevaar brengen!

Voorbeelden plaatsen gemengd verkeer

Weg voorbehouden voor...
Een speelstraat
Verplicht pad voor fietsers en voetgangers
Een woonerf
Een voetgangerszone
Waar mogen voetgangers stappen en oversteken?  Waar mogen voetgangers stappen en oversteken? 
Waar mogen voetgangers stappen en oversteken?  Waar mogen voetgangers stappen en oversteken? 
Waar mogen voetgangers stappen en oversteken?  Waar mogen voetgangers stappen en oversteken? 
Waar mogen voetgangers stappen en oversteken?
Lees meer

Bronnen: wegcode art. 7, 9, 19.4, 19.5, 23, 25, 28, 40, 40bis, 41

Update: 24.07.2023