Het zebrapad: 6 belangrijke verkeersregels voor bestuurders

Rij veilig en fris je kennis op!
1
Verplicht snelheid minderen als je een zebrapad nadert

Aan een zebrapad zonder verkeerslichten of agent:

 • Bestuurders die een zebrapad naderen, mogen dat alleen met een matige snelheid doen.
 • Je moet met andere woorden voorbereid zijn en kunnen stoppen als er voetgangers oversteken of willen oversteken.
2
Voorrang verlenen aan de voetgangers

Aan een zebrapad zonder verkeerslichten of agent:

 • Bestuurders moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die zich op een zebrapad bevinden.
 • En óók aan voetgangers die op het punt staan om op het zebrapad te stappen om over te steken.
3
Voetgangers het oversteken veilig laten beëindigen

Aan een zebrapad met verkeerslichten of een agent:

 • Ook al mag je als bestuurder doorrijden (groen licht of teken van de agent), je moet de voetgangers die reglementair begonnen zijn met oversteken, eerst het oversteken veilig laten beëindigen.
 • De voetgangers zelf moeten in een normaal tempo stappen.
 • Op het moment dat je niet mag doorrijden (oranje/rood licht of teken van de agent), moet je altijd vóór het zebrapad stoppen.
4
Je mag niet inhalen aan een zebrapad
 • Je mag als bestuurder geen andere voertuigen inhalen die een zebrapad naderen of die stoppen voor een zebrapad, met uitzondering van e-steps, (elektrische) fietsen en speedpedelecs.
5
Je mag niet stilstaan of parkeren op een zebrapad
 • Je mag niet stilstaan of parkeren op een zebrapad.
 • Je moet minstens 5 meter afstand laten als je vóór een zebrapad parkeert.
6
Zebrapad altijd vrijhouden
 • Je mag geen zebrapad oprijden als er een kans is dat je waarschijnlijk op het zebrapad zult moeten stoppen (bv. door file, vertraagd of druk verkeer).

Een oversteekplaats voor voetgangers

Ken je het verschil tussen deze twee verkeersborden?

 • Dit is een gevaarsbord dat soms geplaatst wordt om aan te kondigen dat er 150 meter verder een zebrapad over de rijbaan loopt. Het staat er áltijd op wegen waar de snelheidslimiet minimaal 70 km/u is.
 • Het staat er niet om zebrapaden aan kruispunten of zebrapaden met verkeerslichten aan te kondigen.

 • Dit is een aanwijzingsbord dat ter hoogte van het zebrapad geplaatst wordt.

Welke regels moeten de voetgangers volgen die aan een zebrapad oversteken?

Ontdek het

Bronnen: wegcode art. 17.2, 40.4, 40.5

Update: 24.07.2023