Waar moet je stappen als er geen voetpad is?

Als voetganger ben je verplicht om op de onderstaande delen van de weg te stappen als die er zijn. Maar:

 • Die delen van de weg moeten veilig 'toegankelijk en begaanbaar' zijn.

>> Breng jezelf niet gevaar als er bv. werken op het voetpad zijn of het wegdek beschadigd is. Dan zoek je een alternatieve plaats waar je wel veilig kan stappen.
 

 • Je moet ze gebruiken 'in volgorde van aanwezigheid', volgens de nummering hieronder. Als er geen voetpad is, gebruik je het ruiterpad. Is dat er ook niet, dan stap je op verhoogde berm, enzovoort.

1) Op het voetpad, voorbehouden pad voor voetgangers of het pad voorbehouden voor voetgangers en fietsers

2) Op het ruiterpad

3) Op de verhoogde berm

4) op de gelijkgrondse berm

5) Op de parkeerstrook

Als er ook geen gelijkgrondse berm is, moet je op de parkeerstrook stappen.

6) Op de zijdelingse strook, links in je looprichting

Als je op de zijdelingse strook stapt, mag je ook rechts stappen als dat veiliger is. 

7) Op het fietspad

 • Als je op het fietspad moet lopen, mag je de andere weggebruikers op het fietspad niet hinderen of in gevaar brengen (fietsers, steppers, bromfietsers,...). Waar je precies moet stappen op het fietspad, staat niet in de wegcode. Je moet wel doorgang verlenen aan de andere weggebruikers op het fietspad.
 • Als tip geven we mee om op het fietspad aan de linkerkant van de weg (in jouw looprichting) te stappen (als je de keuze hebt). Zo zie je de fietsers zelf aankomen.

        

8) Op de rijbaan, links in je looprichting en zo dicht mogelijk tegen de rand, of rechts als dat veiliger is.

Als je op de rijbaan moet stappen, loop je zo dicht mogelijk tegen de rand van de rijbaan, aan de linkerkant. Maar als het veiliger is om aan de rechterkant te stappen, mag dat ook.

Waar mag je nooit stappen?

autoweg
autosnelweg
verboden toegang voor voetgangers

Andere regels op specifieke plaatsen

Er zijn ook enkele specifieke plaatsen waar ander regels dan deze algemene regels gelden voor voetgangers. Denk aan voetgangerszones, speelstraten of woonerven. Lees er meer over.

 

Waar moet je oversteken?

Geen politie, verkeerslichten of zebrapad

 • Je moet 'haaks' (loodrecht op de rijbaan) oversteken, niet schuin.
 • Jij moet als voetganger de bestuurders op de rijbaan voorrang verlenen en je moet erg voorzichtig zijn als je oversteekt.
 • Je mag daarbij niet nodeloos slenteren of blijven staan.

Zebrapad zonder verkeerslichten

 • Als er op minder dan 20 meter een zebrapad ligt, moet je dat gebruiken.
 • Maak altijd oogcontact met aankomende bestuurders voor je oversteekt. Want in de wegcode staat dat je je slechts voorzichtig op de rijbaan mag begeven. En je moet daarbij altijd op naderende voertuigen letten. Je mag er niet zomaar vanuit gaan dat bestuurders je gezien hebben en zullen stoppen.
 • Bestuurders moeten de overstekende voetgangers of de voetgangers die willen oversteken aan een zebrapad voorrang verlenen.

 • Als er tramsporen over het zebrapad lopen, mag je niet oversteken als er een tram nadert.

Verkeerslichten

 • Als er op minder dan 20 meter een zebrapad met verkeerslichten is, moet je op die plaats oversteken.
 • Je moet er de verkeerslichten voor voetgangers volgen.
 • Zijn er geen lichten specifiek voor voetgangers, dan volg je de andere verkeerslichten.

Politie regelt het verkeer

 • Regelt de politie het verkeer? Dan moet je altijd de bevelen van de agent opvolgen.
 • Alleen als hij een teken geeft dat je mag oversteken, mag je dat ook doen.
Waar moeten groepen met een leider stappen?  Waar moeten groepen met een leider stappen? 
Waar moeten groepen met een leider stappen?  Waar moeten groepen met een leider stappen? 
Waar moeten groepen met een leider stappen?  Waar moeten groepen met een leider stappen? 
Waar moeten groepen met een leider stappen?
Lees meer

Bron: wegcode art. 30, 41, 42

Update: 26.05.2023