• Op deze plaatsen gelden andere dan de algemene regels voor voetgangers.
 • Deze plaatsen worden aangeduid met verkeersborden.
 • Het zijn plaatsen waar veel of vooral voetgangers komen.
 • Lees meer over waar je op deze plaatsen mag lopen of spelen en wie er wel en niet mag rijden.  

Welke weggebruikers mogen er komen?

De verkeersregels en gedragsregels op een rij
1
Een voetgangerszone

Voorbehouden voor voetgangers

 • mogen over de hele breedte van de weg lopen.
 • mogen er spelen.

Wie mag er ook rijden?

 • Uitzonderingen zoals o.a. hulpdiensten, vuilnisophaalwagens, eigenaars van een garage in de zone.
 • Andere bestuurders alleen als ze vermeld zijn op het verkeersbord bv. fietsers, taxi's, voertuigen om te laden en lossen tussen bepaalde uren.

Bestuurders die er mogen rijden

 • moeten stapvoets rijden (ook fietsers, zij moeten zelfs verplicht afstappen als het te druk is).
 • moeten de doorgang voor voetgangers vrij laten, indien nodig stoppen en ze mogen geen voetgangers in gevaar brengen of hinderen.
 • mogen er niet parkeren.
2
Een speelstraat

Voorbehouden voor spelende kinderen

 • mogen over de hele breedte van de weg spelen (bedoeld voor kinderen)
 • worden gelijkgesteld met voetgangers

Wie mag er ook rijden?

 • fietsers
 • uitzonderingen zoals o.a. hulpdiensten, bewoners, wie er een garage heeft, mogen de speelstraat in- en uitrijden
 • je mag een speelstraat wél uitrijden als je er al geparkeerd stond voor het tijdelijke inrijverbod

Bestuurders die er mogen rijden

 • moeten stapvoets rijden
 • moeten doorgang vrij laten voor spelende kinderen, hen voorrang verlenen en stoppen als het nodig is
 • mogen spelende kinderen niet hinderen of in gevaar brengen
 • moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen
 • ook fietsers moeten afstappen indien nodig 
3
Een schoolstraat

Voorbehouden voor voetgangers en alle soorten fietsers

 • voetgangers, alle soorten fietsen (gewone fietsen, elektrische fietsen, driewielers, bakfietsen, fietskarren, longtails, cargofietsen,...) en speedpedelecs

Wie mag er ook rijden?

 • uitzonderingen zoals o.a. hulpdiensten en vergunninghouders mogen een schoolstraat inrijden
 • bewoners, garagehouders of bestuurders die er al geparkeerd stonden voor het tijdelijke inrijverbod, mogen de schoolstraat ook uitrijden

Bestuurders die er mogen rijden 

 • moeten stapvoets rijden
 • moeten de doorgang vrijlaten voor voetgangers en fietsers
 • moeten voetgangers en fietsers voorrang verlenen en voor hen stoppen als dat nodig is
 • mogen voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen
4
Wegen 'voorbehouden voor...'

Voorbehouden voor weggebruikers op het bord

 • voorbehouden voor weggebruikers afgebeeld op het bord: voetgangers, speedpedelecs, fietsers en ruiters (er bestaan ook andere varianten)

Wie mag er ook rijden

 • uitzonderingen zoals hulpdiensten, vuilniskarren, voertuigen voor onderhoud

Weggebruikers die er mogen stappen of rijden

 • mogen elkaar niet in gevaar brengen of hinderen
 • moeten dubbel voorzichtig zijn voor kinderen
 • mogen er spelen
 • mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren
 • mogen max. 30 km/u rijden
5
Wegen 'voorbehouden voor...'

Voorbehouden voor weggebruikers afgebeeld op het bord

 • in dit geval fietsers en voetgangers (er bestaan ook andere varianten)

Wie mag er ook rijden

 • uitzonderingen zoals hulpdiensten, vuilniskarren, voertuigen voor onderhoud

Weggebruikers die er mogen stappen of rijden

 • moeten het deel van de weg gebruiken zoals afgebeeld op het bord
 • mogen ook op het andere deel rijden of lopen, maar moeten altijd de doorgang vrij laten voor elkaar
 • mogen elkaar niet in gevaar brengen of hinderen
 • moeten dubbel voorzichtig zijn voor kinderen
 • mogen er spelen
 • mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren
 • mogen max. 30 km/u rijden
6
'Wegen voorbehouden voor...' (ook landbouwvoertuigen!)

Voorbehouden voor weggebruikers op het bord

 • voorbehouden voor weggebruikers afgebeeld op het bord: landbouwvoertuigen, speedpedelecs, voetgangers, ruiters en fietsers (ook andere varianten mogelijk)

Wie mag er ook rijden

 • uitzonderingen zoals hulpdiensten, vuilniskarren, voertuigen voor onderhoud
 • voertuigen van en naar aanliggende percelen

Weggebruikers die er mogen stappen of rijden

 • mogen elkaar niet in gevaar brengen of hinderen
 • max. 30 km/u

Voetgangers, fietsers, ruiters en speedpedelecs:

 • mogen de hele breedte van de weg gebruiken

 • mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren

Gemotoriseerde bestuurders

 • en vooral landbouwvoertuigen moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van voetgangers, fietsers en andere niet-gemotoriseerde bestuurders
7
Een erf of woonerf

Voetgangers

 • mogen de hele breedte van de weg gebruiken, ook om te spelen
 • mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren

Bestuurders (ook fietsers)

 • mogen er rijden: max. 20 km/u
 • mogen geen voetgangers in gevaar brengen of hinderen, moeten stoppen als dat nodig is
 • moeten dubbel voorzichtig zijn voor kinderen
 • mogen enkel parkeren op toegelaten plaatsen (aangeduid met wegmarkeringen of een bord of een P op het wegdek)

Ken je de algemene regels voor voetgangers? Waar mag je lopen en oversteken?

Ontdek het

Bronnen: wegcode art. 21.1, 22, 22.1, 22 bis, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies, 22 undecies

Update: 25.07.2023