Waarom maakt 30 km/u het verschil?

Samengevat

 • Je ziet meer wat er rondom jou gebeurt als je 30 km/u rijdt.

 • Daarom verkleint het risico op ongevallen.

 • Je kan sneller reageren en staat sneller stil als je moet remmen.

 • Gebeurt er toch een aanrijding, dan is de klap minder groot en zijn de gevolgen minder zwaar, zeker voor kwetsbare weggebruikers.

bebouwde kom fietsers voetgangers
 • Steeds meer steden en gemeenten kiezen ervoor om in het centrum en woonwijken een zone 30 in te voeren.
 • Niet toevallig zijn dat plaatsen waar kwetsbare weggebruikers de ruimte delen met gemotoriseerde weggebruikers.
 • Om de veiligheid van álle weggebruikers maximaal te garanderen is een snelheidslimiet van 30 km/u de meest verantwoorde keuze. 

Als je 30 km/u rijdt, zie je meer 

 • Hoe trager je rijdt, hoe meer je ziet van wat er links en rechts van jou gebeurt. En dat verkleint het risico op ongevallen.
 • In een zone 30 heb je gemengd verkeer. Je kan er veel scholieren, winkelende mensen, leveranciers, overstekende weggebruikers, fietsers, voetgangers, enzovoort, verwachten.
 • In theorie zijn er daardoor veel potentiele verkeersconflicten tussen weggebruikers mogelijk. 
 • Daarom is het van groot belang dat je traag rijdt, dan zie je méér. Zo kan je altijd op tijd reageren en ongevallen vermijden.
fietsers auto's kruispunt

Als je 30 km/u rijdt, sta je sneller stil als je moet remmen

Als je 30 rijdt, sta je veel sneller stil als je (onverwachts) moet remmen. Want hoe hoger je snelheid, hoe groter je stopafstand.

stopafstand 30 km/u, 50 km/u
Verschil in stopafstand: 30 km/u tegenover 50 km/u.

Stel dat je in een woonwijk rijdt. En ongeveer 13 meter voor je ogen rent plots een kind de straat op.

 • Als je 30 km/u rijdt op het moment dat je dat ziet gebeuren en je duwt onmiddellijk je rempedaal in, dan sta je na 13 meter stil. 
 • Rij je 50 km/u op dat moment en je duwt onmiddellijk je rempedaal in, dan sta je pas na 27 meter stil. Je kan dus onmogelijk nog op tijd stoppen. Erger nog, na 13 meter zou je het kind aanrijden met de volle snelheid van 50 km/u want je reactie-afstand alleen al is 14 meter. Pas daarna begint de remafstand. Je hebt nog eens 13 meter nodig voor je volledig stilstaat (14 + 13 = 27).

Lees meer over stopafstand = reactie-afstand + remafstand.

Als je 30 km/u rijdt, heeft een kwetsbare weggebruiker veel meer overlevingskans

Als er toch een ongeval in een zone 30 gebeurt, zijn de gevolgen meestal minder zwaar dan wanneer een zelfde ongeval met een hogere snelheid zou gebeuren. Want de klap bij een aanrijding is veel harder naarmate je snelheid hoger ligt. 

Bij een aanrijding met 50 km/u loopt een voetganger ongeveer 3 keer meer risico op zware verwondingen en 6 keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u.

Hoeveel bedraagt je stopafstand op de snelweg als je 120 km/u rijdt?

Lees meer

Update: 06.10.2023

Bronnen:

 • Jurewicz, C., Sobhani, A., Woolley, J., Dutschke, J., & Corben, B. (2016). Exploration of Vehicle Impact Speed - Injury Severity Relationships for Application in Safer Road Design. Transportation Research Procedia, 14, 4247–4256. Meer info.
 • Martin, J. L., & Wu, D. (2018). Pedestrian fatality and impact speed squared: Cloglog modeling from French national data. Traffic Injury Prevention, 19(1), 94–101. Meer info.
 • Factsheet van de Europese Commissie, 2021. Meer info