Een alcoholcontrole door de politie verloopt volgens een vaste procedure:

Sampling
Ademtest

Sampling

 • De politie maakt vaak gebruik van een sampler, een toestelletje dat toelaat om snel in te schatten of je alcohol gedronken hebt. Zo kan ze sneller de juiste personen verder controleren.
 • Door je even in de richting van het toestel te laten blazen, heeft de politie al een indicatie of je gedronken hebt of niet.
 • De sampler geeft geen definitief uitsluitsel. Daarvoor is een ademtest en/of ademanalyse nodig.
 • De politie hoeft de sampler niet te gebruiken en kan je ook meteen een ademtest laten afleggen.

Ademtest

 • Je blaast in een toestel dat het alcoholniveau in de uitgeademde lucht meet.
 • Als de ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22mg/l in je adem aangeeft, dan voert de politie een ademanalyse uit om de precieze alcoholconcentratie te bepalen.
 • De politie hoeft geen ademtest uit te voeren, ze kan ook meteen overgaan tot een ademanalyse.
 • Je kunt de ademtest niet weigeren. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

Ademanalyse

 • Bij een ademanalyse blaas je in een toestel dat de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet.
 • Als je dat wil, heb je recht op een tweede ademanalyse. Is het verschil tussen de twee resultaten te groot, dan volgt een derde analyse.
 • Je kunt de ademanalyse niet weigeren. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

Bloedproef

 • De politie neemt via een geneesheer een bloedproef af: 
  • als een ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22 mg/l in je adem aangeeft en er geen ademanalyse uitgevoerd kan worden of het verschil tussen twee opeenvolgende ademanalyses te groot is.
  • als er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden en je duidelijke tekenen van alcoholgebruik vertoont, of in staat van dronkenschap bent of in een gelijkaardige staat door het gebruik van drugs of medicijnen (bijvoorbeeld als je te versuft bent om in het toestel te blazen).
  • als je betrokken bent bij een ongeval als vermoedelijke dader of als slachtoffer, en er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden én de politie onmogelijk kan nagaan of je tekenen van alcoholgebruik vertoont (bijvoorbeeld als je zwaargewond of bewusteloos bent bij een ongeval).
 • Je mag ook zelf een bloedproef vragen als tegenexpertise, op voorwaarde dat de ademanalyse een alcoholgehalte van minstens 0,35 mg/l in je adem aangeeft én op voorwaarde dat je twee ademanalyses hebt ondergaan. Je draait wel zelf op voor de kosten als je schuld bewezen is.
 • Je mag de bloedproef ook weigeren, maar dat  heeft consequenties (een boete van 1600 tot 16.000 euro als je geen wettige reden hebt om te weigeren).

Een bloedstaal wordt altijd door een arts afgenomen. Dat staal gaat naar een erkend laboratorium voor verder onderzoek.

Mag je een kwartier uitstel vragen?

Bij een ademtest mag je een kwartier uitstel vragen. Ook bij een ademanalyse mag je een kwartier uitstel vragen, op voorwaarde dat er geen voorafgaande ademtest plaatsvond.

Update: 07.06.2023