Wettelijke limiet alcohol

Waarom?

Rijden onder invloed van alcohol is gevaarlijk. Het verhoogt je kans op ernstige ongevallen gigantisch.

 • Je kan zelf zwaargewond raken

 • Je kan andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen of verwonden
jongeren die iets drinken op een terrasje

Als bestuurder ben je strafbaar zodra er 0,5 promille alcohol in je bloed meetbaar is.

Lijnbus met bestuurder en passagier

Professionele bestuurders

 • Bijvoorbeeld: vrachtwagenbestuurders, koeriers, rijlesgevers of bus- en taxichauffeurs

 • de limiet is strenger voor hen: 0,2 promille

 • In de praktijk komt dat neer op nultolerantie* voor drinken en rijden.

*De limiet laat nog nét toe dat je als professionele bestuurder bijvoorbeeld een gerecht of praline zou eten waar een scheutje alcohol in verwerkt is.

Hoe verloopt een alcoholcontrole?

alcoholcontrole politie, toestel sampling
Sampling
alcoholcontrole politie, toestel ademtest
Ademtest

Sampling

 • De politie maakt vaak gebruik van een sampler, een toestelletje dat toelaat om snel in te schatten of je alcohol gedronken hebt. Zo kan ze sneller de juiste personen verder controleren.
 • Door je even in de richting van het toestel te laten blazen, heeft de politie al een indicatie of je gedronken hebt of niet.
 • De sampler geeft geen definitief uitsluitsel. Daarvoor is een ademtest en/of ademanalyse nodig.
 • De politie hoeft de sampler niet te gebruiken en kan je ook meteen een ademtest laten afleggen.

Ademtest

 • Je blaast in een toestel dat het alcoholniveau in de uitgeademde lucht meet.
 • Als de ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22mg/l in je adem aangeeft, dan voert de politie een ademanalyse uit om de precieze alcoholconcentratie te bepalen.
 • De politie hoeft geen ademtest uit te voeren, ze kan ook meteen overgaan tot een ademanalyse.
 • Je kunt de ademtest niet weigeren. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

Ademanalyse

 • Bij een ademanalyse blaas je in een toestel dat de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet.
 • Als je dat wil, heb je recht op een tweede ademanalyse. Is het verschil tussen de twee resultaten te groot, dan volgt een derde analyse.
 • Je kunt de ademanalyse niet weigeren. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

Bloedproef

 • De politie neemt via een geneesheer een bloedproef af: 
  • als een ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22 mg/l in je adem aangeeft en er geen ademanalyse uitgevoerd kan worden of het verschil tussen twee opeenvolgende ademanalyses te groot is.
  • als er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden en je duidelijke tekenen van alcoholgebruik vertoont, of in staat van dronkenschap bent of in een gelijkaardige staat door het gebruik van drugs of medicijnen (bijvoorbeeld als je te versuft bent om in het toestel te blazen).
  • als je betrokken bent bij een ongeval als vermoedelijke dader of als slachtoffer, en er geen ademtest of ademanalyse uitgevoerd kan worden én de politie onmogelijk kan nagaan of je tekenen van alcoholgebruik vertoont (bijvoorbeeld als je zwaargewond of bewusteloos bent bij een ongeval).
 • Je mag ook zelf een bloedproef vragen als tegenexpertise, op voorwaarde dat de ademanalyse een alcoholgehalte van minstens 0,35 mg/l in je adem aangeeft én op voorwaarde dat je twee ademanalyses hebt ondergaan. Je draait wel zelf op voor de kosten als je schuld bewezen is.
 • Als je de bloedproef weigert, heeft dat consequenties (een boete van 1600 tot 16.000 euro als je geen wettige reden hebt om te weigeren).

Een bloedstaal wordt altijd door een arts afgenomen. Dat staal gaat naar een erkend laboratorium voor verder onderzoek.

Mag je een kwartier uitstel vragen?

JA

Bij een ademtest mag je een kwartier uitstel vragen. Ook bij een ademanalyse mag je een kwartier uitstel vragen, op voorwaarde dat er geen voorafgaande ademtest plaatsvond.

Boetes en straffen

Omdat rijden onder invloed van alcohol een groot risico voor de verkeersveiligheid is, worden overtreders zwaar beboet of gestraft. Meer info over de juridische stappen bij een verkeersovertreding.

In 2022 was in 1 op de 8 ongevallen de bestuurder onder invloed van alcohol.

Bron: Federale politie (voorlopige gegevens 2022 ter beschikking begin juni 2023)

Meest voorkomende boetetarieven en straffen

rijden onder invloed van alcohol
1
Van 0,5 tot < 0,8 promille
 • onmiddellijke inning: 179 euro + administratiekost
 • minnelijke schikking: 240 euro
 • tijdelijk rijverbod: min. 3 uur
 • dagvaarding voor de politierechtbank ook mogelijk met zwaardere straffen: boete tot 4.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar 
politie die alcoholcontrole afneemt bij bestuurder bestelwagen
2
Van 0,8 tot < 1,2 promille
 • onmiddellijke inning: 420 euro (< 1promille) of 578 euro (vanaf 1 promille) + administratiekost
 • minnelijke schikking: 600 euro (< 1 promille) of 800 euro (vanaf 1 promille)
 • tijdelijk rijverbod: min. 6 uur
 • mogelijk onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
 • dagvaarding voor de politierechtbank ook mogelijk met zwaardere straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig voor 5 jaar /  verplicht alcoholslot in je auto (zelf te betalen)
Toestel alcoholcontrole na ademtest
3
1,2 promille of meer
 • tijdelijk rijverbod: min. 6 uur
 • altijd onmiddellijke intrekking rijbewijs voor min. 15 dagen tot 6,5 maanden
 • altijd dagvaarding voor de politierechtbank
 • mogelijke straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig voor 5 jaar / verplicht alcoholslot in je auto (zelf te betalen)
politie die alcoholcontrole houdt, bestuurder die moet blazen

Wist je dat?

Krijg je een straf als je een alcoholcontrole weigert?

JA

Als je geen wettige reden hebt om een ademtest, -analyse of bloedproef te weigeren (bv. een medische aandoening):

 • tijdelijk rijverbod van min. 6 uur
 • mogelijk onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden
 • altijd dagvaarding voor de politierechtbank
 • mogelijke straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar 

Worden jonge chauffeurs zwaarder gestraft?

NEEN, maar beginnende bestuurders wel.

 • De leeftijd speelt geen rol in de strafmaat, maar wel het aantal jaren dat je je rijbewijs op zak hebt.
 • Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs B, dan word je gezien als een 'beginnende bestuurder'. Voor beginnende bestuurders gelden extra strenge straffen als ze rijden onder invloed.
  • Je moet altijd voor de rechter verschijnen.

  • Je krijgt in elk geval een verval van het recht tot sturen opgelegd, dat is een rijverbod van minstens 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

  • Om opnieuw te mogen rijden, moet je eerst een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

Krijg je een zwaardere straf als je een ongeval met gewonden of doden veroorzaakt?

JA

 • Als je onder invloed rijdt en een ongeval veroorzaakt waarbij gewonden of doden vallen, moet je altijd voor de rechtbank verschijnen.
 • De rechter kan in dat geval strengere straffen uitspreken en zelfs een gevangenisstraf opleggen.
 • Dat zijn verzwarende omstandigheden.

Worden recidivisten zwaarder gestraft?

JA

 • Recidivisten zijn bestuurders die herhaaldelijk dezelfde zware verkeersinbreuken plegen. Daarom worden ze zwaarder gestraft. 
 • Word je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt op rijden onder invloed, dan verdubbelt de geldboete op zijn minst.
 • Een onmiddellijke inning is niet meer mogelijk, je moet voor de politierechtbank verschijnen.
 • Vanaf 0,8 promille in je bloed zul je van de rechter bovendien minimaal 3 maanden rijverbod opgelegd krijgen.
 • Om opnieuw te mogen rijden, kan men je verplichten om eerst medische en psychologische proeven af te leggen en een theoretische en praktische proef.
 • In bepaalde gevallen kan de rechter zelfs een gevangenisstraf opleggen.

Worden beroepschauffeurs zwaarder gestraft als ze onder invloed rijden?

JA en NEEN, want

 • De wet is strenger voor beroepschauffeurs, omdat de toegelaten limiet lager ligt voor hen: 0,2 promille.
 • Zij kunnen gestraft worden als ze betrapt worden met een alcoholpercentage vanaf 0,2 promille en < 0,5 promille:
  • onmiddelijke inning verplicht: 105 euro
  • minnelijke schikking mogelijk: 145 euro
  • tijdelijk rijverbod van min. 2 uur verplicht
  • of politierechtbank met mogelijk zwaardere straffen: boete tot 4.000 euro / verval van het recht tot sturen tot 5 jaar / immobilisering voertuig tot  jaar
 • Vanaf 0,5 promille gelden dezelfde straffen als voor andere bestuurders.

Aanzetten of uitdagen ook strafbaar

Je bent zelf ook strafbaar als je iemand anders die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, aanzet of uitdaagt

 • om te rijden.
 • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijke immobilisering van je voertuig

2 jonge mannen, de ene overhandigt de andere autosleutels
begeleider die kandidaat-bestuurder laat instappen in auto om te vertrekken

Voertuig verlenen ook strafbaar

Je bent zelf ook strafbaar als je iemand anders die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, een voertuig verleent

 • om te rijden.
 • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijke immobilisering van je voertuig

Kan je voertuig verbeurd verklaard worden?

'Verbeurd verklaren' betekent dat je definitief het eigendomsrecht over je voertuig verliest. Als je voor de politierechtbank moet verschijnen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs kan de rechter in sommige gevallen je voertuig verbeurd verklaren:

 • als hij een verval van het recht tot sturen van minstens 3 maanden uitspreekt
 • en als het voertuig eigendom is van de overtreder.

Als je een voertuig toevertrouwt aan iemand die duidelijk onder invloed is (alcohol en/of drugs), kan het voertuig zelfs verbeurd verklaard worden als het géén eigendom is van de overtreder.

Wat is een alcoholslot?

Kijk Uit (februari 2020):

Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
Tips om veilig thuis te geraken
Meer info

Update: 20.11.2023