Wettelijke limiet alcohol

Waarom?

Rijden onder invloed van alcohol is gevaarlijk. Het verhoogt je kans op ernstige ongevallen gigantisch.

 • Je kan zelf zwaargewond raken

 • Je kan andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen of verwonden

Als bestuurder ben je strafbaar zodra er 0,5 promille alcohol in je bloed meetbaar is.

Professionele bestuurders
 • Bijvoorbeeld: vrachtwagenbestuurders, koeriers, rijlesgevers of bus- en taxichauffeurs

 • de limiet is strenger voor hen: 0,2 promille

 • In de praktijk komt dat neer op nultolerantie* voor drinken en rijden.

*De limiet laat nog nét toe dat je als professionele bestuurder bijvoorbeeld een gerecht of praline zou eten waar een scheutje alcohol in verwerkt is.

Boetes en straffen

Omdat rijden onder invloed van alcohol een groot risico voor de verkeersveiligheid is, worden overtreders zwaar beboet of gestraft.

In 2022 was in 1 op de 8 ongevallen de bestuurder onder invloed van alcohol.

Bron: Federale politie (voorlopige gegevens 2022 ter beschikking begin juni 2023)

Meest voorkomende boetetarieven en straffen

rijden onder invloed van alcohol
1
Van 0,5 tot < 0,8 promille
 • onmiddellijke inning: 179 euro + administratiekost
 • minnelijke schikking: 240 euro
 • tijdelijk rijverbod: min. 3 uur
 • dagvaarding voor de politierechtbank ook mogelijk met zwaardere straffen: boete tot 4.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar 
2
Van 0,8 tot < 1,2 promille
 • onmiddellijke inning: 420 euro (< 1promille) of 578 euro (vanaf 1 promille) + administratiekost
 • minnelijke schikking: 600 euro (< 1 promille) of 800 euro (vanaf 1 promille)
 • tijdelijk rijverbod: min. 6 uur
 • mogelijk onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
 • dagvaarding voor de politierechtbank ook mogelijk met zwaardere straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig voor 5 jaar /  verplicht alcoholslot in je auto (zelf te betalen)
3
1,2 promille of meer
 • tijdelijk rijverbod: min. 6 uur
 • altijd onmiddellijke intrekking rijbewijs voor min. 15 dagen tot 6,5 maanden
 • altijd dagvaarding voor de politierechtbank
 • mogelijk straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig voor 5 jaar / verplicht alcoholslot in je auto (zelf te betalen)

Wist je dat?

Krijg je een straf als je een alcoholcontrole weigert?

JA

Als je geen wettige reden hebt om een ademtest, -analyse of bloedproef te weigeren (bv. een medische aandoening):

 • tijdelijk rijverbod van min. 6 uur
 • mogelijk onmiddellijke intrekking van je rijbewijs tot 6,5 maanden
 • altijd dagvaarding voor de politierechtbank
 • mogelijke straffen: boete tot 16.000 euro / verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar / tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar 

Worden jonge chauffeurs zwaarder gestraft?

NEEN...

maar beginnende bestuurders wel

 • De leeftijd speelt geen rol in de strafmaat, maar wel het aantal jaren dat je je rijbewijs op zak hebt.
 • Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs B, dan word je gezien als een 'beginnende bestuurder'. Voor beginnende bestuurders gelden extra strenge straffen als ze rijden onder invloed.
  • Je moet altijd voor de rechter verschijnen.

  • Je krijgt in elk geval een verval van het recht tot sturen opgelegd, dat is een rijverbod van minstens 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

  • Om opnieuw te mogen rijden, moet je eerst een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

Krijg je een zwaardere straf als je een ongeval met gewonden of doden veroorzaakt?

JA

 • Als je onder invloed rijdt en een ongeval veroorzaakt waarbij gewonden of doden vallen, moet je altijd voor de rechtbank verschijnen.
 • De rechter kan in dat geval strengere straffen uitspreken en zelfs een gevangenisstraf opleggen.
 • Dat zijn verzwarende omstandigheden.

Worden recidivisten zwaarder gestraft?

JA

 • Recidivisten zijn bestuurders die herhaaldelijk dezelfde zware verkeersinbreuken plegen. Daarom worden ze zwaarder gestraft. 
 • Word je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt op rijden onder invloed, dan verdubbelt de geldboete op zijn minst.
 • Een onmiddellijke inning is niet meer mogelijk, je moet voor de politierechtbank verschijnen.
 • Vanaf 0,8 promille in je bloed zul je van de rechter bovendien minimaal 3 maanden rijverbod opgelegd krijgen.
 • Om opnieuw te mogen rijden, kan men je verplichten om eerst medische en psychologische proeven af te leggen en een theoretische en praktische proef.
 • In bepaalde gevallen kan de rechter zelfs een gevangenisstraf opleggen.

Worden beroepschauffeurs zwaarder gestraft als ze onder invloed rijden?

JA en NEEN,...

want:

 • De wet is strenger voor hen, in die zin dat de limiet lager ligt.
 • Bus- en vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs en rijlesgevers hebben een extra zware verantwoordelijkheid. Voor hen ligt de alcohollimiet op 0,2 promille.
 • Zij kunnen gestraft worden als ze betrapt worden met een alcoholpercentage vanaf 0,2 promille en < 0,5 promille:
  • onmiddelijke inning verplicht: 105 euro
  • minnelijke schikking mogelijk: 145 euro
  • Tijdelijk rijverbod van min. 2 uur verplicht
  • Of politierechtbank met mogelijk zwaardere straffen: boete tot 4.000 euro / verval van het recht tot sturen tot 5 jaar / immobilisering voertuig tot  jaar
 • Vanaf 0,5 promille gelden dezelfde straffen als voor andere bestuurders.

Aanzetten of uitdagen ook strafbaar

Je bent zelf ook strafbaar als je iemand anders die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, aanzet of uitdaagt

 • om te rijden.
 • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijke immobilisering van je voertuig

Voertuig verlenen ook strafbaar

Je bent zelf ook strafbaar als je iemand anders die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, een voertuig verleent

 • om te rijden.
 • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijke immobilisering van je voertuig

Kan je voertuig verbeurd verklaard worden?

'Verbeurd verklaren' betekent dat je definitief het eigendomsrecht over je voertuig verliest. Als je voor de politierechtbank moet verschijnen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs kan de rechter in sommige gevallen je voertuig verbeurd verklaren:

 • als hij een verval van het recht tot sturen van minstens 3 maanden uitspreekt
 • en als het voertuig eigendom is van de overtreder.

Als je een voertuig toevertrouwt aan iemand die duidelijk onder invloed is (alcohol en/of drugs), kan het voertuig zelfs verbeurd verklaard worden als het géén eigendom is van de overtreder.

Wat is een alcoholslot?

Kijk Uit (februari 2020):

Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
Tips om veilig thuis te geraken  Tips om veilig thuis te geraken 
Tips om veilig thuis te geraken
Meer info

Update: 11.06.2023