Afleiding achter het stuur is een zware overtreding, omdat je er andere weggebruikers rechtstreeks door in gevaar kan brengen. Overtredingen worden daarom zwaar beboet of bestraft.

  • Onmiddellijke inning door de politie: 174 euro + administratieve kost.

  • Betwist je de boete bij de rechtbank, en acht de rechtbank de overtreding toch bewezen, dan kan de boete oplopen van minimaal 240 tot maximaal 4.000 euro. (Dat bedrag verdubbelt bij recidive binnen de 3 jaar). Een rechter kan ook een ‘verval van het recht tot sturen’ uitspreken. Dan ben je je rijbewijs tijdelijk kwijt. Dat kan gaan van 8 dagen tot 5 jaar.

  • Bij controle-acties kunnen de parketten de politie opleggen om bij een overtreding onmiddellijk je rijbewijs in te trekken voor acht dagen. Nadien moet je voor de politierechter verschijnen die je verdere straf uitspreekt.

 

Beginnende bestuurders strenger bestraft

Beginnende bestuurders (minder dan 2 jaar rijbewijs) moeten sowieso altijd voor de rechtbank verschijnen en zijn altijd tijdelijk hun rijbewijs kwijt (8 dagen tot 5 jaar). Ze moeten minstens het theorie- of praktijkexamen opnieuw afleggen voor ze hun rijbewijs kunnen terugkrijgen.