Header

Regels en uitzonderingen gsm'en

  • Het verkeersreglement zegt dat je als bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die je in de hand houdt. Dat is alleen toegelaten als je geparkeerd bent of ‘stilstaat’*.
  • Je moet ook op elk moment: 
    • in staat zijn om alle rijbewegingen uit te voeren.
    • je voertuig goed in de hand hebben.

*De term ‘stilstaan’ in de wegcode betekent: ‘niet langer dan nodig’ stilstaan om iemand te laten in- en uitstappen of een voertuig te laden of lossen. Even halt houden voor een verkeerslicht bijvoorbeeld, wordt niet beschouwd als ‘stilstaan’.