Waar rijden als er een fietspad is?

a) snelheidslimiet tot en met 50 km/u 

 • Je mag kiezen: op de rijbaan óf op het fietspad.
 • Bijvoorbeeld in de bebouwde kom.
 • Kies je voor het fietspad, pas dan zeker je snelheid aan, aan de andere fietsers of weggebruikers. Breng ze nooit in gevaar.
 • Met een speedpedelec mag je nooit sneller dan 45 km/u rijden.
 • Op plaatsen waar de snelheidslimiet lager dan 45 km/u is, ben je verplicht om je aan die limiet op de borden te houden, bv. in een zone 30.

b) snelheidslimiet hoger dan 50 km/u 

 • Verplicht op het fietspad.
 • Bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom.
 • Je moet je snelheid aanpassen aan de andere fietsers of weggebruikers op het fietspad en mag ze nooit in gevaar brengen.

Waar rijden als er geen fietspad is?

 
 • Rechts op de rijbaan.
 • Binnen de bebouwde kom mag je met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer tegenliggers niet kunnen kruisen.
 • Buiten de bebouwde moeten tegenliggers altijd kunnen kruisen als je per twee rijdt (anders moet je achter elkaar rijden) én je moet ook achter elkaar rijden als een voertuig achter je nadert.

Hoe herken je een fietspad?

1. Verkeersbord fietspad
2. Verkeersbord gedeeld fiets-/voetpad
3. Wegmarkeringen: evenwijdige witte onderbroken strepen

Let op! Geen fietspad: speedpedelecs verboden

Het onderstaande bord is geen aanduiding voor een fietspad. Het lijkt erop en zorgt soms voor verwarring, maar het staat bij een pad dat is voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Ze mogen er door elkaar rijden en stappen. speedpedelecs zijn er verboden.

Pad voorbehouden voor voetgangers en fietsers

Onderborden: uitgezonderd / verplicht / verboden speedpedelecs "P"

 • Witte onderborden onder een verkeersbord veranderen de betekenis voor bepaalde voertuigcategorieën.
 • Het kan gaan om uitzonderingen, verplichtingen of verboden.
 • Op deze witte onderborden wordt een speedpedelec gesymboliseerd met een afbeelding van een bromfiets+ letter "P".
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?  Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen? 
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?  Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen? 
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?  Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen? 
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?
Lees meer