Wat zijn jaagpaden?  

 • dienstwegen langs kanalen, bedoeld voor het beheer en onderhoud van de waterwegen
 • mogen meestal ook gebruikt worden om te fietsen of wandelen
 • meestal autoluw 

Belangrijkste regels op jaagpaden

 • gewone verkeersregels gelden ook op jaagpaden
 • snelheidslimiet voor iedereen: 30 km/u

Wie mag het jaagpad gebruiken?

Fietsers, voetgangers,...

De jaagpaden zijn altijd toegankelijk voor deze 'kwetsbare weggebruikers':

 • voetgangers
 • (elektrische) fietsers
 • bromfietsers klasse A
 • speedpedelecs (bromfiets klasse "P"), ENKEL ALS de toelating op het blauwe onderbord vermeld staat

Voertuigen in dienst van 'de Vlaamse Waterweg'

 • Jaagpaden zijn dienstwegen van de Vlaamse Waterweg. Het personeel en de diensten van de Vlaamse Waterweg mogen de jaagpaden altijd gebruiken.
 • Weet dat zij er ook met auto’s, vrachtwagens en onderhoudsvoertuigen mogen rijden.

Uitzonderlijk: ander gemotoriseerd verkeer

Bijvoorbeeld:

 • voor ontsluiting van bepaalde woningen of landerijen
 • voor- en natransport van goederen die via kanalen vervoerd worden
 • houders met een speciale toelating zoals schippers, scheepsherstellers
 • voertuigen voor onderhoud van kanalen of vaartuigen,…

Hoe fiets je veilig op het jaagpad?

Lees onze tips en hou het aangenaam voor iedereen
1
Rij op de juiste plaats: aan de rechterkant
 • Op een jaagpad moet je ook aan de rechterkant rijden met de fiets.
 • Rij maximaal met twee naast elkaar. Je moet altijd veilig kunnen kruisen met een tegenligger.
 • Fiets niet in het midden of over de hele breedte van het pad.
2
Hou je aan de snelheidslimiet: 30 km/u
 • Voor alle weggebruikers op het jaagpad geldt dezelfde snelheidslimiet: max. 30 km/u.
 • Ook met een koersfiets of speedpedelec!
 • Op sommige plaatsen ligt de limiet lager, dat wordt aangeduid met borden.
 • Ook de algemene snelheidsregels gelden op jaagpaden: in de eerste plaats moet je je snelheid aanpassen aan de aanwezigheid van andere wegggebruikers, in het bijzonder de meest kwetsbare, zoals kinderen en senioren. 
 • Je mag ook nooit andere weggebruikers hinderen of in gevaar brengen.
3
Voetgangers of fietsers veilig inhalen of kruisen
 • Vertraag vóór je andere fietsers of voetgangers voorbijrijdt of kruist.
 • Bel om andere weggebruikers te waarschuwen dat je wil inhalen.
 • Hou voldoende zijdelingse afstand als je fietsers of voetgangers passeert.
 • Haal enkel in als er genoeg ruimte is en je niemand in gevaar kan brengen.
 • Naast een jaagpad loopt altijd water. Dat kan een extra risico vormen bij een valpartij.
4
Zorg voor goede fietsverlichting
 • Niet alle jaagpaden zijn 's avonds verlicht. Het kan er soms pikdonker zijn.
 • Jaagpaden die deel uitmaken van een fietssnelwegroute zijn vaak wel verlicht.
 • Zorg dat je uitgerust bent met goede fietsverlichting, zodat je de weg en de omgeving goed ziet. Een valpartij kan je beter vermijden. Er is 's avonds niet altijd veel passage en de nabijheid van het water kan een extra gevaar vormen.

7 vaak gestelde vragen en antwoorden over het jaagpad

1. Hoe snel mag je fietsen op het jaagpad?

Maximaal 30 km/u

 

Én....

 • Je moet je snelheid ook altijd  aanpassen aan de andere weggebruikers, in het bijzonder de meest kwetsbare.
 • Op sommige plaatsen ligt de snelheidslimiet lager. In dat geval staat er een verkeersbord om dat aan te geven.

2. Zijn speedpedelecs toegelaten op het jaagpad?

Niet altijd, meestal wel

 • Je mag alleen met een speedpedelec op een jaagpad als dat uitdrukkelijk vermeld staat op het blauwe onderbord bij het begin van een jaagpad. Een speeldpedelec wordt aangeduid als bromfiets klasse "P".
 • De algemene snelheidslimiet geldt ook voor speedpedelecs: max. 30 km/u op het jaagpad.

Maar...goed nieuws!

De Vlaamse Waterwegen, de beheerder van de jaagpaden, heeft de ambitie om op korte termijn op alle jaagpaden speedpedelecs toe te laten en dus overal de onderborden aan te vullen met de toelating voor speedpedelecs.

3. Mag je de hele breedte van het jaagpad gebruiken om te fietsen of wandelen?

Neen

 

 • Je moet op een jaagpad ook de verkeersregels volgen, bv. op verharde jaagpaden: fietsen aan de rechterkant, maximaal per 2, stappen aan de linkerkant, enzovoort.

4. Mag je e-steppen of skeeleren op een jaagpad?

Ja

 

 • Rolschaatsen, steps, skateboards, hooverborden, rolstoelen,...behoren tot de categorie van de voortbewegingstoestellen.
 • Je mag er ook mee op het jaagpad rijden.
 • Afhankelijk van je snelheid moet je de regels voor voetgangers of fietsers volgen. Met e-steps en andere elektrische voortbewegingstoestellen volg je de regels voor fietsers. Meer info.

5. Gelden de verkeersregels ook op het jaagpad?

Ja

 

 • Een jaagpad dat is opengesteld voor voetgangers en fietsers is een openbare weg
 • Voor je eigen veiligheid en die van van de andere weggebruikers pas je er ook de verkeersregels toe.
 • Het is er meestal autoluw en aangenaam om te fietsen en wandelen. Maar ook (snelle) fietsers en wandelaars moeten rekening met elkaar houden en zich aan de regels houden om ongevallen en valpartijen te vermijden.

6. Mag je hond loslopen als je gaat wandelen op een jaagpad?

Neen

 

 • Net zoals op andere openbare plaatsen moet je ook op een jaagpad een hond aan de leiband houden voor ieders veiligheid. 
 • Zowel een hond als andere weggebruikers zouden onverwachts kunnen reageren op elkaars aanwezigheid en elkaar in gevaar kunnen brengen. 

7. Mogen groepen (wielertoeristen) op het jaagpad fietsen?

Ja

Maar ook zij moeten zich houden aan de verkeersregels voor fietsers in groep, zoals:

 • max. met 2 naast elkaar
 • tegenliggers moeten kunnen kruisen
 • groep mag niet groter dan 50 fietsers zijn, want dan zijn begeleidende auto's nodig en die zijn niet toegelaten op het jaagpad
 • Meer info over fietsen in groep