Rijden onder invloed van drugs is strikt verboden

Voor rijden onder invloed van drugs geldt een nultoleranie in ons land. 

Waarom?
 • De werkzame stoffen in drugs kunnen invloed hebben op je zintuigen en je hersenen.
 • Daardoor zijn je waarnemingsvermogen, je inschattingsvermogen en je reactievermogen niet meer hetzelfde.
 • Rijden onder invloed van drugs verhoogt je kans op een ernstig ongeval. Daarbij kan je zelf zwaargewond raken of kan je andere weggebruikers ernstig verwonden.

Welke stoffen zijn verboden?

Onder invloed van drugs is de kans zeer groot dat je niet meer veilig kan rijden. Daarom is het strikt verboden. Zodra je bij een drugscontrole sporen van de volgende stoffen in je lichaam hebt, ben je strafbaar:

 • THC (cannabis)
 • Amfetamine
 • MDMA
 • Morfine of 6-acetylmorfine
 • Cocaïne of benzoylecgonine

Boetes en straffen

Omdat rijden onder invloed van drugs een groot risico voor de verkeersveiligheid is, worden overtreders zwaar beboet of gestraft.

Meest voorkomende straffen

Rijden onder invloed van drugs
1
Positieve speekseltest
 • tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur
 • risico op onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
2
Speekselanalyse of bloedproef bevestigt positieve speekseltest
 • dagvaarding voor de politierechtbank
 • risico op: geldboete tot 16.000 euro, verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar, tijdelijke immobilisering voertuig tot 5 jaar

Kan je voertuig verbeurd verklaard worden?

'Verbeurdverklaren' betekent dat je definitief het eigendomsrecht over je voertuig verliest. Als je voor de politierechtbank moet verschijnen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs kan de rechter in sommige gevallen je voertuig verbeurd verklaren:

 • als hij een verval van het recht tot sturen van minstens 3 maanden uitspreekt
 • en als het voertuig eigendom is van de overtreder.

Als je een voertuig toevertrouwt aan iemand die duidelijk onder invloed is (alcohol en/of drugs), kan het voertuig zelfs verbeurdverklaard worden als het géén eigendom is van de overtreder.

Mag je een drugscontrole weigeren?

JA...

maar

als je een speekseltest, speekselanalyse of bloedproef weigert zonder wettige reden, dan riskeer je ook zware straffen:

 • je krijgt een tijdelijk rijverbod van minimaal 12 uur
 • risico op onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
 • dagvaarding voor de politierechtbank waar een rechter je straf bepaalt:
  risico op geldboete tot 16.000 euro, verval van het recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar, tijdelijke immobilisering van je voertuig tot 5 jaar

Worden jonge chauffeurs zwaarder gestraft?

NEEN...

maar beginnende bestuurders wel

 • De leeftijd speelt geen rol in de strafmaat, maar wel het aantal jaren dat je je rijbewijs op zak hebt.
 • Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs B, dan word je gezien als een 'beginnende bestuurder'. Voor beginnende bestuurders gelden extra strenge straffen als ze rijden onder invloed van alcohol of drugs.
  • Je moet altijd voor de rechter verschijnen.

  • Je krijgt in elk geval een verval van het recht tot sturen opgelegd, dat is een rijverbod van minstens 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

  • Om opnieuw te mogen rijden, moet je eerst een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

Krijg je een zwaardere straf als je een ongeval met gewonden of doden veroorzaakt?

JA

 • Als je onder invloed van drugs rijdt en een ongeval veroorzaakt waarbij gewonden of doden vallen, moet je altijd voor de rechtbank verschijnen.
 • De rechter kan in dat geval strengere straffen uitspreken en zelfs een gevangenisstraf opleggen.
 • Dat zijn verzwarende omstandigheden.

Worden recidivisten zwaarder gestraft?

JA

 • Recidivisten zijn bestuurders die herhaaldelijk dezelfde zware verkeersinbreuken plegen. Daarom worden ze zwaarder gestraft. 
 • Word je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt op rijden onder invloed van drugs, dan verdubbelt de geldboete op zijn minst en moet je opnieuw voor de politierechtbank verschijnen.
 • minimaal 3 maanden rijverbod 
 • Om opnieuw te mogen rijden, kan men je verplichten om eerst medische en psychologische proeven af te leggen en een theoretische en praktische proef.
 • In bepaalde gevallen kan de rechter zelfs een gevangenisstraf opleggen.

Aanzetten of uitdagen ook strafbaar

Je bent zelf ook strafbaar als je iemand anders die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, aanzet of uitdaagt

 • om te rijden.
 • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijk immobilisering van je voertuig.

Voertuig verlenen ook strafbaar

Je bent zelf ook strafbaar als je iemand anders die duidelijke tekenen vertoont van alcohol- of druggebruik, een voertuig verleent

 • om te rijden.
 • om een leerling-bestuurder te begeleiden.

Boetes kunnen oplopen van 1.600 tot 16.000 euro.

Risico op verval van het recht tot sturen en tijdelijk immobilisering van je voertuig.

In staat van dronkenschap door medicijnen. Ook strafbaar?

Lees meer

Update : 11.06.2023