Onder invloed of in staat van dronkenschap zijn, is niet hetzelfde. Maar het is wel allebei gevaarlijk en daarom verboden als je een voertuig wil besturen.

Onder invloed van alcohol of drugs

alcoholcontrole, politie houdt meettoestel voor bestuurder die moet blazen
 • Als je onder invloed bent van alcohol, is dat meetbaar met een ademtest of -analyse.
 • Als je onder invloed bent van drugs, is dat meetbaar via een speekseltest of speekselanalyse.
 • De test is een eerste indicatie, de analyse het wettelijke bewijs.
 • Als de wettelijk bepaalde drempelwaarden overschreden zijn, ben je onder invloed en is het verboden om te rijden.

In staat van dronkenschap of een soortgelijke staat

ballonnen lachgas
 • Het is ook verboden om een voertuig te besturen als je in een staat van 'dronkenschap of in een soortgelijke staat bent ten gevolge van drugs of geneesmiddelen'.
 • Dronkenschap is dus niet altijd een gevolg van alcohol.
 • Het betekent dat je uiterlijke kenmerken vertoont waardoor je jezelf niet meer onder controle hebt. Bijvoorbeeld op je benen wankelen, met dubbele tong spreken of verward overkomen.
 • Er bestaat geen meetinstrument voor dronkenschap. De politie oordeelt of je 'dronken' bent op basis van uiterlijke kenmerken die je vertoont.

Wat kan je 'dronken' maken?

blisters en verpakkingen medicijnen en pillen

Er zijn verschillende legale en illegale stoffen die je 'dronken' kunnen maken:

 • alcohol of drugs
 • lachgas
 • (combinatie van) medicijnen
 • lijm of andere chemische stoffen

Boetes en straffen voor dronkenschap

of soortgelijke staat door drugs of geneesmiddelen:

 • tijdelijk rijverbod min. 12 uur
 • risico op: onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
 • dagvaarding voor politierechtbank
 • risico op: geldboete tot 16.000 euro, verval van recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar of voorgoed, tijdelijke immobilisering voertuig tot 5 jaar, alcoholslot, verbeurdverklaring voertuig in sommige gevallen

Dronken of onder invloed?

Kan je in staat van dronkenschap zijn zonder alcohol te drinken?

JA

Dat kan zeker. Bepaalde medicijnen, drugs of andere stoffen kunnen je in een staat van dronkenschap brengen. Je hebt jezelf dan niet meer volledig onder controle. Het is niet verantwoord en daarom ook verboden om in die toestand een voertuig te besturen.

Kan je onder invloed zijn, maar niet dronken?

JA, maar dat is evengoed verboden en strafbaar als je moet rijden.

 • Sommige mensen vertonen na het drinken van kleine hoeveelheden alcohol al kenmerken van dronkenschap. Anderen kunnen heel veel drinken zonder dat ze dronken lijken. ‘De ene kan er beter tegen dan de andere’ wordt wel eens gezegd.
 • Maar vergis je niet, als je de wettelijke limiet voor alcohol (vanaf 0,5 promille) of drugs (nultolerantie!) in je lichaam bereikt, ben je strafbaar.
 • Ook al vertoon je geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap, je bent wél onder invloed van alcohol of drugs en dat tast je rijvaardigheid aan en vergroot het risico op een ongeval drastisch.

Mag je rijden als je medicatie neemt?

Bepaalde geneesmiddelen of combinaties van medicijnen kunnen je rijvaardigheid beïnvloeden. Soms kan medicatie je zelfs in een toestand brengen die vergelijkbaar is met dronkenschap en dan ben je strafbaar. Lees altijd aandachtig de bijsluiter.

hoestsiroop met codeïne

Welke medicijnen beïnvloeden je rijgedrag?

Zowel medicijnen op voorschrift als medicijnen zonder voorschrift kunnen je rijvermogens beïnvloeden. Denk in de eerste plaats aan:

 • slaap- en kalmeringsmiddelen
 • middelen tegen allergie
 • maar ook: hoestsiropen, antidepressiva, anti-epileptica, oogdruppels, enz.
jongeren die op een Lijnbus zitten

Welke effecten kunnen gevaarlijk zijn voor je rijvaardigheid?

Deze medicijnen kunnen negatieve effecten hebben op je rijvaardigheid. De belangrijkste zijn:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • verminderde reflexen
 • afname van het gezichtsvermogen

Tips bij medicatiegebruik

1

Lees altijd aandachtig de bijsluiter. Meestal staat er een aparte rubriek over de invloed op je rijvaardigheid.

bijsluiter medicatie met invloed op rijvaardigheid
2

Hou je aan de dosering van de bijsluiter of het doktersvoorschrift. Overdosering kan ernstige gevolgen hebben, ook voor je rijvermogens.

verschillende soorten pillen
3

Hou je aan de voorgeschreven momenten van inname. Sommige medicijnen moet je voor het slapengaan innemen, net omdat ze je slaperig maken.

Blister met medicatie, pillen
4

Drink geen alcohol als je medicijnen moet nemen. De combinatie met medicatie kan onverwachtse of versterkende effecten hebben.

mensen op café met alcoholvrije drankjes
5

Rij liever overdag dan 's nachts.

oudere man achter het stuur
6

Let nog meer op als je verschillende medicijnen moet combineren. De interactie van sommige medicijnen kan versterkende of onverwachtse effecten hebben.

verschillende soorten medicijnen
7

Vraag bij twijfel altijd raad aan je apotheker of (huis)arts!

kalmeringsmiddel

Nultolerantie voor drugs in het verkeer: de regels, de boetes, de straffen

Lees meer