Een drugscontrole door de politie verloopt volgens een vaste procedure: 

Checklist

 • Aan de hand van een checklist gaat de politie na of je uiterlijke tekenen vertoont die kunnen wijzen op recent druggebruik.
 • Zo kan ze sneller de juiste personen verder controleren.
 • Men let bijvoorbeeld op bloeddoorlopen ogen, verwijde of verengde pupillen, moeilijk spreken, verward of nerveus gedrag, evenwichtsstoornissen…

Speekseltest

 • Als de checklist aangeeft dat je mogelijk drugs hebt gebruikt, zal men een speekseltest afnemen.
 • Bij (vermoedelijke) veroorzakers van een verkeersongeval wordt sowieso een speekseltest afgenomen, zonder de checklist te overlopen.
 • Is de speekseltest positief, dan krijg je meteen een tijdelijk rijverbod van 12 uur als beschermingsmaatregel.
 • Alvorens opnieuw te mogen rijden, moet je opnieuw een speekseltest afleggen. Is die nog steeds positief, dan krijg je opnieuw 12 uur rijverbod.
 • Bij een positieve speekseltest kan het parket bovendien onmiddellijk je rijbewijs laten intrekken voor 15 dagen. Deze maatregel kan maximaal tweemaal met 3 maanden verlengd worden.
 • Je kunt de speekseltest weigeren, maar dat heeft consequenties.

Afname speekselstaal voor speekselanalyse

 • Na een positieve speekseltest volgt automatisch stap 3, de afname van een speekselstaal door middel van een speekselcollector.
 • Het speekselstaal gaat vervolgens naar een erkend laboratorium voor verder onderzoek. De resultaten daarvan gelden als wettelijk bewijs.
 • Als ook dat staal positief is, ben je strafbaar en moet je voor de politierechtbank verschijnen.
 • Je kunt de speekselanalyse weigeren, maar ook dat heeft consequenties (een boete van 1600 tot 16.000 euro als je geen wettige reden hebt om te weigeren)

Bloedproef

 • De politie neemt via een geneesheer een bloedproef af: 
  • als de speekseltest aangeeft dat je sporen van druggebruik vertoont en er geen speekselanalyse uitgevoerd kan worden.
  • als er geen speekseltest of speekselanalyse uitgevoerd kan worden.
 • Je mag de bloedproef ook weigeren, maar dat  heeft consequenties (een boete van 1600 tot 16.000 euro als je geen wettige reden hebt om te weigeren).
 • Een bloedstaal wordt altijd door een arts afgenomen. Dat staal gaat naar een erkend laboratorium voor verder onderzoek.

En wat met de kosten?

Als de overtreding bewezen is, worden alle kosten voor de speekseltest en het afnemen en analyseren van de speeksel- en eventueel bloedstalen in rekening gebracht en moet de overtreder die betalen.

Update: 19.06.2023