Hoeveel alcohol bevat een consumptie?

 • Eén standaardeenheid bier, wijn of sterkedrank bevat gemiddeld 10 gram zuivere alcohol. Dat zijn de hoeveelheden die in de horeca worden geschonken.
 • Een zwaar bier bevat dubbel zoveel zuivere alcohol: 20 gram.
 • Als je alcohol drinkt, komt die via je slokdarm en je maag in je bloed terecht.

standaardeenheden alcohol horeca
vrienden op café met alcoholvrije dranken

Hoe snel breekt je lever alcohol af?

 • Via je lever wordt de alcohol weer uit je bloed verwijderd.
 • Een gezonde lever kan ongeveer 7 gram alcohol per uur afbreken.
 • Je lever zal er dus ongeveer 1,5 uur over doen om 1 standaardglas bier, wijn of sterkedrank af te breken en 3 uur voor 1 glas zwaar bier

 

Waarom je dan toch niet kan berekenen hoeveel je 'mag' drinken

Veel mensen willen graag weten hoeveel je mag drinken om onder de wettelijke limiet te blijven als chauffeur. Helaas is op die vraag geen helder antwoord te formuleren. Want de afbraak van alcohol door je lever is een complex proces dat door vele parameters wordt beïnvloed. 

Omdat veel andere factoren een rol spelen 

 • Niet alleen het aantal glazen dat je drinkt, speelt een rol voor het alcoholgehalte in je bloed.
 • Alcohol heeft ook een zekere tijd nodig om in je bloed te worden opgenomen. Die varieert o.a. naargelang je hebt gegeten of niet.
 • Ook je gewicht en je geslacht zijn bepalend voor de alcoholconcentratie in je bloed.
 • De snelheid waarmee je lever de alcohol verwerkt hangt bovendien af van je gezondheidstoestand en tal van andere factoren.
handen met glazen die toasten met alcoholische en non-alcoholische dranken

Eén formule die altijd klopt

Er bestaan formules om je alcoholgehalte te berekenen, maar geen enkele formule kan 100% garanderen dat je bij een controle niet positief zal blazen. Er is maar één formule die altijd klopt.

Gebruik geen alcohol of andere drugs als je nog moet rijden. Zo hou je het veilig voor jezelf, je passagiers en andere weggebruikers en riskeer je geen zware boetes of straffen. 

Wist je dat?

Zijn vrouwen gevoeliger voor alcohol?

JA

...maar, voor mannen en vrouwen geldt dezelfde regel: drink geen alcohol als je nog moet rijden.

 • Naast het aantal glazen dat je drinkt, zijn ook je geslacht en je gewicht bepalend voor het alcoholgehalte in je bloed.
 • Lichaamsvocht verdunt namelijk de alcohol, en mannen hebben meer lichaamsvocht (vrouwen meer vetweefsel).
 • Mannen zijn gemiddeld ook zwaarder.

Daarom zijn vrouwen over het algemeen gevoeliger voor dezelfde hoeveelheid alcohol dan mannen. En zal een glas alcohol bij een gemiddelde vrouw tot een hogere alcoholconcentratie in het bloed leiden dan bij een gemiddelde man.

Wat kan de afbraak van alcohol in je bloed versnellen?

NIETS

Je kunt de afbraak van alcohol in je bloed op geen enkele wijze versnellen: niet door koffie of andere dranken te drinken, niet door frisse lucht te scheppen of te bewegen en al helemaal niet met bepaalde pillen of ‘wonderdrankjes’.

Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur?  Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur? 
Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur?  Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur? 
Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur?  Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur? 
Hoe draag je zorg voor je nuchtere chauffeur?
Tips voor carpoolers

Update: 11.12.2023