Wat doet lachgas?

  • Lachgas werkt verdovend en ontspannend.
  • Als je het gas inhaleert, treden de effecten vrijwel onmiddellijk op.
  • Lachgas heeft een kort en sterk effect, maar ook uren na het gebruik kunnen er nog effecten zijn en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
lege ampules lachgas en ballonnen

Kies daarom altijd voor je eigen veiligheid, die van je passagiers en andere weggebruikers. Rij niet onder invloed van lachgas, alcohol of andere drugs. Groot Gelijk dat je nuchter rijdt of voor een veilig alternatief kiest! 

Wat zijn de voornaamste effecten van lachgas op je rijgedrag?

Je reageert trager of merkt andere weggebruikers te laat op

Waarom?

Je wordt lichter in je hoofd van lachgas en je spieren ontspannen. Daardoor kan je minder aandachtig worden tijdens het rijden en trager reageren. Een gevolg kan zijn dat je andere weggebruikers te laat opmerkt.

Je schat verkeerssituaties moeilijker in en reageert ongepast.

Waarom?

Je waarneming, oriëntatie- en coördinatievermogen is verstoord onder invloed van lachgas. Dit effect kan nog aanhouden tot enkele uren na het gebruik. Als je rijdt, zal je situaties moeilijker inschatten en misschien te laat of verkeerd reageren.

Je neemt meer risico's en rijdt roekelozer.

Waarom?

Na de roes kan je agressief, verward en roekeloos zijn. Als je rijdt, kan je meer risico's gaan nemen, waardoor je een grotere kans op ongevallen hebt.

Je kan bewusteloos raken tijdens het rijden.

Waarom?

Door het zuurstoftekort in je hersenen kan je negatieve symptomen ervaren zoals hoofdpijn, misselijkheid, angst en onrust. Je kan daardoor bewusteloos raken terwijl je rijdt, dat is levensgevaarlijk.

In 'staat van dronkenschap' door lachgas, ook strafbaar.

Lees meer