Zelfs kleine hoeveelheden gevaarlijk

Achter het stuur kunnen zowel kleine als grote hoeveelheden alcohol tot gevaarlijke situaties leiden.

  • Ook kleine hoeveelheden alcohol hebben een effect op je hersenen en gedrag. Je kan je al snel zelfverzekerder en  meer ontspannen voelen.
  • Bij grotere hoeveelheden overheerst een meer verdovende werking.
nuchtere bestuurder en uitgelaten passagier in een auto
In het weekend, en vooral 's nachts, zijn meer dan 1 op de 4 bestuurders die bij een ongeval betrokken raken onder invloed van alcohol.

Wat gebeurt er als je rijdt onder invloed van alcohol?

Je rijdt roekelozer en bent geneigd meer risico's te nemen.

Waarom?

Een van de voornaamste effecten van alcohol is, dat het je euforischer, zelfzekerder en ontspanner maakt.

Je hebt meer moeite om een rechte koers te houden en je zal sneller van je baanvak afwijken.

Waarom?

Als je alcohol drinkt heb je minder controle over je coördinatievermogen en bewegingen.

Je krijgt last van 'tunnelvisie' en hebt minder aandacht voor wat er rondom jou gebeurt.

Waarom?

Je ogen reageren trager, je blikveld vernauwt en je dieptezicht neemt af.

Je reageert trager of je merkt andere weggebruikers te laat op.

Waarom?

Een ander effect van alcohol is dat je reflexen verminderen onder invloed en dat je reactietijd langer is. 

Je riskeert in slaap te vallen achter het stuur.

Waarom?

Nog een belangrijk effect van alcohol is dat het risico op slaperigheid verhoogt.

Nochtans rijden niet zo veel bestuurders onder invloed: 93% van de bestuurders rijdt nuchter of drinkt heel beperkt alcohol.

Glazen tellen biedt geen garantie

Lees waarom niet

Update: 11.12.2023