'Onder invloed' niet hetzelfde als 'dronken': wél allebei verboden

De wet maakt een onderscheid tussen de begrippen ‘onder invloed zijn’ (van alcohol of drugs) en ‘in staat van dronkenschap' of een soortgelijke staat zijn ten gevolge van drugs of geneesmiddelen. Wat is het verschil?

Onder invloed zijn

 • men kan meten of je onder invloed van alcohol bent via een ademtest /-analyse
 • men kan meten of je onder invloed van drugs bent via een speekseltest /-analyse
 • de test is een eerste indicatie, de analyse het wettelijke bewijs
 • als de wettelijk bepaalde drempelwaarden overschreden zijn, is het verboden om te rijden

In staat van dronkenschap of een soortgelijke staat

 • ‘dronkenschap’: niet noodzakelijk met drank of alcohol te maken
 • 'dronken of soortgelijke staat' = uiterlijke kenmerken vertonen waardoor je jezelf niet meer onder controle hebt
 • bv. op je benen wankelen, met dubbele tong spreken, verward overkomen
 • bestaat geen meetinstrument voor, toch verboden en strafbaar in het verkeer
 • politie oordeelt of je 'dronken' bent n.a.v. uiterlijke kenmerken die je vertoont

Wat kan je dronken maken?

Er zijn verschillende legale en illegale stoffen die je "dronken" kunnen maken:

 • alcohol of drugs
 • lachgas
 • (combinatie van) medicijnen
 • lijm of andere chemische stoffen

Boetes en straffen voor dronkenschap

of soortgelijke staat door drugs of geneesmiddelen:

 • tijdelijk rijverbod min. 12 uur
 • risico op: onmiddellijke intrekking rijbewijs tot 6,5 maanden
 • dagvaarding voor politierechtbank
 • risico op: geldboete tot 16.000 euro, verval van recht tot sturen (rijverbod) tot 5 jaar of voorgoed, tijdelijke immobilisering voertuig tot 5 jaar, alcoholslot, verbeurdverklaring voertuig in sommige gevallen

Dronken of onder invloed?

Kan je in staat van dronkenschap zijn zonder alcohol te drinken?

JA

Dat kan zeker. Bepaalde medicijnen, drugs of andere stoffen kunnen je in een staat van dronkenschap brengen. Je hebt jezelf dan niet meer volledig onder controle. Het is niet verantwoord en daarom ook verboden om in die toestand een voertuig te besturen.

Kan je onder invloed zijn, maar niet dronken?

JA...

maar dat wil niets zeggen. Sommige mensen vertonen na het drinken van kleine hoeveelheden alcohol al kenmerken van dronkenschap. Anderen kunnen heel veel drinken zonder dat ze dronken lijken. ‘De ene kan er beter tegen dan de andere’ wordt wel eens gezegd.

Maar vergis je niet, als je de wettelijke limiet voor alcohol (vanaf 0,5 promille) of drugs (nultolerantie!) in je lichaam bereikt, ben je strafbaar. Ook al vertoon je geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap, je bent wél onder invloed van alcohol of drugs! Alcohol en drugs tasten sowieso je rijvaardigheid aan en vergroten het risico op een ongeval drastisch.

Mag je rijden als je medicatie neemt?

Bepaalde geneesmiddelen of combinaties van medicijnen kunnen je rijvaardigheid beïnvloeden. Soms kan medicatie je zelfs in een toestand brengen die vergelijkbaar is met dronkenschap en dan ben je strafbaar

Lees altijd aandachtig de bijsluiter. Soms staat uitdrukkelijk vermeld dat je geen voertuig mag besturen of dat de medicijnen je rijvaardigheid kunnen aantasten. Neem geen risico’s voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Welke medicijnen?

Zowel medicijnen op voorschrift als medicijnen zonder voorschrift kunnen je rijvermogens beïnvloeden. Denk in de eerste plaats aan:

 • slaap- en kalmeringsmiddelen
 • middelen tegen allergie
 • Maar ook: hoestsiropen, antidepressiva, anti-epilleptica, oogdruppels, enz.

Welke effecten op rijvaardigheid?

Ze kunnen negatieve effecten hebben op je rijvaardigheid. De belangrijkste zijn:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • verminderde reflexen
 • afname van het gezichtsvermogen

Tips bij medicatiegebruik

1

Lees altijd aandachtig de bijsluiter. Meestal staat er een aparte rubriek over de invloed op je rijvaardigheid.

2

Hou je aan de dosering van de bijsluiter of het doktersvoorschrift. Overdosering kan ernstige gevolgen hebben, ook voor je rijvermogens.

3

Hou je aan de voorgeschreven momenten van inname. Sommige medicijnen moet je voor het slapengaan innemen, net omdat ze je slaperig maken.

4

Drink geen alcohol als je medicijnen moet nemen. De combinatie met medicatie kan onverwachtse of versterkende effecten hebben.

5

Rij liever overdag dan 's nachts.

6

Let nog meer op als je verschillende medicijnen moet combineren. De interactie van sommige medicijnen kan versterkende of onverwachtse effecten hebben.

7

Vraag bij twijfel altijd raad aan je apotheker of (huis)arts!

Nultolerantie voor drugs in het verkeer: de regels, de boetes, de straffen

Lees meer

Update: 11.06.2023