Regels en uitzonderingen wetgeving kinderzitjes in de auto

Wat staat in de wegcode?

 1. Het is verplicht een kinderzitje te gebruiken om kinderen kleiner dan 1,35 m te vervoeren.
 2. Het kinderzitje of autostoeltje moet aangepast zijn aan de lengte of het gewicht van het kind.

 3.  Je moet het kinderzitje correct gebruiken. Je mag de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloeden.

·       

Tekening baby in kinderzitje op achterbank auto

Wat als je achterbank te klein is voor 3 kinderzitjes?

Als er al 2 zitjes in gebruik zijn op de achterbank en er is daardoor geen plaats meer voor een derde zitje,

dan:

 • mag je een kind jonger dan 3 jaar niet vervoeren
 • moet een kind van 3 jaar of ouder de gewone autogordel dragen, het kind mag niet vooraan zitten

Alle kinderen moeten altijd vastgeklikt zitten. Je mag nooit meer kinderen vervoeren dan er zitplaatsen zijn.

Moeten kinderen altijd in een kinderzitje, ook als je ze maar sporadisch eens vervoert?

Als je af en toe ("incidenteel") iemand anders zijn kinderen vervoert over een korte afstand en je hebt geen of onvoldoende kinderzitjes, dan gelden de volgende regels volgens de wegcode (art. 35.1.2.):

 • Kinderen jonger dan 3 jaar mag je in dat geval niet vervoeren.
 • Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin zitten en de gordel dragen.
 • Zit er op dat moment ook een van je eigen kinderen mee in de auto? Dan is het verplicht dat je eigen kinderen in een geschikt kinderzitje zitten.
 • In de wegcode staat geen sluitende omschrijving van wat 'een korte afstand' of wat 'af en toe' is ("incidenteel"). Neem je verantwoordelijkheid en weet dat het altijd veiliger is om kinderen wél in een aangepast kinderzitje te vervoeren.

Tot welke leeftijd moet je kind verplicht in een autostoel zitten?

Alleen de lengte van het kind speelt een rol in België

 • De LENGTE van het kind is bepalend. Alle kinderen kleiner dan 1,35 m moeten verplicht in een kinderzitje in de auto.
 • Leeftijd maakt niet uit voor het verplichte gebruik van kinderzitjes.
 • Sommige kinderen moeten dus langer in een autostoel zitten dan hun leeftijdsgenoten.
 • Waarom? Omdat de gewone autogordel pas veilig  gebruikt kan worden vanaf 1,35 m. Bij kleinere kinderen kan hij gevaarlijke snijwonden in de hals veroorzaken bij een ongeval.
Kinderen naast een meetlat

Zijn de regels in alle landen van Europa hetzelfde?

Nee

 • Vreemd genoeg niet, zelfs niet binnen de Europese Unie.
 • In sommige landen zijn de regels strenger dan in andere en moet je kinderen tot 1,50 m of tot 12 of 14 jaar verplicht in een aangepast kinderzitje vervoeren.
 • Informeer je goed voor je naar het buitenland vertrekt, bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse consumentenbond vind je daarover informatie per land.

Vanaf wanneer mag een kind vooraan zitten?

Je mag een kind op elk moment voorin vervoeren, maar er gelden belangrijke voorwaarden

Tegen de rijrichting: airbag uitzetten

 • Als je een autostoeltje tegen de rijrichting vooraan op de passagierszetel zet, moet je de frontale airbag altijd uitschakelen.
 • Als je een kinderzitje in de rijrichting vooraan op de passagierszetel zet, zet die dan zo ver mogelijk achteruit. Zo heeft de airbag voldoende ruimte om uit te klappen bij een ongeval.

Altijd in aangepast kinderzitje

 • Je mag een kind (of baby) kleiner dan 1,35 m op ieder moment voorin vervoeren.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat het kind altijd in een kinderzitje moet zitten dat geschikt is voor zijn lengte / gewicht.
 • Pas vanaf 1,35 m mag een kind vooraan zitten en de gewone veiligheidsgordel dragen.
Tekening peuter in kinderzitje in de auto

Kan je kinderen vanaf 1,35 m veilig vastklikken met de gordel?

Nóg veiliger: kinderen tot 1,50 m in geschikte autostoel

 • Kinderen vanaf 1,35 m mogen wettelijk gezien de gordel dragen, maar je mag ze ook nog in een aangepast kinderzitje  vervoeren. 
 • De veiligste keuze is om kinderen zo lang mogelijk in een aangepaste autostoel te vervoeren. 
 • Hun lengte / gewicht moeten wel altijd onder de limiet blijven die op het oranje label staat. Anders is het niet meer veilig.
 • De recentste generatie kinderstoelen (strenge i-Size veiligheidsnorm) kan je gebruiken voor kinderen tot 1,50 m. 
Tekening Kind in kinderstoel in de auto

Boete kind niet veilig vervoeren

Een kind kleiner dan 1,35 m niet in een aangepast kinderzitje vervoeren is een overtreding van de derde graad. Boete: 174 euro*.

Hoeveel kost een boete als een kind vanaf 1,35 m geen gordel draagt?

Onmiddellijke inning: 116 euro + administratieve kost.

Andere overtredingen in verband met kinderen onveilig vervoeren.

Een kind niet veilig vervoeren, is een zware overtreding. Want op die manier breng je een kind zijn veiligheid in gevaar. Wist je dat dit ook overtredingen van de derde graad zijn, die 174 euro kosten (onmiddellijke inning)? 

 • Een kind voorin vervoeren in een zitje tegen de rijrichting terwijl de airbag actief is.
 • Een derde kind dat jonger dan 3 jaar is niet in een geschikt zitje vervoeren, als het niet mogelijk is om een derde kinderzitje achterin te installeren.
 • Een derde kind (kleiner dan 1,35 m) voorin vervoeren zonder geschikt zitje, als het niet mogelijk is om een derde kinderzitje achterin te installeren.
 • Alle overtredingen bij “incidenteel vervoer over korte afstand” (bv. kinderen jonger dan 3 jaar vervoeren zonder geschikt zitje, kinderen zonder zitje voorin vervoeren, eigen kinderen zonder zitje vervoeren, enz.)
 • Een kind (<1, 35 m) voorin vervoeren in een taxi zonder kinderzitje.

*Boetetarief voor een onmiddellijke inning waar ook nog een administratiekost bijkomt. Betaal je niet, dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen, die is altijd duurder. Weiger je ook die te betalen, dan moet je voor de politierechtbank verschijnen. De politierechter kan dan een hogere en/of andere straf opleggen en je moet sowieso bijkomende gerechtskosten betalen.

Zijn autostoeltjes verplicht in bussen, taxi's, oldtimers?

Kinderzitjes in bussen en autocars

Kinderen in schoolbus die autogordel dragen
 • Kinderen hoeven niet verplicht in een kinderzitje.

Kinderzitjes in taxi’s

Koppel dat instapt in een taxi
 • Kinderen hoeven niet verplicht in een kinderzitje als er geen beschikbaar is in de taxi.
 • In dat geval mogen ze niet vooraan zitten.
 • Ze moeten wel de gordel dragen op plaatsen die ermee zijn uitgerust.

Kinderzitjes in auto’s met zitplaatsen zonder veiligheidsgordels (bv. oldtimers)

Een oldtimer
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet meerijden op een zitplaats zonder gordel.
 • Kinderen ouder dan 3 jaar mogen niet vooraan zitten.
Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten?  Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten? 
Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten?  Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten? 
Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten?  Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten? 
Klik je kind altijd veilig vast. Waarop moet je letten?
Lees onze tips