Header

Plaats op de weg: waar mag/moet je rijden met een speedpedelec

Waar moet je rijden met je speedpedelec?

In de wegcode wordt de speedpedelec omschreven als een ‘bromfiets klasse P’. Voor speedpedelecs gelden in grote lijnen dezelfde verkeersregels als voor bromfietsen klasse B (die ook max. 45 km/u mogen rijden). Toch zijn er een paar afwijkingen.

We vatten alles overzichtelijk samen. Waar is je plaats op de weg als je met een speedpedec rijdt?

Als er een fietspad is

            

Fietspad aangeduid door wegmarkeringen             Fietspad aangeduid door een verkeersbord 

Als er een fietspad is, moet je de onderstaande ‘algemene’ regels volgen, tenzij er onder de verkeersborden van het fietspad onderborden hangen ‘verboden, verplicht, uitgezonderd’ speedpedelec (P).

1) Op plaatsen met een maximale snelheid tot 50 km/u (bv. binnen de bebouwde kom), mag je zelf kiezen waar je rijdt

  • op de rijbaan
  • of op het fietspad, je mag er geen andere weggebruikers in gevaar brengen.

2) Op plaatsen met een maximale snelheid hoger dan 50 km/u (bv. buiten de bebouwde kom)

  • ben je verplicht op het fietspad te rijden áls er een is, je mag er geen andere weggebruikers in gevaar brengen.
  • als er geen fietspad is, mag je op de rijbaan rijden.

Let op! Hier mogen geen speedpedelecs rijden:

Verplicht fiets-/voetpad

  • Het bovenstaande verkeersbord staat bij een verplicht fiets-/voetpad. De ene helft is voorbehouden voor fietsers en bromfietsers klasse A, de andere voor de voetgangers.
  • Met je speedpedelec mag je er NIET op rijden.

 

Als er geen fietspad is

  • Is er geen berijdbaar fietspad, dan moet je rechts op de rijbaan rijden.
  • Je mag met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer tegenliggers niet kunnen kruisen. Buiten de bebouwde kom moet je ook achter elkaar rijden als een voertuig achter je nadert.

 

Onderborden: verplicht / verboden / uitgezonderd

Als er een onderbord onder een verkeersbord hangt, krijgt het bord een andere betekenis voor bepaalde voertuigcategorieën. De categorie van de speedpedelecs wordt op een onderbord aangeduid met een pictogram van een bromfiets waaronder de letter P staat.