Header

Plaats op de weg

Als er geen fietspad is

Fietsers moeten rechts (in hun rijrichting) op de rijbaan rijden, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan.

Wist je dat?

Je mag ook op parkeerzones of gelijkgrondse bermen rijden als die rechts in je rijrichting liggen. Let wel op. Op die laatste plaatsen moet je voorrang verlenen aan de andere weggebruikers en je hebt geen voorrang als je terug op de rijbaan komt. Doe dit dus alleen als er over een lange afstand geen auto’s geparkeerd staan. Begin niet tussen de geparkeerde auto’s te slalommen. Breng jezelf niet in gevaar!

Buiten de bebouwde kom mag je zelfs op trottoirs en verhoogde bermen rijden rechts in je rijrichting. Onder dezelfde voorwaarden.

Fietssuggestiestroken

Als een straat niet breed genoeg is voor fietspaden, worden er soms aan beide kanten fietssuggestiestroken aangebracht. Ze hebben een andere kleur dan de rijbaan en maken in tegenstelling tot een fietspad ook deel uit van de rijbaan. Dat impliceert dat andere bestuurders er ook mogen (en zelfs moeten) over rijden.

De functie van fietssuggestiestroken is om fietsers zichtbaarder te maken in het verkeer. Ze worden met de fietssuggestiestroken ondersteund om hun plaats op de weg in te nemen. Zeker in smalle straten, is het niet de bedoeling dat fietsers zich laten ‘opzij duwen’ door het andere verkeer. Tegelijk wijzen fietssuggestiestroken andere weggebruikers erop dat ze op die plaats fietsers mogen verwachten en daar dus rekening mee moeten houden.

Zo dicht mogelijk tegen de rechterrand? Ja en neen

Uitzonderingen

Je bent niet verplicht om zo dicht mogelijk tegen de rechterrand te rijden:

  • op pleinen
  • op rotondes (zonder fietspad)
  • op rijstroken met pijlen die de richting aangeven die je uit moet

Denk aan je veiligheid

Zo dicht mogelijk tegen de rechterrand betekent niet dat je jezelf in gevaar hoeft te brengen:

  • Ga niet in de goot rijden.
  • Rij niet te dicht tegen geparkeerde auto’s, gevaar voor openslaande portieren.
  • Neem wat extra ruimte in, zodat je eventueel zelf ook nog wat naar rechts kunt uitwijken als er bijvoorbeeld een put in de weg zit of een hindernis opduikt. Als je te dicht bij de rechterrand rijdt, kun je alleen naar links uitwijken, dat is de kant waar het verkeer rijdt.
  • Wat extra ruimte is ook goed om niet rakelings door andere voertuigen ingehaald te worden. Je hebt dan nog wat plaats over om zelf wat naar rechts ‘op te schuiven’.

 

Als er wél een fietspad is

Je bent verplicht om het fietspad te gebruiken als er een is en het bereidbaar is.

Het fietspad kan één of twee rijrichtingen hebben. Als het maar één rijrichting heeft, mag je het niet tegen de rijrichting gebruiken. Het is dan bedoeld voor de fietsers voor wie het rechts in de rijrichting ligt.

Het fietspad kan aangeduid zijn op twee manieren:

Een verkeersbord

         

Dat duidt meteen ook de rijrichting aan, meestal rechts. De fietspaden die zo zijn aangeduid, zijn vaak verhoogd, van de weg afgescheiden, uit een ander materiaal gemaakt of in een andere kleur geschilderd.

  • Alleen als het verkeersbord ook aan de andere kant staat, gaat het om een tweerichtingsfietspad dat ook links in de rijrichting gebruikt moet worden.
  • Soms staat er ook een bord dat aanduidt dat fietsers aan de ene kant moeten rijden en voetgangers aan de ander moeten stappen. Zowel op het bord als op de straat zie je een scheidingslijn (kan ook door een andere kleur of ander materiaal op straat) om aan te geven wie waar hoort.

Niet te verwarren met dat andere bord dat aangeeft dat een deel van weg voorbehouden is voor fietsers en voetgangers. Daar delen ze de ruimte. De fietsers mogen de voetgangers niet in gevaar brengen.

 

Wegmarkeringen

  • Twee evenwijdige witte onderbroken strepen op het wegdek. In principe staat hier geen verkeersbord bij. Als het fietspad met onderbroken strepen is aangeduid, moet je het ook verplicht gebruiken, rechts in je rijrichting. Fietspaden die zo aangeduid zijn, zijn nooit tweerichtingsfietspaden.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie