Header

Moeten zij ook een gordel dragen?

Over de gordelplicht bestaan nog altijd een paar hardnekkige misverstanden. Je moet in ieder geval wél een veiligheidsgordel dragen:

  • als leverancier of koerier (een uitzondering geldt enkel voor beambten van De Post in bepaalde gevallen);
  • als passagier in een autocar, áls er op jouw zitplaats een gordel voorhanden is;
  • als je zwanger bent;
  • als je als volwassene kleiner bent dan 1,5 m.

Relevante artikels