Header

Boetes en straffen geen gordel dragen

  • Geen veiligheidsgordel dragen: 

116 euro boete

  • Kind dat kleiner is dan 1,35m niet in een (correct) kinderbeveiligingssysteem vervoeren: 

174 euro boete

Let op!

De boetetarieven gelden voor een onmiddellijke inning die je van de politie krijgt. Betaal je niet, dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen, die is altijd duurder. Weiger je ook die te betalen, dan moet je naar de politierechtbank. De politierechter kan dan een hogere en/of andere straf opleggen, en je moet sowieso bijkomende gerechtskosten betalen.