In een fietszone zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels. Het begin en einde van een fietszone wordt aangegeven met verkeersborden.

verkeersbord begin fietszone
Begin fietszone
verkeersbord einde fietszone
Einde fietszone

Bestuurders van motorvoertuigen

 • Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietszone.
 • Motorvoertuigen zijn bijvoorbeeld auto's, bromfietsen, bestelwagens, motorfietsen of vrachtwagens.
 • Bestuurders van elektrische fietsen, e-steps en speedpedelecs volgen de regels voor fietsers in een fietszone.
 • De snelheidslimiet is voor álle bestuurders: max. 30 km/u.
fietser en fietser met fietskar in een fietszone, eenrichtingsstraag, automobilist rijdt achter de fietsers

Fietsers, e-steps én speedpedelecs

 • Zij mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als het om een eenrichtingsstraat in hun rijrichting gaat.
 • Fietsers, voortbewegingstoestellen zoals e-steps en speedpedelecs mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, in een straat met tweerichtingsverkeer.
 • Ze mogen elkaar inhalen en ze mogen zelfs gemotoriseerde voertuigen inhalen. Inhalen mag alleen langs links en als het veilig kan.
 • Ook fietsers en speedpedelecs mogen nooit sneller dan 30 km/u in een fietszone.
2 speedpedelecs naast elkaar in een fietszone, auto die erachter blijft rijden

In een fietszone geldt een inhaalverbod voor motorvoertuigen ten aanzien van fietsers en gelijkgestelden, maar niet omgekeerd. Daarom mogen fietsers en speedpedelecs gemotoriseerde voertuigen wel links inhalen als dat veilig kan.

Moeten andere bestuurders altijd voorrang verlenen aan fietsers in een fietszone?

Nee

 • In een fietszone geldt de normale voorrangsregeling op kruispunten.
 • Op kruispunten zonder verkeerslichten of -borden en zonder agent geldt voorrang van rechts voor alle bestuurders. Ook fietsers zijn bestuurders en moeten zich in een fietszone ook aan de voorrangsregels houden.

Mag je parkeren in een fietszone?

Soms wel, soms niet.

 • In een fietszone gelden de gewone parkeerregels of worden ze aangeduid door verkeersborden en/of wegmarkeringen.
 • Er is geen algemeen parkeerverbod in fietszones, tenzij aangegeven door specifieke borden.

Is een fietszone hetzelfde als een fietsstraat?

Ja

Fietsstraat is de oude benaming voor fietszone. In het straatbeeld zie je ook nog oude verkeersborden met de term 'fietsstraat'. Die borden mogen nog tot 2035 blijven staan. Nadien moeten ze allemaal vervangen zijn door borden waarop 'fietszone' staat. De betekenis van de borden is dezelfde als die van fietszone.

Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is?  Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is? 
Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is?  Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is? 
Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is?  Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is? 
Waar moet of mag je fietsen als er geen fietspad is?
Lees meer

Bron: wegcode art. 22 novies

Update: 27.11.2023