Fietszone

In een fietszone zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels. Het begin en einde van een fietszone herken je aan de onderstaande verkeersborden. Lees meer over de regels in een fietszone.

Begin fietszone
Einde fietszone

Uitgezonderd fietsers

 • Een éénrichtingsstraat herken je aan de onderstaande verkeersborden.
 • Soms gelden er uitzonderingen voor fietsers, bromfietsers (A, B en/of speedpedelecs (P).
 • Uitzonderingen die zijn toegelaten staan afgebeeld op een wit onderbord.
 • Alleen de voertuigen die op het onderbord afgebeeld staan, mogen in deze richting rijden. Dat geldt ook voor voertuigen die ermee gelijkgesteld zijn (bv. e-steps, bakfietsen).
Verboden richting, uitgezonderd fietsers
Eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers (mogen wél in 2 richtingen)

Uitgezonderd plaatselijk verkeer

In sommige straten is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Ze worden aangeduid met het onderstaande verkeersbord met onderbord. Maar weet dat fietsers (en gelijkgestelden, bv. e-steps) wel altijd in deze straten mogen rijden, maar speedpedelecs en bromfietsen niet.

Fietsers altijd toegelaten

Fietsopstelvak aan kruispunt met verkeerslichten

Fietsopstelvakken worden soms aangekondigd via het onderstaande aanwijzingsbord. Ze dienen om fietsers te laten voorsorteren, zodat ze veilig als eerste kunnen vertrekken als het groen wordt.

 • Fietsers moeten stoppen voor de eerste stopstreep, dichtst bij het kruispunt.
 • Andere bestuurders moeten stoppen voor de tweede stopstreep dat het vak afbakent.
 • Als fietser positioneer je je naargelang de richting die je uit moet.
 • Let op als een vrachtwagen als eerste aan het rode licht staat. Zet je zo ver mogelijk vooraan in het opstelvak en maak oogcontact of zwaai naar de chauffeur. Voor de cabine bevindt zich een grote dode hoek bij vrachtwagens. Lees meer over de dode hoek.
Aanwijzingsbord opstelvak voor fietsers

Fietsers mogen door het rood rijden

Als een van de onderstaande verkeersborden onder een verkeerslicht hangt, mogen fietsers of speedpedelecs rechtdoor rijden of rechts afslaan als het rode verkeerslicht brandt.

Ze moeten daarbij wel:

 • goed uitkijken
 • voorrang verlenen aan andere weggebruikers (bv. voetgangers die oversteken op een zebrapad)
Fietsers / speedpedelecs mogen rechts afslaan als het rood is
Fietsers / speedpedelecs mogen rechtdoor rijden als het rood is

Fietsers in een voetgangerszone

Een voetgangerszone wordt aangeduid met de onderstaande verkeersborden.

Voetgangers zijn er de voornaamste weggebruikers. Fietsers mogen er alleen rijden als een pictogram van een fiets op het bord staat. Fietsen kan beperkt zijn tussen bepaalde uren. In dat geval staat dat ook op het bord vermeld.

Er zijn regels voor fietsers:

 • Ze moeten stapvoets rijden.
 • Ze moeten voorrang verlenen aan voetgangers en stoppen of afstappen als het te druk is.
 • Ze mogen geen voetgangers in gevaar brengen of hinderen.
Begin voetgangerszone
Einde voetgangerszone

Fietsers op 'voorbehouden wegen'

De onderstaande verkeersborden duiden het begin en einde aan van wegen die voorbehouden zijn voor de weggebruikers die op het bord zijn afgebeeld (afhankelijk: voetgangers, fietsers, speedpedelecs, ruiters, tractoren). Andere weggebruikers mogen er niet stappen of rijden.

 • Bij de eerste twee borden mogen voetgangers, fietsers en ruiters de volledige breedte van de weg gebruiken.
 • Bij het derde bord, staat aangeduid welk deel van de weg voor wie bestemd is.
 • Op deze wegen is 30 km/u de maximale snelheid voor iedereen.
 • De weggebruikers mogen elkaar niet in gevaar brengen of hinderen.

Fietsers in een woonerf

Het begin en einde van een woonerf herken je aan de onderstaande verkeersborden. Er gelden specifieke verkeersregels, ook voor fietsers.

 • In een woonerf zijn de voetgangers de voornaamste weggebruikers.
 • Fietsers en andere bestuurders mogen er ook rijden. 
 • Maar de maximumsnelheid is 20 km/u voor ALLE bestuurders, ook voor (elektrische) fietsen en speedpedelecs.
Begin woonerf
Einde woonerf

Speelstraat

Een speelstraat is een straat die tijdelijk wordt afgezet met een hek met een verkeersbord op. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor spelende kinderen (bijvoorbeeld op bepaalde dagen in vakantieperiodes). Er gelden specifieke regels.

 • Fietsers mogen door een speelstraat rijden.
 • Maar ze moeten stapvoets rijden.
 • Ze moeten de doorgang vrij laten voor voetgangers en extra voorzichtig zijn voor spelende kinderen.
 • Ze moeten stoppen en zelfs afstappen indien nodig.
 • Fietsers mogen de voetgangers / spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen.

Doodlopende weg met doorgang voor fietsers

Het onderstaande verkeersbord duidt een doodlopende weg aan waar wél een doorgang voor fietsers en voetgangers is.

Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen?  Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen? 
Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen?  Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen? 
Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen?  Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen? 
Op welke delen van de weg mag en moet je fietsen?
Lees meer

Update: 19.02.2024