Mag je met een fiets op het voetpad?

Kinderen jonger dan 10 jaar

 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden de voetpaden en verhoogde bermen gebruiken om op te fietsen
 • Een verkeersregel die jonge kinderen, die nog niet zo stuurvaardig zijn en soms nog moeite hebben met evenwicht, extra beschermt in het verkeer.
 • Het is goed voor jonge kinderen om zo hun eerste fietservaring op te doen in het échte verkeer. Ze trainen hun vaardigheden en zelfvertrouwen op een veiligere plaats dan op de rijbaan.
 • Ze mogen geen andere weggebruikers in gevaar brengen op het voetpad, zoals bv. voetgangers, voetgangers met kinderwagens of rolstoelgebruikers.
 • Leer ze om goed te kijken en niet te snel te fietsen als ze op het voetpad rijden.

Fiets aan de hand

Als je met de fiets aan de hand stapt (bv. omdat je een platte band hebt), moet je de regels voor voetgangers volgen.

Dan moet je bijvoorbeeld op het voetpad stappen als er een is, op voorwaarde dat je niet te veel plaats inneemt en de voetgangers niet hindert.

Als dat wel het geval is, of als er geen voetpad, berm, parkeerstrook of fietspad is, dan moet je op de rijbaan stappen.

Stap links op de rijbaan óf rechts als dat veiliger is. Je stapt zelf best aan de kant weg van het verkeer.

Mag je op een zebrapad fietsen om over te steken?

Bedoeld voor voetgangers

 • Een zebrapad wordt in de wegcode een 'oversteekplaats voor voetgangers' genoemd.
 • Het spreekt voor zich dat het plaatsen zijn waar in de eerste plaats voetgangers veilig kunnen oversteken.

Niet verboden om erover te fietsen, maar geen voorrang

 • Het is voor fietsers niet verboden om over een zebrapad te  rijden of om op die plaats over te steken.
 • Maar het is niet echt de bedoeling. Als je toch op een zebrapad al fietsend oversteekt, weet dan dat andere bestuurders fietsers geen voorrang  hoeven te verlenen aan een zebrapad!

Met fiets aan de hand = voetganger

 • Als je afstapt en met je fiets aan de hand aan een  zebrapad oversteekt, moeten bestuurders je welvoorrang verlenen om je veilig te laten oversteken.
 • Want dan word je gelijkgesteld met een voetganger.
 • Het is soms een goede en veilige keuze om op drukke of op gevaarlijke plaatsen ook als fietser gebruik te maken van het zebrapad om over te steken met je fiets aan de hand.
Als fietser of e-stepper moet je ook voorrang verlenen aan voetgangers op én aan een zebrapad.

Aan welke regels moeten bestuurders zich nog houden in de buurt van een zebrapad? Fris je kennis op.

Meer info

Update: 19.09.2023