De middenrijbaan

  • De middenrijbaan is een centrale rijbaan met één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer
  • Ze is afgebakend door twee zijdelingse stroken voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers en voetgangers.
  • De breedte van de middelste rijstrook laat niet toe dat twee voertuigen elkaar kruisen. Zij mogen over de zijdelingse stroken rijden als ze moeten kruisen, zonder voetgangers of fietsers in gevaar te brengen.

De zijdelingse strook/stroken

  • De zijdelingse strook is geen fietspad en maakt ook geen deel uit van de rijbaan.
  • De fietsers moeten die zijdelingse strook wel gebruiken.

Foto: © wegcode.be

Bron: Wegcode art. 2.71 en 75.3