JA, dat mag.

  • In de wegcode staat geen algemeen verbod om te slapen in je auto. Het mag, zolang je voertuig maar reglementair geparkeerd staat.
  • Dus als je je slaperig voelt, kan je gerust een kwartiertje powernappen. Doe het voor je vertrekt of onderweg op een veilige en reglementaire plaats.

Waar komt het hardnekkige misverstand dan vandaan, dat het niet zou mogen?

  • In  de wegcode staan wel de volgende artikels over lang parkeren, maar het gaat hier overduidelijk niet over een kwartiertje powernappen:
    • art. 27.5.2 : "Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht."
    • art. 27.5.3: "Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren."

Gemeentelijke reglementen

  • Enkele gemeentelijke reglementen verbieden wel het opzetten van tenten of een slaapplaats zonder toestemming, maar de regels verschillen sterk van gemeente tot gemeente.
  • Ze zijn in ieder geval nergens bedoeld om een powernap van 15 minuten te verbieden, maar om wildkamperen tegen te gaan. 

Update: 09.01.2024