Header

Veilig fietsen in groep

Veilig in groep rijden: tips

Compact blijven

Onderlinge afstand

 • Laat maximaal één fietslengte onderlinge afstand.
 • Hou ongeveer 0,5 m zijdelingse afstand als je met twee naast elkaar rijdt.
 • Blijf steeds goed gegroepeerd fietsen.
 • Zorg dat er geen gaten vallen en dat je één compacte groep blijft.

Richtingsveranderingen

 • Wie op kop rijdt, geeft richtingsveranderingen aan door zijn arm uit te steken of door te roepen dat je gaat afslaan.
 • De groep moet de richtingsveranderingen goed doorgeven aan elkaar.
 • Iedere fietser steekt de juiste arm uit en houdt daarbij rekening met zijn buur. Onder begeleiding van een wegkapitein moet je de arm niet uitsteken.
 • Neem een bocht naar links zo ruim mogelijk.

Ritsen

 • Op bepaalde momenten zal de groep per twee achter elkaar kunnen rijden, het voordeel is dat de groep compacter is.
 • Soms zul je moeten ritsen om op één lange lijn te komen.
 • Rits op een snelle en veilige manier op plaatsen waar je niet met twee naast elkaar mag of kan rijden.
 • Spreek vooraf met de groep af wie vertraagt en wie invoegt: de linkse of de rechtse fietsers.
 • Rits altijd op dezelfde manier.
 • Spreek ook af hoe je nadien opnieuw per twee gaat rijden. De achterste van het duo komt naar links naast de voorste rijden.

Communiceren

 • Geef tekens of signalen om te stoppen of voor een richtingsverandering door aan elkaar. Elk groepslid draagt hieraan bij.
 • Spreek vooraf af welk signaal je geeft bij een hindernis of tegenliggers. Als je op dat moment per twee rijdt, moet de groep vlot overgaan naar één lijn. Ritsen vraagt wat oefening, maar het is belangrijk dat het vlot en tijdig verloopt op plaatsen waar het nodig is. Maak vooraf duidelijke afspraken (zie hoger). Goede communicatie is cruciaal.

 

Bescherm jezelf en de groep

 • Draag een fietshelm en verminder het risico op zware hoofdletsels bij een val.
 • Draag een fluohesje en de groep is overdag en bij schemering beter zichtbaar.
 • Draag reflecterend materiaal en je bent beter zichtbaar in het donker.
 • Volg je voorliggers niet blindelings.
 • Pas de wegcode correct toe, weet waar je moet rijden in groep, groepen vanaf 15 fietsers kunnen specifieke rechten en plichten hebben, let op de verkeersborden voor fietsers.

Opfrissing voorrangsregels 

Groepen van minder dan 15 fietsers, moeten sowieso de regels voor individuele fietsers volgen.

 • Aan elk kruispunt gelden voorrangsregels, respecteer ze. Ze gelden ook voor groepen fietsers die niet onder begeleiding van wegkapiteins rijden. Groepen fietsers zonder wegkapiteins moeten dezelfde regels volgen als individuele fietsers!!
  • Je moet bv. voorrang aan rechts verlenen op een kruispunt zonder verkeerstekens.
  • Je mag niet door het rood fietsen als het bv. nog groen was voor de eerste helft van de groep, maar niet meer voor de tweede helft.
 • Andere bestuurders moeten jou voorrang verlenen op een fietspad dat doorloopt over een kruispunt. Daar hoef je dus geen voorrang aan rechts te verlenen. Kijk toch goed uit, want veel bestuurders kennen deze regel niet goed en zullen je misschien geen voorrang verlenen. Breng jezelf nooit in gevaar en geef altijd voorrang aan je eigen veiligheid!
 • Andere bestuurders hoeven je geen voorrang te verlenen aan een oversteekplaats voor fietsers
 • Ook een groep moet stoppen en voorrang verlenen aan een zebrapad waar voetgangers willen oversteken.