Header

Gevaar voor microslaapjes

Microslaapjes zijn heel kort. Ze duren 1 à 4 seconden en doen zich vaak voor tijdens monotone activiteiten. De oorzaak is meestal vermoeidheid, maar ze kunnen ook een medische oorzaak hebben, zoals slaapapneu of narcolepsie. Als je last hebt van microslaapjes realiseer je je achteraf niet altijd dat je even ingedommeld bent. Vaak heb je hooguit het gevoel dat je al verder bent dan je dacht of dat je een ‘stuk gemist hebt’. Daarom zijn microslaapjes uiterst gevaarlijk wanneer je achter het stuur zit. Je kans op een ongeval neemt significant toe als je een microslaapje hebt, omdat je op dat moment niet meer alert kunt reageren.