Header

Gedragsbevraging: fietsers en automobilisten houden te weinig rekening met elkaar

Ter voorbereiding van een campagne voor fietsveiligheid, liet de VSV in oktober 2019 een gedragsbevraging uitvoeren bij 900 Vlaamse autobestuurders en fietsers tussen 16 en 64 jaar. De infografiek vat de voornaamste conclusies samen.