Header

Fietsers in groep: plaats op de weg

Basisregels

De basisregels voor fietsen in groep hangen af van de grootte van de groep:

Minder dan 15 fietsers

- verplicht fietspad gebruiken als dat er is

- als er geen fietspad is mag je met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen:

 • binnen de bebouwde kom moeten tegenliggers kunnen kruisen
 • buiten de bebouwde kom moet je ook achter elkaar gaan rijden als er achteropliggend verkeer komt

Vanaf 15 tot 50 fietsers

 • toegelaten constant met twee naast elkaar op de rijbaan te rijden
 • gebruik fietspad niet verplicht, wel aangeraden
 • wegkapiteins en volgauto niet verplicht, wel toegelaten

Meer dan 50 fietsers

 • wegkapitein én een begeleidende auto vooraan en achteraan de groep verplicht
 • begeleidende auto's houden 30 meter afstand, voorzien van een waarschuwingsbord op het dak

Wegkapiteins 

Taken

 • zorgen voor goed verloop fietstocht
 • mogen dwarsverkeer stilleggen aan kruispunt zonder verkeerslichten, zodat groep samen kan oversteken
 • zorgen voor goede communicatie binnen de groep
 • houden groep compact door voor- en achteraan te rijden

 

Voorwaarden

 • minstens 21 jaar
 • hoeven geen opleiding te volgen
 • dragen band aan linkerarm met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein' in zwarte letters op de gele streep
 • gebruiken een wit rond verkeersbord met rode rand om het dwarsverkeer te doen stoppen
 • hoeven geen fluohesje te dragen, wel aanbevolen